Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Бетонд хэрэглэх дулааны цахилгаан станцын шүүлтүүрийн үнс. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6469   -   2014   12  х
1.1 Энэхүү стандарт нь бетонд хэрэглэх дулааны цахилгаан станцын
шүүлтүүрийн үнсэнд хамаарна. Үүнд:
- Нэр томьѐо, тодорхойлолт
- Ангилал
- Техникийн ерөнхий шаардлага
- Бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, чанарын түвшинд өгөх үнэлгээ
- Турших арга
- Хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлага
- Аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын шаардлага
- Хими, физик шинж чанар зэргийг тогтооно.
- Хавсралтууд.
1.2 Бетонд хэрэглэх хаягдал үнс нь шүүлтүүрийн үнс байх ѐстой. Хэрэв,
үйлдвэрлэлийн тусгай зориулалтын төхөөрөмжөөр ангилан ширхэглэлийн хэмжээг
нь багасгасаж, дутуу шатсан нүүрсний жижиг хэсгийг зайлуулсан бол үнсийг
ашиглаж болно. Суурь үнс буюу шааргыг хуурайгаар зайлуулан нунтаглаж
ангилсны дараа энэхүү стандартад заасан шаардлагыг хангаж байвал бетонд
ашиглаж болно.
Бетон нь цементэн холбогч-дүүргэгч болон шүлтлэг шингэнээр идэвхжүүлсэн
үнсэн холбогч-дүүргэгч төрлийнх байна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цемент-Химийн шинжилгээний арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0975   -   2002   24  х

Энэ стандартад заасан арга нь идэвхит эрдэс нэмэлттэй болон нэмэлтгүй портландцементэд хамаарах ба эдгээр цементийн түүхий эдийн зутан, чулуунцарт хэрэглэж болно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Гидравлик цементэд агааржуулах нэмэлт хэрэглэн хөлдөөлт, гэсгээлтийг үнэлэх арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS AASHTO  188   -   2011   2  х
Энэхүү стандарт нь бетонд хэрэглэх 8 %-иас ихгүй гурван кальцит алюминат (C3A) агуулсан, барьцалдах хугацааг зохицуулах болон хүйтэнд тэсвэртэй нэмэлт бүхий гидравлик /усанд бэхжидэг/ цементийн шинж чанарын үзүүлэлтийг сорилт, туршилтаар тодорхойлох ба үнэлгээ өгөхөд хамаарна.
Стандартын нэр: Портландцемент.Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  974   -   2008   13  х

Энэ стандарт нь портландцементийн чулуунцараар үйлдвэрлэсэн, барилгын ажилд өргөн хэрэглэх портландцемент(цаашид “цемент” гэх)-эд хамаарах ба цемент болон түүнийг бүрдүүлэгч түүхий эдэд тавих шаардлагыг тогтооно.

 

 

 

Энэ стандарт нь зохих норматив баримт бичгийн дагуу үйлдвэрлэдэг, тусгай шаардлага тавьдаг бусад төрлийн цементэд хамаарахгүй.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цемент - Олон ширхэглэлтэй стандарт элс хэрэглэн турших арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  976   -   2008   20  х

Энэхүү стандарт нь бүх төрлийн цементэд хамаарах олон ширхэглэлтэй элс хэрэглэн цементийн  турших аргыг тогтооход хамаарна.

 

Цемент нийлүүлэх гэрээ, захиалга буюу чанарын хяналтад олон улсын стандарт мөрдөхөөр заасан нөхцөлд энэ стандартыг хэрэглэнэ.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цементийн туршилтад хэрэглэх стандарт элс. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2930   -   2008   7  х

Энэхүү стандарт нь цементийн туршилтад хэрэглэх стандарт элсэнд хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цемент. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3091   -   2008   32  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү стандарт нь бүх төрлийн цементэд хамаарах: - Нэр томьѐо, тодорхойлолт, - Ангилал, - Техникийн ерөнхий шаардлага, - Аюулгүй ажиллагааны шаардлага, - Цементийн шинж чанар шалгах дээж авахад тавих шаардлага, - Бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, чанарын түвшинд үнэлгээ өгөх журам, - Турших арга, - Хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагуудыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цементийн идэвхт эрдэс нэмэлт.Турших арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5875   -   2008   6  х

Энэхүү стандарт нь цементийг нунтаглах явцад нэмэх идэвхт эрдэс нэмэлтэд (цаашид “нэмэлт” гэнэ) хамаарах ба тэдгээрийг турших аргыг тогтооход хамаарна.

 

Цементийн үйлдвэрлэлд хэрэглэдэг ширэм хайлах зуухны мөхлөгжүүлсэн шаарганд хамаарахгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Барилгын болон технологийн хэрэгцээний шохой. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0347   -   2002   5  х

Энэ стандарт нь кальцийн болон магнийн корбонатын чулууг шатаах замаар үйлдлвэрлэсэн шохойг ангилах, хүлээн авах, турших, савлах, хадгалах ба тээвэрлэхэд хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Барилгын болон технологийн шохой үйлдвэрлэхэд зориулсан шохойн чулуу. Техникийн нөхцөл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0963   -   1991   10  х

Энэ стандарт нь барилгын болон технологийн шохой үйлдвэрлэхэд хэрэглэх нүүрсхүчлийн кальци , нүүрсхүчлийн магнийн найрлагатай шохойн чулуунд хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7712
Нийт хуудас үзсэн : 23234817
Хэрэглэгчдийн анхааралд