Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Халуунаар цувисан хэлбэржүүлсэн төмөр. Үндсэн хэмжээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4238   -   1994   24  х

Энэ стандартаар халуунаар цувих аргаар үйлдвэрлэсэн хэлбэржүүлсэн төмрийн хэлбэр, хэмжээ, жин болон тэдгээрийн хүлцэлд тавих шаардлагыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Халуунаар цувисан бөөрөнхий төмөр үндсэн хэмжээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4239   -   1994   5  х

Энэ стандартаар халуунаар цувих аргаар үйлдвэрлэсэн бөөрөнхий төмөр болон хуйлмал бөөрөнхий төмрийн хэлбэр, хэмжээ, жин болон тэдгээрийн хүлцэлд тавих шаардлагыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Металлын үйлдвэрлэл.Ердийн шугам сүлжээний нүүрстөрөгчит ган хоолой
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS JIS G  3452   -   2005   7  х

Энэхүү стандартаар харьцангуй нам  даралттай уур, ус, тос, хий, агаар зэргийг дамжуулах шугам сүлжээнд ашиглах нүүрстөрөгчит ган хоолой /цаашид “хоолой” гэх/-ны техникийн шаардлагыг тогтооно.

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Металлын үйлдвэрлэл.Даралтат шугам сүлжээний нүүрстөрөгчит ган хоолой
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS JIS G  3454   -   2005   10  х

Энэхүү стандартаар ~ 3500С-аас ихгүй температуртай, даралтат  шугам сүлжээнд ашиглах нүүрстөрөгчит ган хоолой /цаашид “хоолой” гэх/-ны техникийн шаардлагыг тогтооно.

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Металлын үйлдвэрлэл.Өндөр даралтат шугам сүлжээний нүүрстөрөгчит ган хоолой
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS JIS G  3455   -   2005   12  х

Энэхүү стандартаар  ойролцоогоор 3500С-аас ихгүй температуртай, өндөр даралтат   шугам сүлжээнд ашиглах нүүрстөрөгчит ган хоолой /цаашид “хоолой гэх/-ны техникийн шаардлагыг тогтооно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Металлын үйлдвэрлэл.Цахилгаан нумаар ширээсэн нүүрстөрөгчит ган хоолой
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS JIS G  3457   -   2005   7  х

Энэхүү стандартаар харьцангуй нам  даралттай уур, ус, тос, хий, агаар зэргийг дамжуулах шугам сүлжээнд ашиглах нүүрстөрөгчит ган хоолой /цаашид “хоолой” гэх/-ны техникийн шаардлагыг тогтооно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Хар металл боловсруулах үйлдвэрт тавих ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5839   -   2008   6  х

2.1      Энэ стандарт нь хар металл боловсруулах (хайлуулах, цувих болон цутгуурын) үйлдвэрт хамаарна.

 

 

 

 

2.2      Энэ стандарт нь гоёл чимэглэлийн зүйлс, зоос цутгах, дархлах үйл ажиллагаанд хамаарахгүй.

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Болд бүтээгдэхүүн –Илчийн боловсруулалт –Тайлбар толь
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO TR  4885   -   2005   39  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь болд бүтээгдэхүүнийг илчээр боловсруулахад хэрэглэх нэр томъёог тодорхойлно.

 

 

Тайлбар толь нь үндсэн хэсэг (3 дугаар бүлэг), нэмэлт хэсэг (4 дүгээр бүлэг)-ээс бүрдэнэ. 

 

 

Үндсэн хэсэгт нэр томъёог тодорхойлолтын хамт англи цагаан толгойн үсгийн дарааллийн дагуу өгсөн ба шаардлагатай газарт нь тодруулга хийсэн.

 

 

Нэмэлт хэсэг нь үндсэн хэсэг дэх нэр томъёоны тодорхойлолтыг ойлгоход зориулсан .

 

 

Тодруулгыг тодорхойлолтоос ялгах зорилгоор тайлбар хэлбэрээр бичсэн.

 

 

Энэ олон улсын стандартын үндсэн хэсэгт тодорхойлсон нэр томъёо болон тодорхойлолт, тодруулгад хэрэглэсэн нэр томъёог бичвэрээс нь ялгаж  тодоор тэмдэглэсэн.

 

Стандартын нэр: Металлын үйлдвэрлэл. Металлын гадаргуугын боловсруулалтын нэр томъѐо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS JIS G  2079   -   2005   6  х
Энэхүү Олон Улсын стандартаар гадаргыг боловсруулах төрөл бүрийн процесст хамаа-рах түгээмэл зарим нэр томъѐог тодорхойлов. Энд оруулсан нэр томъѐонууд нь бүрэн биш бөгөөд зөвхөн тухайн процессуу-дын хоорондох нарийн ялгааг гаргаж тодорхой-лоход шаардлагатай гэж үзсэн нэр томъѐог оруулсан болно.
Стандартын нэр: Металлын механик туршилт Металл материал – Нам хэмд сунгах туршилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  15579   -   2004   15  х
Энэхүү олон улсын стандарт нь металл материалын механиз шинж чанарыг +100С-аас -1960С хооронд сунган туршиж тодорхойлоход оршино.
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7706
Нийт хуудас үзсэн : 23227171
Хэрэглэгчдийн анхааралд