ОХУ-аас Евразийн эдийн засгийн комиссийн Гаалийн холбооны  "Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын тухай" техникийн зохицуулалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байна.

ОХУ-ын стандартчилал, хэмжил зүй, тохирлын үнэлгээний лавлагааны төвөөс Евразийн эдийн засгийн комиссийн Гаалийн холбооны  "Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын тухай" техникийн зохицуулалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа тухай  ДХБ-д мэдэгдсэн байна.
Энэхүү мэдэгдэлтэй танилцаж мэдээлэл авах, асууж тодруулах зүйлээ манай байгууллагаар дамжуулан авах боломжтой.

Мэдэгдлийг дараах холбоосоор хандаж танилцана уу.

https://www.epingalert.org/en#/browse-notifications/details/85497

Олон нийтийн сүлжээнд хуваалцах