Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Барилгын шил - Олон үет шил ба олон үет аюулгүй шил. 1-р хэсэг: Тодорхойлолт ба бүрэлдэхүүн хэсгийн тухай тайлбар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  12543-1   -   2007   5  х

Энэхүү стандартаар барилгад хэрэглэх олон үет шил болон олон үет аюулгүй шилний нэр томьёог тодорхойлох ба бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн талаарх тайлбарыг өгөхөд хамаарна.

 

 

 

Стандартын нэр: Барилгын шил - Олон үет шил ба олон үет аюулгүй шил. 4 - р хэсэг: Өндөр температур, чийг болон цацраг тэсвэршлийг турших аргууд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  12543-4   -   2007   9  х

Энэхүү стандарт барилгад хэрэглэх олон үет шил болон олон үет аюулгүй шилний өндөр температур, чийг тэсвэрлэлт болон цацрагийг тэсвэрлэх чанарыг туршихад хэрэглэвэл зохих туршилтын аргуудыг тодорхойлоход хамаарна.

 

 

 

Стандартын нэр: Барилгын шил - Олон үет шил ба олон үет аюулгүй шил. 5 - р хэсэг: Хэмжээ ба захлалт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  12543-5   -   2007   10  х

Энэхүү стандартаар барилгад хэрэглэх олон үет шил болон олон үет аюулгүй шилний хэмжээ, хэмжээний хүлцэл ба захлалтын шаардлагыг тодорхойлно.

 

 

 

 

 

 

 

Харин 0.05 м2 хүртэл талбайтай хавтгай шилэнд энэ стандартыг мөрдөхгүй.

 

 

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Барилгын шил. Олон үет шил ба олон үет аюулгүй шил. 6 - р хэсэг. Гадаад байдал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  12543-6   -   2007   4  х

Энэ стандартад шилийг нэвт харах үеийн захалсан шилэн дэх согогуудыг болон шилний

 

 

 

Энэхүү стандарт барилгад хэрэглэх олон үет шил болон олон үет аюулгүй шилний нэр томъёог тодорхойлох ба бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ангилна.

 

 

 

Стандартын нэр: Барилгын шил. Матмал шил. 1-р хэсэг: Нэр томьёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  11485-1   -   2017   9  х
MNS ISO 11458 стандартын энэхүү 1–р хэсэг нь барилга, байгууламж болон тавилгын нүүр, дэлгэцийн хэрэглээнд ашиглах матмал шилний нэр томьѐо, тодорхойлолтод хамаарах бөгөөд авто тээврийн хэрэгслэлийн шилтэй холбоотой нэр томьѐонд хамаарахгүй.
Стандартын нэр: Барилгын шил. Матмал шил. 2-р хэсэг: Чанарын шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  11485-2   -   2017   12  х
1 Хамрах хүрээ MNS ISO 11458 стандартын энэхүү 2–р хэсэг нь барилга, байгууламж болон тавилгын нүүр, дэлгэцийн хэрэглээнд ашиглах матмал шилэнд тавих чанарын шаардлагыг тогтоох бөгөөд авто тээврийн хэрэгслэлийн шилтэй холбоотой шаардлагад хамаарахгүй.
Стандартын нэр: Барилгын шил. Олон үет шил ба олон үет аюулгүй шил. 2-р хэсэг: Олон үет аюулгүй шил
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  12543-2   -   2006   4  х

Энэхүү стандарт EN ISO 12543-1 стандартад тодорхойлсон олон үет аюулгүй шилэнд тавих техникийн шаардлагыг тодорхойлно. 

 

 

Стандартын нэр: Барилгын шил.Олон үет шил ба олон үет аюулгүй шил.3-р хэсэг: Олон үет шил
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  12543-3   -   2006   3  х

Энэхүү стандарт EN ISO 12543-1 стандартад тодорхойлсон олон үет шилэнд тавих техникийн шаардлагыг тодорхойлно. 

 

 

Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7712
Нийт хуудас үзсэн : 23235284
Хэрэглэгчдийн анхааралд