Гадаад худалдаанд оролцогч байгууллагуудад хүргэх мэдээлэл.

БНХАУ-аас "Гаалийн ерөнхий газарт импорт, экспортын барааны хяналт шалгалтын лабораторийн

шинжилгээний үр дүнг хүлээн авах арга хэмжээ"-ний талаар Дэлхийн Худалдааны Байгууллага /ДХБ/-ын

гишүүн орнуудад ирүүлсэн мэдэгдлийг танилцуулж байна.

Мэдэгдлийн дэлгэрэнгүйтэй дараах холбоосоор орж танилцана уу

https://www.epingalert.org/en/#/browse-notifications/details/89583

Олон нийтийн сүлжээнд хуваалцах