Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Полистиролбетон. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5771   -   2007   15  х

1.1       Энэ стандарт нь барилга, байгууламжид хэрэглэх цементэн холбогч, хөөлгөсөн полистиролбетон дүүргэгчтэй хөнгөн бетонд хамаарна.

1.2       Полистиролбетоныг дотор өрөө тасалгаанаас бусад хашлага бүтээцийн завсар хооронд, хэрэглэгчтэй зөвшилцөн тохиролцсоны үндсэн дээр барилгын бүтээцийн урьдчилан бэлтгэсэн хөндий, завсар хооронд дулаан тусгаарлах цутгамал үе байдлаар хэрэглэнэ.

 

 

 

 

 

 

1.3       Энэ стандарт нь полистиролбетонон хольц, тэдгээрийг бэлтгэхэд хэрэглэх материалд тавих техникийн шаардлага, турших аргыг тогтооход хамраана.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дулаан тусгаарлагч пеноизоль. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5416   -   2004   9  х

1             Хамрах ба хэрэглэх хүрээ    

 

 

 

 

1.1         Энэ стандарт нь орон сууц болон олон нийт, үйлдвэрийн барилгад зориулагдсан дулаан техникийн өндөр үзүүлэлттэй хашлага бүтээц, дээврийн хонгилын  үр ашигтай дулаан тусгаарлах материал болох пеноизолийг үйлдвэрлэх, техникийн шаардлагыг тогтоох ба цаг уурын бүх бүс нутгуудад болон газар хөдлөлийн идэвхитэй бүсэд хамаарна.

 

 

 

 

 

1.2         Пеноизолыг дотор өрөө, тасалгаанаас бусад барилгын хашлага бүтээцийн завсар хооронд, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн -600-ээс +800С хүртлэх температур бүхий дулаан тусгаарлагчийн зориулалтаар хэрэглэнэ.

 

 

 

 

 

1.3         Пеноизолыг хавтан байдлаар үйлдвэрлэх ба хэрэглэгчтэй зөвшилцөн тохиролцсоны үндсэн дээр барилгын бүтээцийн урьдчилан бэлтгэсэн хөндий, орон зай, завсар хооронд дулаан тусгаарлах цутгамал үе байдлаар хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ханын өнгөлгөөтэй дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан хавтан . Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5351   -   2004   7  х

Энэхүү стандартаар өнгөлгөөтэй дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан хавтанг зориулалтын хэвэнд 2-оос 6 кг/см2 даралтаар цутгаж үйлдвэрлэхэд оршино. 

Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилга, байгууламж, хөргүүр, хөлдөөх болон мод хатаалгын камерийн гадна ба дотор талын гадаргын нэмэх 750С-ээс хасах 650С-ийн температуртай зэврэлтийн сул буюу дунд зэрэг бүхий орчинд хэрэглэх ханын өнгөлгөөтэй дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан хавтанг үйлдвэрлэх, хүлээн авахад хамаарна. 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дулаан дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл. Техникийн шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5352   -   2004   4  х

Энэхүү стандарт нь дулаан тусгаарлалтын хатуу хөөсөн полиуретан бүрхүүлийг зориулалтын хэвэнд 2-оос 6 кг/см2даралтаар цутгаж үйлдвэрлэхэд оршино.

 

 

 

 

Газар дээгүүр хөндий тавих ба газар доорхи сувагт байрлуулах гадна дулааны шугамын хавар, намар, зуны улиралд +1200С хүртэл, өвлийн улиралд +1500С хүртэл температуртай халуун ус дамжуулах яндан хоолойн дулаан тусгаарлалтад хэрэглэхэд хөөсөн полиуретан бүрхүүлийг үйлдвэрлэх шалгаж, хүлээн авахад хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Барилгын дулаалгын материал - Булангийн өнцөгтийн хазайлтыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  29467   -   2010   5  х
Энэ стандарт нь дулаан тусгаарлах бүтээгдэхүүний урт, өргөн, зузааны дагуу булангуудын өнцөг нь тэгш өнцгөөс хэр их хазайсныг тодорхойлоход шаардлагатай багаж хэрэгсэл болон зааврыг гаргаж өгөхөд энэхүү стандартыг ашиглах бөгөөд барилгын дулаалгын материалд хамаарна. Энэхүү аргачлалыг ихэвчлэн өнцөг бүхий ирмэгүүдтэй бүтээгдэхүүнд ашиглана. Харин дугуйрсан ирмэгүүдтэй бүтээгдэхүүний хувьд аргачлалыг тохируулан өөрчилж ашиглах боломжтой. 
Стандартын нэр: Барилгын дулаан тусгаарлах материал- Лабораторийн хэвийн нөхцөл (23 0С градус, харьцангуй чийгшил 50 %)-д буй бүтээгдэхүүн хэмжээсээ тогтворт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  29471   -   2010   7  х
Энэ стандарт нь барилгын дулаан тусгаарлах материалд хамаарах бөгөөд лабораторийн хэвийн нөхцөлд бүтээгдэхүүн болон түүнээс авсан сорьцын гадаргуугийн хэмжээст гарах өөрчлөлтийг хэмжиж үнэлэхэд шаардлагатай багаж хэрэгсэл болон туршилтын аргыг тогтооход хамаарна.
Стандартын нэр: Хөөсөн полистирол (EPS) дулаалгатай конкреволл хавтан. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6318   -   2012   13  х

