ОХУ-аас Евразийн эдийн засгийн комиссийн "Эм зүй судлалын зохистой дадлын дүрэм"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байна.

ОХУ-ын стандартчилал, хэмжил зүй, тохирлын үнэлгээний лавлагааны төвөөс Евразийн эдийн засгийн комиссийн  "Эм зүй судлалын зохистой дадлын дүрэм"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа тухай  ДХБ-д мэдэгдсэн байна. Энэхүү мэдэгдэлтэй танилцаж мэдээлэл авах,&nbs…

ОХУ-аас Евразийн эдийн засгийн комиссийн Гаалийн холбооны  "Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын тухай" техникийн зохицуулалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байна.

ОХУ-ын стандартчилал, хэмжил зүй, тохирлын үнэлгээний лавлагааны төвөөс Евразийн эдийн засгийн комиссийн Гаалийн холбооны  "Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын тухай" техникийн зохицуулалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа тухай  ДХБ-д мэдэгдсэн байна. Энэхүү мэдэгдэлтэй&n…

ДХБ-ын мэдэгдэл

БНХАУ-ын Стандартчиллын байгууллага /SAC/-аас хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, чанарын шаардлагыг тогтоох зорилгоор мал, шувууны махны чийгийн зөвшөөрөх хэмжээ, шинжлэх аргын стандартыг шинэчлэн батлахаар ДХБ-ын гишүүн орнуудад мэдэгдэл хүргүүлсэн байна. Холбогдох мэдээлл…