Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Шүдэнзний үйлдвэрийн технологи Нэр томъёо ба тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3029   -   1981   3  х
Энэ стандарт нь шүдэнзний үйлдвэрийн технологийн нэр томъёо ба
тодорхойлолтыг тогтооход хамаарна. Уг стандартаар тогтоосон нэр томъёонуудыг
бүх төрлийн баримт бичиг, сурах бичиг гарын авлага, техникийн болон лавлах
зориулалт бүхий баримт бичигт хэрэглэнэ.
Ойлголт тус бүрт стандартын нэг нэр томъёо оноон тогтоосон бөгөөд ойролцоо
утгатай өөр нэр томъёо хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. Хэрэглэж болохгүй ойролцоо
утгатай нэр томъёог стандартад “хб” гэж тэмдэглэв. Тухайн нэр томъёо бие даасан
утгыг агуулж буй тохиолдолд тодорхойлолт өгөөгүй бөгөөд хүснэгтийн
“тодорхойлолт” гэсэн нүдэнд зураас тавьсан болно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Шахмал хавтан
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS CAN/CGS  11.3   -   2011   7  х

1.1        Халуун болон даралтанд доод тал нь 500 кг/м3 нягттай болтол нь шахаж дагтаршуулсан лигно-целлюлосик (ихэвчлэн мод) судлуудаар голлон үйлдвэрлэдэг хавтангуудад энэхүү стандарт хамаарна. Энэхүү стандартад хэд хэдэн төрлийн шахмал хавтангийн ангилал болон тэдгээрийн ерөнхий ба нарийвчилсан шаардлага болон хамгийн бага байж болох физик шинж чанар тусгагдсан болно.

Стандартын нэр: Модз, модлог материалаар хийсэн эдлэл. Суулт ба шугаман хэмжээний хүлцэл.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2899-1   -   1986   21  х

            Энэ стандарт нь мод, модлог материалаар хийсэн эд анги, угсрах нэгжид хамаарч, 10000 мм хүртэл шугаман хэмжээтэй шүргэлцсэн ба шүргэлцээгүй хэрэгслүүдийн хүлцэлийн талбайг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мод. Модны нүүрс.Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5407   -   2004   8  х

1.            ЗОРИЛГО

 

Энэ стандарт нь модыг хуурай аргаар (агааргүй орчинд) нэрж гаргасан нүүрсний физик, механик, химийн шинж чанарыг тодорхойлж тогтооход оршино.

 

 

2.                    ХАМРАХ ХҮРЭЭ

 

 

        Энэ стандарт нь өнгөт металл, цахиур, идэвхжүүлсэн нүүрс, хүхэрт нүүрстөрөгч, ферросплав, карбюразоторын үйлдвэрлэлд болон ахуйн зориулалтаар хэрэглэх модны нүүрсний үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд хамаарна.

 

Эх орны болон импортоор оруулж ирсэн модны нүүрсний чанарт хяналт тавихад мөрдөнө.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Модлог. Ширхэгийн дагуу цуулалтын бат бэхийн хязгаарыг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2474   -   1989   4  х
Цуулалтаар сорьц эвдэх хамгийн их ачааллыг тодорхойлж, энэ ачаалал дах хүчдэлийг тооцоход уг аргын мөн чанар оршино.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мод, модлог материалаар хийсэн эдлэл. Шугаман хэмжээг хэмжих үед зөвшөөрөгдөх алдаа
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3967   -   1987   6  х
Энэ стандарт нь мод, модлог материалаар хийсэн 10000 мм хүртэл шугаман
хэмжээтэй эд анги, угсаргааны нэгжид хамаарах бөгөөд тэдгээрийг хүлээн авах
шалгалтын үед хэмжилтийн зөвшөөрөгдөх алдаа болон түүнийгтооцон хүлээн авах
хязгаарыг тодорхойлох журмыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мод.Чийглэгийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2470   -   1978   5  х

Энэ стандарт модны үнэмлэхүй чийглэгийг тодорхойлох 2 аргыг тогтооход хамаарна. Стандартад заасан  чийглэгтэй байх үеийн үзүүлэлтүүдэд сорьцын физик-механикийн туршилтын үзүүлэлтүүдийг 0.1% хүртэл, модны чийглэгийн 1% хүртэл нарийвчлалтай тодорхойлно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Модлог. Статик гулзайлтын бат бэхийн хязгаарыг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2469   -   1988   3  х
Энэ стандарт нь модлогийн статик гулзайлтын бат бэхийн хязгаарыг тодорхойлох аргыг тогтооход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мод, судалгааны туршилтын арга. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3886   -   1986   12  х
Стандарт нь эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд зориулж модноос сорьц
түүвэрлэн сонгож авах, цэвэр жижиг сорьцонд/ нүдэнд ажиглагдах согоггүй/ физик-
механик шинжийн туршилт явуулах, хэмжилтийн утгуудад статик дүн шинжилгээ
хийх ерөнхий шаардлагыг тогтооход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мод, модлог материалаар хийсэн эдлэл. Өнцгийн хүлцэл.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2899-2   -   1987   5  х
Энэ стандарт нь мод, модлог материалаар хийсэн эд анги , угсаргааны нэгжид хамаарч өнцөг үүсэгсэн бага тал нь 2500 мм хүртэл урттай, призм элементын өнцгийн хүлцэлийг тодорхойлно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 24273905
Хэрэглэгчдийн анхааралд