Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Мод, модлог материал Гадаргуугийн барзгарын хэмжээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3884   -   1992   7  х
Энэ стандарт хамгаалалтынх болон гоѐлын хучилтгүй мод, модлог материал
/зүсмэл, фанер, хуулга, зоргодсон, хавтан эслэг ширхэгт хавтангийн г.м/-ын
гадаргуугийн барзгарын нэр төрөл, тоон утга, нормчлох ерөнхий заалтыг
тогтооход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Түлшний мод. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5413   -   2011   3  х

Энэхүү стандарт нь түлшний зориулалтаар ашиглагдах шилмүүст ба навчит төрлийн модон түлээг бэлтгэх, хүлээн авах, хянаж шалгах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мод бэлтгэх аж үйлдвэр - Технологи. Нэр томьёо-Тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8965   -   2001   13  х
Мод бэлтгэлийн аж үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд хамаарах нэр томьёог энэхүү олон улсын стандартаар тогтооно.
Стандартын нэр: Шилмүүст ба навчит төрлийн зүсмэлийн гуалин-Хэмжээс-Тайлбар толь.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4476   -   2001   4  х

Шилмүүст ба навчит төрлийн зүсмэлийн гуалингийн хэмжээнд хамаарах тайлбар толийг энэхүү олон улсын стандартаар тогтооно.

Стандартын нэр: Навчит төрлийн бөөрөнхий модон материал. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0170   -   2010   5  х

Энэ стандарт нь үйлдвэрийн бүх салбарт хэрэглэгдэх навчит төрлийн бөөрөнхий модон материалыг бэлтгэх, ангилан ялгах, зэрэглэх, тэмдэглэгээ тавих, шалгаж хүлээн авах, хураах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Бөөрөнхий модон материал. Эзлэхүүний хүрд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2379   -   2010   8  х

1.1 Энэ стандартыг мод бэлтгэх ажлын дамжлагаас гарсан төрөл бүрийн бөөрөнхий модон материалын эзлэхүүнийг тухайн модны нарийн үзүүрийн голч, уртын хэмжээнээс хамааруулан тогтооход хамаарна.  

1.2        Энэ стандартыг бэлтгэн нийлүүлэгч, тээвэрлэгч, хэрэглэгч ба хууль хяналтын байгууллагууд хэрэглэнэ. 

ТАЙЛБАР: Бөөрөнхий модон материалын нарийн үзүүрийн голч ба уртын хэмжээг MNS 6142:2010, MNS 0170:2010 стандартаар тодорхойлно. 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Навчит төрлийн модон бэлдэц. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4729   -   2010   3  х

Энэ стандарт нь навчит төрлийн модоор барилга, төмөр замын вагон, хөдөө аж ахуйн  машин механизм, автомашин, усан онгоц, гэрийн мод төрөл бүрийн модон тавилга зэрэг модон эдлэлийн эд ангийг хийх зориулалтаар бэлтгэж, харуулдаж, зорж, нүхэлж хэлбэржүүлэн бэлдэхэд хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Шилмүүст төрлийн модон бэлдэц. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4730   -   2010   4  х

Энэ стандарт нь шилмүүст төрлийн модоор барилга, төмөр замын вагон, хөдөө аж ахуйн машин, автомашин, усан онгоц, ердийн хөсгийн тэрэг тоноглол, гэрийн мод, мебель тавилга, модон хайрцаг зэрэг модон эдлэлийн эд ангийг хийх зориулалтаар эсгэж, боловсруулан бэлдэхэд хамаарна.

ТАЙЛБАР: Бэлдэц гэдэг нь хаталтын болон боловсруулалтын тавилт хэмжээг тооцож эд ангийн цэвэр хэмжээнд нэмж оруулан модон эдлэлийн зориулалтаар зохих чанарын шаардлага хангах банз, дүнз, дүнзэнцэр, хавтангаас  эсгэж бэлдсэн материалыг хэлнэ.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Модон материалын тэмдэглэгээ. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6299   -   2011   12  х

Энэхүү стандарт нь хэрэглээний бөөрөнхий мод болон зүсмэл материалд тэмдэглэгээ хийх, тэмдэглэгээ хийх ажлыг гүйцэтгэх  ерөнхий шаардлагыг тогтоож, модон материалыг бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан борлуулагч / мод, модон материалын төрөлжсөн зах/, хэрэглэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагад хамаарах бөгөөд модон материалыг тэмдэглэх арга хэлбэрийг сонгох, модон материалыг нийлүүлэх /худалдах/ гэрээ, хэлцэл хийхэд хэрэглэгдэнэ.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Шилмүүст ба навчит төрлийн зүсмэлийн гуалин-Ил согогууд-Нэр томъѐо ба тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4474   -   2001   21  х
Энэхүү улсын стандар-таар шилмүүст ба навчит төрлийн зүсмэлийн гуалин-Ил согогууд-Ангилал, ISO 4473-д заасан Шилмүүст ба навчит төрлийн зүсмэлийн гуалингийн ил согогуудын олон улсын нэр томъѐо, тодорхой-лолтыг тогтоож шил-мүүст ба навчит төрлийн зүсмэлийн гуалинд хамаарна.
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7703
Нийт хуудас үзсэн : 23218122
Хэрэглэгчдийн анхааралд