“MNS…:2022 Пивоны үйлдвэрийн ашигласан дрожжи. Техникийн шаардлага” стандарт шинээр боловсруулж байгаа тул санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул  Хөдөө аж ахуйн  стандартчиллын техникийн хороо (ТХ 17)-оос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Саналын төслийг хавсралт файлаас үзнэ …

MNS OIML R 149-2:2022, Цусны даралтын аппарат (автомат сфигмоманометр). 2-р хэсэг: Турших аргачлал

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул  Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо/ ТХ-09 /-оос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Саналын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү.…

MNS OIML R 149-1:2022, Цусны даралтын аппарат (автомат сфигмоманометр). 1-р хэсэг: Хэмжил зүйн болон техникийн шаардлага

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул  Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо/ ТХ-09 /-оос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Саналын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү.…

Агаарын тээврээр зорчигчдын хоол үйлдвэрлэлийн стандартыг "Олон улсын иргэний нисэхийн конвенц"-д нийцүүлэн өөрчлөв.

Олон улсын иргэний нисэхийн конвенц, Өрсөлдөөний тухай хууль болон Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор баталсан “Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын журам”-д нийцүүлэн “MNS 6875:2020, Агаарын тээврээр зорчигчдын хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага&rdq…

MNS 5283:2022 Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгө, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаягийн тэмдэгт тавих ерөнхий шаардлага стандартыг дахин шинэчлэн боловсруулж байгаа тул санал авч байна.

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Газрын стандартчиллын хороо ТХ 36-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.&nbs…

MNS ISO 16603:2022, Цус болон биеийн шингэнээс хамгаалах хувцас — Хамгаалалтын хувцасны материалын цус болон биеийн шингэн нэвтрэлтийн эсэргүүцлийг тодорхойлох — Синтетик цусыг ашиглах арга

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 08 дугаар сарын 20-ны&n…

MNS ASTM F 2101:2022, Эмнэлгийн нүүрний маскийн материалын бактерийн шүүлтүүрийн үр нөлөөг (BEF) үнэлэх стандарт сорилтын арга. Стафилококкус ауреус–ийн биологийн аэрозол ашиглах

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 08 дугаар сарын 20-ны&n…

MNS .... : 2022, Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Соёлын төв, ордон. Орчин ба үйлчилгээ. Тавих ерөнхий шаардлага

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын хороо /ТХ-24/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.…

MNS 6457:2022, Нүүрс, нүүрсэн бүтээгдэхүүний ангилал

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хороо /СТХ 20/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ…