Онцгой байдлын үед эмзэг хүмүүсийг дэмжих удирдамж стандартыг танилцуулж байна.

Монгол Улс гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан Короновируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй эрсдэлээс хамгаалахад мэдээллээр дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Стандарт, хэмжил зүйн газраас MNS ISO 22395:2020 Аюулгүй байдал ба уян хатан байдал. Олон нийтийн тогтвортой байдал. Онцгой байдлын үед эмзэг хүмүүсийг дэмжих удирдамж” стандартыг нээлттэй мэдээлж байна. 

Стандартын дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаас үзнэ үү.

Танд амжилт хүсье!

Олон нийтийн сүлжээнд хуваалцах