Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Зэсийн хайлш. Зэсийн хайлшид цагаан тугалганы агуулгыг тодорхойлох. Эзлэхүүний арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3111   -   2007   6  х

Энэ Олон Улсын Стандарт нь зэсийн хайлшид цагаан тугалганы агуулгыг эзэлхүүний аргаар тодорхойлно.

 

 

Энэ арга нь ISO-гийн зөвлөмж болон Олон Улсын Стандартаар зэсийн бүх төрлийн хайлшид цагаан тугалганы агуулгыг тодорхойлоход тохиромжтой.

 

 

Стандартын нэр: Даралтаар боловсруулсан зэс, зэсийн хайлш - Үлдэгдэл хүчдэлийг шалгах – Мөнгөн ус (I)-ны нитратын туршилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  196   -   2006   2  х

Энэ стандартаар даралтаар боловсруулсан зэс, зэсийн хайлш үлдэгдэл (дотоод) хүчдэлтэй эсэхийг мөнгөн усны (I) нитрат хэрэглэж шалгах аргыг тогтооно. Даралтаар боловсруулсан зэс, зэсийн хайлш үлдэгдэл (дотоод) хүчдэлтэй бол амархан исэлдэж, цав гарч эвдэрнэ.

 

 

Стандартын нэр: Устөрөгчөөс үүсэх зэсийн хэврэгшлийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  2626   -   2006   2  х

Энэ стандартаар ангижруулсан, хүчилтөрөгчгүй, дамжуулалт өндөртэй зэсэнд устөрөгчөөс үүсэх хэврэгшлийг тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

Стандартын нэр: Даралтаар боловсруулсан ба цутгасан зэсийн хайлш - зэсийн агуулгыг тодорхойлох электролитийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1554    -   2009   4  х

 

Энэ Олон Улсын стандарт нь  ISO-ын хэвлэлд дурдагдах  даралтаар боловсруулсан ба цутгасан зэс-цайрын хайлш, зэс-хөнгөнцагааны хайлш, зэс-никель-цайрын хайлш дахь зэсийн агуулгыг электролитийн аргаар тодорхойлно. 

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Зэсийн хайлш- Легир элемент байдлаар агуулагдах хөнгөнцагааныг тодорхойлох эзэлхүүний арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3110   -   2009   6  х

Энэ Олон Улсын стандарт нь зэсийн хайлш дахь  хөнгөн цагааныг эзэлхүүний аргаар тодорхойлно. 

 

Энэ арга ISO-гийн зөвлөмж болон  Олон Улсын стандартад дурдагдах бүх төрлийн зэсийн хайлшинд агуулагдах  хөнгөн цагааныг тодорхойлоход тохирно

 

 

Стандартын нэр: Зэс ба зэсийн хайлш - Цайрын агуулгыг тодорхойлох атом шингээлтийн дөлийн спектрометрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4740   -   2009   9  х

Энэ Олон Улсын стандарт нь бүх төрлийн зэс, зэсийн хайлш дах цайрын агуулгыг атом шингээлтийн  дөлийн спектрометрийн аргаар тодорхойлно.

 

 10 % (m/m) дээш хар тугалганы агуулгатайд энэ арга тохирохгүй.

 

Энэ аргыг 0.001-ээс 6 % (m/m) агуулгатай цайрыг тодорхойлоход хэрэглэнэ.

 

 

 

Стандартын нэр: Зэсийн хайлш - Никелийг (бага агуулгатай) тодорхойлох спектрофотометрийн диметилглиоксимын арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1810   -   2009   5  х

Энэ Олон Улсын стандарт нь зэсийн хайлш дах никелийн агуулгыг спектрофотометрийн диметилглиоксимын аргаар тодорхойлно.

 

 

Энэ аргыг ISO Олон Улсын стандарт болон зөвлөмжид дурдагдах бүх төрлийн зэсийн хайлш дах 2,5% (m/m)хүртэл агуулагдах никелийн агуулгыг тодорхойлоход хэрэглэнэ.

 

 

 

Стандартын нэр: Зэс ба зэсийн хайлш- Цагаан тугалганы агуулгыг тодорхойлох ñпектрометрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4751   -   2009   6  х

Энэ Олон Улсын стандарт нь зэс ба зэсийн хайлш дахь цагаан тугалганы агуулгыг спектрометрийн аргаар тодорхойлно.

 

Энэ аргыг ISO Олон Улсын стандартад дурдагдах бүх төрлийн зэс,  зэсийн хайлш дах 0.005-аас 0.5 % (т/т)-ын хооронд агуулагдах цагаан тугалганы агуулгыг тодорхойлоход хэрэглэнэ.

 

 

 

 0.005 % (т/т)-иас бага агуулгатай цагаан тугалгыг тодорхойлох аргыг одоогоор боловсруулж байна.

 

 

 

Стандартын нэр: Зэс ба зэсийн хайлш– Нэр томъёо, тодорхойлолт – 1-р хэсэг: Материал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  197-1   -   2006   4  х
Энэ стандартыг зэс, зэсийн хайлшийн нэр томъёо, тодорхойлолтыг тогтооход
хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Зэс ба зэсийн хайлш – Нэр томъёо, тодорхойлолт - 2-р хэсэг: Даралтаар боловсруулаагүй бүтээгдэхүүн
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  197-2   -   2006   1  х

Энэ стандартыг даралтаар боловсруулаагүй зэс, зэсийн хайлшийн нэр томъёо, тодорхойлолтыг тогтооход хэрэглэнэ.

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7706
Нийт хуудас үзсэн : 23227197
Хэрэглэгчдийн анхааралд