Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Барилгын шил. Натри - шохой - цахиурт шилэн бүтээгдэхүүн. 4-р хэсэг: Цувимал хавтгай шил
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  572-4   -   2019   7  х
Хамрах хүрээ Энэхүү EN 572-4 стандарт нь барилгад хэрэглэх цувимал хавтгай шилний хэмжээ болон чанарын хамгийн бага шаардлагуудыг (оптик болон харааны хугарлууд) тодорхойлоход хамаарна. Энэхүү стандартыг зөвхөн тэгш өнцөгт хэлбэртэй, цувимал хавтгай шилний хэмжээс болон бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглэнэ. Энэхүү стандартад зааснаас өөр хэлбэрээр гарах бэлэн бүтээгдэхүүний мэдээллийг EN 572-8 стандартаас харна уу.
Стандартын нэр: Барилгын шил. Натри – шохой – цахиурт шилэн бүтээгдэхүүн. 9–р хэсэг: Тохирлын үнэлгээ. Бүтээгдэхүүний стандарт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  572-9   -   2019   40  х
Хамрах хүрээ Энэхүү стандарт нь барилгад хэрэглэх натри-шохой-цахиурт шилэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хяналт болон тохирлын үнэлгээг тодорхойлоход хамаарна. ТАЙЛБАР: Шилэн бүтээгдэхүүн нь цахилгаан утас болон холболт, дохиолол, халаалт зэрэг хамааралтай ажил үйлчилгээнд өөр зааварчилгааг мөрдөнө. Жишээ нь, бага хүчдэлийн давтамж г.м
Стандартын нэр: Барилгын шил. Натри – шохой – цахиурт шилэн бүтээгдэхүүн. 1–р хэсэг: Физик, механик ерөнхий шинж чанар ба тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  572-1   -   2019   9  х
Хамрах хүрээ Евро стандартын энэхүү хэсэг нь шилэн бүтээгдэхүүнийг анги, тэдгээрийн хими, физик болон механикийн үндсэн шинж чанарууд, шилний чанарын шалгуурыг үнэлж тодорхойлоход хамаарна. Энэ хэсэгт тусгай хэмжээ, хэмжээсийн хүлцэл, хэв гажилт, бүтээгдэхүүний төрөл тус бүрийн чанарын хязгаар, тэмдэглэгээний талаар тусгаагүй бөгөөд EN 572 стандартын дор дурдсан хэсгүүдэд илүү тусгайлан заасан болно.
Стандартын нэр: Барилгын шил - Олон үет шил ба олон үет аюулгүй шил. 1-р хэсэг: Тодорхойлолт ба бүрэлдэхүүн хэсгийн тухай тайлбар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  12543-1   -   2007   5  х

Энэхүү стандартаар барилгад хэрэглэх олон үет шил болон олон үет аюулгүй шилний нэр томьёог тодорхойлох ба бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн талаарх тайлбарыг өгөхөд хамаарна.

 

 

 

Стандартын нэр: Барилгын шил - Олон үет шил ба олон үет аюулгүй шил. 4 - р хэсэг: Өндөр температур, чийг болон цацраг тэсвэршлийг турших аргууд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  12543-4   -   2007   9  х

Энэхүү стандарт барилгад хэрэглэх олон үет шил болон олон үет аюулгүй шилний өндөр температур, чийг тэсвэрлэлт болон цацрагийг тэсвэрлэх чанарыг туршихад хэрэглэвэл зохих туршилтын аргуудыг тодорхойлоход хамаарна.

 

 

 

Стандартын нэр: Барилгын шил - Олон үет шил ба олон үет аюулгүй шил. 5 - р хэсэг: Хэмжээ ба захлалт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  12543-5   -   2007   10  х

Энэхүү стандартаар барилгад хэрэглэх олон үет шил болон олон үет аюулгүй шилний хэмжээ, хэмжээний хүлцэл ба захлалтын шаардлагыг тодорхойлно.

 

 

 

 

 

 

 

Харин 0.05 м2 хүртэл талбайтай хавтгай шилэнд энэ стандартыг мөрдөхгүй.

 

 

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Барилгын шил. Олон үет шил ба олон үет аюулгүй шил. 6 - р хэсэг. Гадаад байдал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  12543-6   -   2007   4  х

Энэ стандартад шилийг нэвт харах үеийн захалсан шилэн дэх согогуудыг болон шилний

 

 

 

Энэхүү стандарт барилгад хэрэглэх олон үет шил болон олон үет аюулгүй шилний нэр томъёог тодорхойлох ба бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ангилна.

 

 

 

Стандартын нэр: Барилгын шил. Матмал шил. 1-р хэсэг: Нэр томьёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  11485-1   -   2017   9  х
MNS ISO 11458 стандартын энэхүү 1–р хэсэг нь барилга, байгууламж болон тавилгын нүүр, дэлгэцийн хэрэглээнд ашиглах матмал шилний нэр томьѐо, тодорхойлолтод хамаарах бөгөөд авто тээврийн хэрэгслэлийн шилтэй холбоотой нэр томьѐонд хамаарахгүй.
Стандартын нэр: Барилгын шил. Матмал шил. 2-р хэсэг: Чанарын шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  11485-2   -   2017   12  х
1 Хамрах хүрээ MNS ISO 11458 стандартын энэхүү 2–р хэсэг нь барилга, байгууламж болон тавилгын нүүр, дэлгэцийн хэрэглээнд ашиглах матмал шилэнд тавих чанарын шаардлагыг тогтоох бөгөөд авто тээврийн хэрэгслэлийн шилтэй холбоотой шаардлагад хамаарахгүй.
Стандартын нэр: Барилгын шил. Олон үет шил ба олон үет аюулгүй шил. 2-р хэсэг: Олон үет аюулгүй шил
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  12543-2   -   2006   4  х

Энэхүү стандарт EN ISO 12543-1 стандартад тодорхойлсон олон үет аюулгүй шилэнд тавих техникийн шаардлагыг тодорхойлно. 

 

 

Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS ISO/IEC TR 17028:2019 Тохирлын үнэлгээ. Үйлчилгээний баталгаажуулалтын схемийн заавар ба жишээ стандартыг батлан гаргалаа.
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.1. -д “Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг ханг ...

2019-01-31 15:29:56 Дэлгэрэнгүй
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25861935
Хэрэглэгчдийн анхааралд