Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдааны техникийн зохицуулалтын төсөлд санал авч байна. /EN/

Энэхүү техникийн зохицуулалтыг  ХХААХҮЯ-наас боловсруулж байна. Төслийн /eng version/ хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү Холбоо барих: ХААХҮЯ-ны ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР Tel.: +976 51 261908, +976 51 261962 Email address: onon.z@mofa.g…

MNS ISO 9017:2021, Металлын гагнуурын холболтын эвдэх сорил. Хугалах сорил стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Үл эвдэх сорилын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-45/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр /17.30 цаг…

MNS ISO 9606-2:2021, Гагнуурчны мэргэжлийн шалгалт. Хайлуулж гагнах. 2-р хэсэг: Хөнгөн цагаан, түүний хайлш стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Үл эвдэх сорилын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-45/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр /17.30 цаг…

MNS ISO 10042:2021, Гагнуур. Хөнгөн цагаан, түүний хайлшийн нуман гагнуурын холболт. Согогийн чанарын түвшин стандартын төсөлд санал авч байна

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Үл эвдэх сорилын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-45/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр /17.30 цаг…

MNS ISO 17637:2021, Гагнуурын холболтын үл эвдэх сорил. Хайлуулж гагнасан холболтын гадна үзлэгийн сорил стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Үл эвдэх сорилын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-45/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр /17.30 цаг…

MNS GOST R 58144:2021, Нэрмэл ус. Техникийн нөхцөл стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл…

Нийлбэр альфа, нийлбэр бета идэвх тодорхойлох лабораторийн арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандарт болгон батлах тул Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-07/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч танилцана уу. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр /17.30 ца…

MNS ISO/TR 21102:2021, Адал явдалт аялал жуулчлал— Удирдагчид — Боловсон хүчний чадамж стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандарт болгон батлах тул Аялал жуулчлалын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-40/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч танилцана уу. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр /17.30…

MNS ISO 21103:2021, Адал явдалт аялал жуулчлал- Оролцогчдод өгөх мэдээлэл стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандарт болгон батлах тул Аялал жуулчлалын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-40/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч танилцана уу. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр /17.30…

MNS ISO 21101:2021, Адал явдалт аялал жуулчлал- Аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандарт болгон батлах тул Аялал жуулчлалын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-40/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч танилцана уу. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр /17.30…