Тайчих клубийн үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд дахин санал авч байна.

Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын 10 хүртэл. Холбоо барих утас: 455284; 99181255 Цахим хуудас: batjargal@masm.gov.mn Стандартын төсөлтэй дараах холбоосоор орж танилцана уу https://estandard.gov.mn/standard-tusul-sanal-avch-baina/v/142

Караоке үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд дахин санал авч байна.

Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын 10 хүртэл. Холбоо барих утас: 455284; 99181255 Цахим хуудас: batjargal@masm.gov.mn Стандартын төсөлтэй дараах холбоосоор орж танилцана уу https://estandard.gov.mn/standard-tusul-sanal-avch-baina/v/131#

MNS 6518:2015, 0.4 кВ-аас 22 кВ-ын хүчдэлийн агаарын шугам. Барьж байгуулахад тавих шаардлага стандартад нэмэлт оруулахаар санал авч байна.

Энэхүү стандартад “Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг шувуудад аюулгүй болгох техникийн шаардлага” D хавсралтыг нэмэлтээр оруулж хэлэцүүлэхээр бэлтгэж байгаа тул Эрчим хүчний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-11/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсра…

Дахин санал авч байна. Санал аа өгнө үү.

Зочид буудал. Нэр томъёо, тодорхойлолт стандартын төсөлд дахин санал авч байна. Санал авах хугацаа 2021 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 17,30 цаг хүртэл , Холбоо барих утас: 11-455284: 99189166  Цахим шуудан: gbatzorig@masm.gov.mn  Дараах холбоосоор орж стандартын төсөлт…

MNS ISO 18490:2021, Үл эвдэх сорил. ҮЭС-ын ажилтны хурц харааны үнэлгээ стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Үл эвдэх сорилын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-45/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр /17.30 цаг/ хүр…

MNS ISO 20456:2021, Битүү шугам хоолой дахь шингэний урсгалын хэмжил. Цахилгаан дамжуулагч шингэнд зориулсан цахилгаан соронзон зарцуулалтын тоолуурыг ашиглах удирдамж стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-09/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.&…

MNS ISO 1:2021, Бүтээгдэхүүний геометр тодорхойлолт (БГТ). Геометрийн болон хэмжээсийн шинж чанарын тодорхойлолтод ашиглах эталон жишиг температур стандартын төсөлд санал авч байна

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-09/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.&…

"MNS ISO/PAS 45005:2020, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежмент– COVID-19 цар тахлын үед аюулгүй ажиллах ерөнхий зааварчилгаа" стандартаас үргэлжүүлэн хүргэж байна.

4.4.2 Гэрээсээ ажил хийх 4.4.2.1 Цар тахлын эрсдэлийг удирдах хамгийн үр дүнтэй аргуудын нэг тул байгууллага нь Ажилтныг  боломжтой бол гэрээсээ ажил хийх боломжоор хангах шаардлагатай. Байгууллага нь гэрээсээ ажилдаг ажилтны эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын талаар ажлын байранд ирж ажиллаж байга…

"MNS ISO/PAS 45005:2020, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежмент– COVID-19 цар тахлын үед аюулгүй ажиллах ерөнхий зааварчилгаа" стандартаас үргэлжүүлэн хүргэж байна.

Ажлын байр 4.4.1 Биеэр очиж ажиллах ажлын байр 4.4.1.1 Байгууллага нь ажлын байр (ажил явагдаж буй бүх байр, сайт, бусад газрууд,түүнчлэн барилгын гадна талд) болон эдгээр ажлын байрны доторх байгууламжийн ашиглалтын аюулгүй, цэвэр байдлыг хангана. Үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг ханга…

Агаарын чанар. Агаар мандалд ялгарах үнэрийн бохирдол үүсгэгч бодисуудын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-07/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч танилцана уу. Санал хүлээн эцсийн авах хугацаа: 2021 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдөр /17.30 цаг/ х…