1.1        Энэхүү стандарт нь орон сууц, олон нийтийн болон үйлдвэрийн барилгын цутгамал төмөр бетон бүтээцийн дулаалгын олон үет хавтанг /  цаашид конкреволл систем гэх/ шүршиж бэлтгэх, үйлдвэрлэх, турших, шалгах аргад хамаарна.

 

1.2        Дулаалгын олон үет хавтан торон арматурчлалтай шүршмэл төмөр бетон даацын болон даацын бус гадна, дотор хана, дээвэр, хучилтын, бүтээцийг цутгахад хэрэглэнэ.


Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөөсөн хатуу полиуретан (PUR) нүхтэй гулдмай. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6280   -   2011   6  х

1.1        Энэхүү стандарт нь, барилгын даацын хананд дулаан тусгаарлах болон хэв хашмалын зориулалтаар хэрэглэх битүү мөхлөгтэйгээр хөөсөн хатуу полиуретан(PUR)-аар хийсэн, зуурмаггүйгээр эвлүүлэн өрөх, нүхтэй гулдмай(цаашид “гулдмай” гэнэ)-д хамаарна.

1.2        Энэ стандарт нь гулдмайн хэлбэр хэмжээ, үндсэн материалын шинж чанарын шаардлага, турших арга, хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэх журмыг тогтооно. 
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Барилгын дулаан тусгаарлах материал-Эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6227   -   2010   19  х

Энэхүү стандарт нь олон нийт, үйлдвэрийн болон орон сууцны түр барилгын өрөө, тасалгааны доторх  харьцангуй чийглэг 70% - аас, хавтгайлжийн дотор талын гадарга дахь температур 300С – ээс тус тус илүүгүй, гадна талын гадаргын температур нь хасах 650С – ээс нэмэх 750С хүртэлх хэмжээтэй байх зэврэлтгүй болон сул ба дунд зэргийн зэврүүлэх үйлчилгээтэй орчинд ашиглах ханын болон дээврийн хавтгайлжид хамаарна.

Хавтгайлж нь эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистрол (PS-A) хавтан дулаалгатай, нийлэг буюу доллого будган өнгөлгөөтэй, хэлбэржүүлсэн цайрдмал гөлмөн төмөр гадна ба дотор(цаашид олон үет гэх) үетэй “сэндвич” төрлийн бүтээцэд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дулаан тусгаарлах материал - Нэр томьёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9229   -   2010   30  х
Энэхүү олон улсын стандарт нь дулаагын зориулалттай  материал, бүтээгдэхүүн, барилгын бүтээцийн болон дулаан ба хүйтэн тусгаарлалтын хүрээнд хэрэглэдэг нэр томьёоны тайлбарыг өгөхөд хамаарна. Энэхүү стандартад өгөгдсөн зарим нэр томьёо нь өөр бусад үйлдвэрийн салбар буюу хэрэглээний бусад салбарт өөр утгыг илэрхийлж болно.
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS ISO/IEC TR 17028:2019 Тохирлын үнэлгээ. Үйлчилгээний баталгаажуулалтын схемийн заавар ба жишээ стандартыг батлан гаргалаа.
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.1. -д “Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг ханг ...

2019-01-31 15:29:56 Дэлгэрэнгүй
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25862053
Хэрэглэгчдийн анхааралд