Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Хэвний элс , Дээж авах , бэлтгэх арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3248   -   1990   4  х

Энэ  стандарт  нь  хэвний  элсэнд  хамаарч  түүнээс  дээж  авах  , бэлтгэх аргыг  тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэвний элс , хэв , голлуурын холимог Шаврын агуулгыг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3249   -   1990   4  х

Энэ  стандарт  нь  хэвний  элс, хэв , голлуурын  холимогт  хамаарч  тэдгээрийн  найрлаганд  байгаа  цаврын  хэмжээг  тодорхойлох  аргыг  тогтооно.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэвний элс , хэв , голлуурын холимог. Хөнгөн цагааны ислийг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3251   -   1990   3  х

Энэ  стандарт  нь  хэвний  элс, хэв , голлуурын  холимогт  хамаарч  тэдгээрийн  найрлаганд  байгаа  хөнгөнцагааны ислийн  хэмжээг  тодорхойлох фотометрийн  аргыг  тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэвний элс , хэв , голлуурын холимог Төмрийн ислийг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3255   -   1990   3  х

 Энэ стандарт нь  хэвний  элс,  хэв, голлуурын  холимогт  хамаарч  тэдгээрийн төмрийн ислийн хэмжээг  тодорхойлох  фотоколориметрийн аргыг  тогтооно.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэвний элс , хэв , голлуурын холимог Устөрөгчийн ионы концентрацыг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3256   -   1990   2  х

 Энэ стандарт нь  хэвний  элс,  холимогт  хамаарч  тэдгээрийн устөрөгчийн  ионы  концентрацыг  тодорхойлох    аргыг  тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэвний элс , хэв , голлуурын холимог Элсний ширхэгийн бүтэц , мөхлөгийн дундаж хэмжээ, хэлбэрийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3257   -   1990   3  х

 Энэ стандарт нь  хэвний элс, голлуурын  холимогт  хамаарч  тэдгээрийн ширхэгийн бүтэц, мөхлөгийн  дундаж  хэмжээ, хэлбэрийг  тодорхойлох аргыг  тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэвний элс , хэв , голлуурын холимог Кальци , магнийн ислийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3258   -   1990   4  х

Энэ стандарт нь  хэвний  элс,  хэв, голлуурын  холимогт  хамаарч  тэдгээрийн кальц- магнийн  ислийг  тодорхойлох    аргыг  тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Зэсийн хүдэр ба баяжмал. Гидрометаллург.Хүхэр исэлдүүлэгч “Thiobacillus Thiooxidans” бактерийн тоог тогтоох туршилтын арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5615   -   2006   5  х

1.1             Энэхүү стандарт нь хүхэр исэлдүүлэгч “Thiobacillus Thiooxidans” бактерийн тоог тогтоох туршилтын арга зүйг тогтооно.

 

 

 

 

1.2   Арга зүйн энэ стандарт нь хүдрийн ус, зэсийн хүдэр, түүний био-уусмалыг шинжлэх, энэ стандартад дурдсан бактерийн тоог тогтооход хамаарна.

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Зэсийн хүдэр ба баяжмал. Гидрометаллург.Төмөр исэлдүүлэгч “Thiobacillus Ferrooxidans” бактерийг ялган тодорхойлох арга зүйн удирдамж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5618   -   2006   10  х

1.1   Энэхүү стандарт нь төмөр исэлдүүлэгч “Thiobacillus Ferrooxidans” бактерийг ялган тодорхойлох арга зүйн удирдамжийг тогтооно.

 

 

 

 

1.2    Арга зүйн энэ стандартыг хүдрийн ус, металлын хүдэр, түүний био-уусмалыг шинжлэхэд хэрэглэнэ.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэвний элс , хэв , голлуурын холимог хий нэвтрүүлэх чанарыг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3252   -   1990   4  х

Энэ стандарт нь  хэвийн  алс,  хэв, голлуурын  холимогт  хамаарч  тэдгээрийн  хий  нэâтрүүлэх  чавдарыг  чийгтэй , хуурай  альч  байдалд  тодорхойлох  аргыг  тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7706
Нийт хуудас үзсэн : 23227168
Хэрэглэгчдийн анхааралд