Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний масс. Түүнийг тодорхойлох хэмжлийн үйл ажиллагаанд тавих ерөнхийн шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-09/-ноос санал авч байна.

Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч танилцана уу.

Санал хүлээн авах хугацаа: 2020 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр /17.30 цаг/ хүртэл. 

Холбоо барих утас: 51-266754 

Цахим шуудан: undraa@masm.gov.mn 


Хавсралт файл ЭНД ДАРЖ татаж авна уу

Олон нийтийн сүлжээнд хуваалцах