Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: шилмҮҮст, навЧит ҮҮлдрийн зҮлсмэл материал, эзэлхҮҮн болон шугаман хэмжээг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3881   -   1986   1  х

Зүсмэл материалын уртын хэмжээг, түүний дагуу тэнхлэгт перпендикуляраар хөрөөдсөн тайрц хоорондын хамгийн ойр зайг метрээр илэрхийлж, тоон утгыг арватын хоёрдугаар орон хүртэл нарийвчлан хэмжиж тодорхоойлно.


Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Фанер. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0355   -   1987   7  х

Энэ стандарт нь гураваас дээш үетэй наамал фанерт хамаарч, түүнд тавигдах ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

            Энэ стандартад дурьдсан үзүүлэлт, шаардлага нь чимэглэлийн зориулалттай тусгай өнгөлгөө хучилт хийсэн болон тусгай зориулалтын фанерт хамаарахгүй.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Зоргодсон хавтан. Усанд зузааны дагуу хөөх хэмжээгээр тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1285   -   1983   2  х

Энэ стандарт нь хавтгай прессдэсэн зоргодсон хавтанд хамаарах ба өнгөлсөн буюу нүүрлэсэн хавтанд хамаарахгүй.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Канад зөөлөн модон фанер
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS CSA  0151 M   -   2011   26  х

1.1   Энэхүү стандарт  нь  хамгийн багадаа 3 давхарга бүхий гадна талын давхаргын ширхэгүүд нь зэрэгцээ чиглэлтэй, бүх төрлийн хавтангийн  холбоосонд хамаарна.

1.2       Энэ стандарт дараах шаардлагуудыг тодорхойлох болно :

а)         Чанарын хяналт

б)         Давхаргын төрлүүд

в)         Материалууд

 г)        Хавтангийн бүтэц

 д)        Наалт

 е)        Хавтан болон хавтангийн зэрэглэлүүд

 ё)        Хэмжээсүүд болон хүлцэл

 ж)       Тэмдэглэгээ болон

 з)         Туршилт

Стандартын нэр: хуулга фанематериалын согог гэмтлийн ангилал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3885   -   1986   2  х
Энэ стандарт нь хуулга, фанер, фанеран хватанд хамаарч, түүний гэмтэл согогийн ангиллыг хүснэгтэд заасан төрөл зүйл ангиар тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Гацуур модон фанер (Дуглас)
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ANSI A  0121   -   2012   21  х
Энэхүү стандарт нь гурваас багагүй үе давхарга  бүхий өнгөн ба ар талын ширхэг нь параллель чиглэлтэй хуулганаас бүрдэх хавтан, түүний гадна зориулалтын холбогч цавуунд хамаарна. 
Стандартын нэр: Улиас модон фанер
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS CSA  0153   -   2012   29  х

1.1        Энэ стандарт нь үйлдвэр болон  барилгад ашиглах улиас модон фанерны хэмжээ, зэрэглэл, онцлог чанар, үйлдвэрлэх хэмжээний хүлцэл болон холбогч цавууны төрлийн хамгийн доод шаардлагуудыг тогтооход  хамаарна.

Стандартын нэр: Үл эвдэх сорилт Нэвчүүлэх шалгалт – Үндсэн зарчим
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3452   -   1999   12  х
Энэхүү стандарт нь материал ба эдлэхүүн дээр нэвчүүлэх (энэхүү стандартад цаашид "пенетрант" гэж орж болно.) шалгалтыг үйлдвэрлэх ба ашиглалтын үед жишээлбэл ашиглаж байгаа газар нь хийж гүйцэтгэх ерөнхий шаардлагуудыг тогтоож өгдөг.
Стандартын нэр: Зоргодсон хавтан. Техникийн нөхцөл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0908-1   -   1986   8  х

Энэхүү стандарт нь модны зоргодсыг холбогч бодистой хольж халуун аргаар хавтгайлан шахаж үйлдвэрлэсэн зоргодсон хавтанд хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мод. Голч ба хөвч чиглэл дэх хөөлтийг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2475   -   1983   3  х
Модлогийн эсийн ханын ханах хязгаартай тэнцүү буюу их чийгшилтэй үе, нормчлогдсон ба үнэмлэхүй хуурай үеийн чийгшилтэй сорьцны голч, хөвч чиглэл дэх шугаман хэмжээсийг тодорхойлоход оршино.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 24273912
Хэрэглэгчдийн анхааралд