Паб, лоунж, баарны үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд дахин санал авч байна.

Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын 10 хүртэл. Холбоо барих утас: 455284; 99181255 Цахим хуудас: batjargal@masm.gov.mn Стандартын төсөлтэй дараах холбоосоор орж танилцана уу https://estandard.gov.mn/standard-tusul-sanal-avch-baina/v/139

Дуу бичлэгийн студид тавих ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд дахин санал авч байна

Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын 10 хүртэл. Холбоо барих утас: 455284; 99181255 Цахим хуудас: batjargal@masm.gov.mn Стандартын төсөлтэй дараах холбоосоор орж танилцана уу https://estandard.gov.mn/standard-tusul-sanal-avch-baina/v/136

Кино театрын үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд дахин санал авч байна.

Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын 10 хүртэл. Холбоо барих утас: 455284; 99181255 Цахим хуудас: batjargal@masm.gov.mn Стандартын төсөлтэй дараах холбоосоор орж танилцана уу https://estandard.gov.mn/standard-tusul-sanal-avch-baina/v/137

Видео студид тавих ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд дахин санал авч байна.

Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын 10 хүртэл. Холбоо барих утас: 455284; 99181255 Цахим хуудас: batjargal@masm.gov.mn Стандартын төсөлтэй дараах холбоосоор орж танилцана уу https://estandard.gov.mn/standard-tusul-sanal-avch-baina/v/135

Эвэнт танхимын үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд дахин санал авч байна.

Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын 10 хүртэл. Холбоо барих утас: 455284; 99181255 Цахим хуудас: batjargal@masm.gov.mn Стандартын төсөлтэй дараах холбоосоор орж танилцана уу https://estandard.gov.mn/standard-tusul-sanal-avch-baina/v/133

Шөнийн клубийн үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд дахин санал авч байна.

Стандартын төсөлтэй дараах холбоосоор орж танилцана уу Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын 10 хүртэл. https://estandard.gov.mn/standard-tusul-sanal-avch-baina/v/132

Тайчих клубийн үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд дахин санал авч байна.

Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын 10 хүртэл. Холбоо барих утас: 455284; 99181255 Цахим хуудас: batjargal@masm.gov.mn Стандартын төсөлтэй дараах холбоосоор орж танилцана уу https://estandard.gov.mn/standard-tusul-sanal-avch-baina/v/142

Караоке үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд дахин санал авч байна.

Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын 10 хүртэл. Холбоо барих утас: 455284; 99181255 Цахим хуудас: batjargal@masm.gov.mn Стандартын төсөлтэй дараах холбоосоор орж танилцана уу https://estandard.gov.mn/standard-tusul-sanal-avch-baina/v/131#

MNS 6518:2015, 0.4 кВ-аас 22 кВ-ын хүчдэлийн агаарын шугам. Барьж байгуулахад тавих шаардлага стандартад нэмэлт оруулахаар санал авч байна.

Энэхүү стандартад “Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг шувуудад аюулгүй болгох техникийн шаардлага” D хавсралтыг нэмэлтээр оруулж хэлэцүүлэхээр бэлтгэж байгаа тул Эрчим хүчний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-11/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсра…

Дахин санал авч байна. Санал аа өгнө үү.

Зочид буудал. Нэр томъёо, тодорхойлолт стандартын төсөлд дахин санал авч байна. Санал авах хугацаа 2021 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 17,30 цаг хүртэл , Холбоо барих утас: 11-455284: 99189166  Цахим шуудан: gbatzorig@masm.gov.mn  Дараах холбоосоор орж стандартын төсөлт…