Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Бетон тоосго. Техникийн шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5610   -   2014   9  х

 

Энэ стандарт нь барилга, байгууламжийн гадна өнгөлгөө болон гадна, дотор
ханын өрөгт хэрэглэх бетон тоосгонд хамаарна.
Бетон тоосгыг нэмэлттэй болон нэмэлтгүй бетон хольцоор хагас хуурай аргаар
хэвлэх ба өнгөлгөөний тоосгонд будагч бодис нэмж төрөл бүрийн өнгөтэйгөөр
үйлдвэрлэнэ.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Өнгөлгөөний үетэй бетон тоосго. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6087   -   2010   7  х

1.1       Энэ стандарт нь барилга, байгууламжийн өнгөлгөөнд хэрэглэх өнгөлгөөний үетэй, 1800 кг/м3-аас ихгүй дундаж нягттай бетон тоосгонд хамаарна. Дулаан техникийн шаардлага тавигдахгүй бүтээцийн өнгөлгөөнд хэрэглэх тоосгоны дундаж нягт 1800 кг/м3-аас их байж болно.

 

 

  

 

 

1.2       Энэ стандартаар өнгөлгөөний үетэй бетон тоосго /цаашид өнгөлгөөний тоосго гэх/-ны нэр төрөл, хэмжээ, техникийн шаардлага, турших арга, хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэх журмыг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0138   -   2010   40  х

Энэ стандарт нь барилга, байгууламжийн даацын, даацын бус хана  болон бусад бүтээцийн элементийн өрөг, өнгөлгөөнд хэрэглэх керамик тоосго, гулдмай(цаашид “эдлэхүүн” гэнэ)-д хамаарах ба эдлэхүүний техникийн шаардлага, хүлээн авах журам, турших аргыг тогтооход хамаарна.

Үйлдвэрийн болон ахуйн хэрэглээний зуухны яндангийн өргийн гадна талд болон суурийн өрөгт цул тоосгыг хэрэглэж болно.

Энэ стандартаар тогтоосон техникийн шаардлагыг тооцон барилгын бусад бүтээцэд эдлэхүүнийг хэрэглэж болно.  

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Керамик тоосго ба гулдмайн улавч. Техникийн шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2709   -   1999   9  х
Энэ стандарт нь керамик ба гулдмайн тээврийн багцыг улавчинд өрөх, шатаах зуухнаас багцыг механикжсан аргаар гаргах, мод болон төмөр улавчийг үйлдвэрлэх, зориулалтаар нь ашиглах, хураах, хадгалах ба өргөн тээвэрлэхэд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Өнгөлгөөний керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3835   -   2003   8  х
Энэхүү стандарт нь нэмэлттэй ба нэмэлтгүй шавар, диатомит трепел болон бусад хайлмагжидаг түүхий эдээр нойтон хагас хуурай аргаар цул буюу өнгөлгөөний үетэй үйлдвэрлэсэн барилгын гадна, дотор ханын өнгөлгөөний зориулалттай тоосго ба гулдмайд хамаарах бөгөөд тэдгээрийн техникийн шаардлага, турших арга, хаяглах, тээвэрлэх журмыг тогтооход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: ЦАРУУЦ ТООСГО.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0915   -   1991   5  х

Энэ стандарт нь ханан болон өнгөлгөөний өрөгт зориулагдсан 250х120х65мм-ийн хэмжээний ердийн силикат тоосгыг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, турших, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Өрөг. 4-р хэсэг:Туршилтын арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9652-4   -   2003   29  х

ISO  9652 стандартын энэ хэсэг нь

a)    өрлөгийн нэгжийн шахах хүч;

b)   өрлөгийн шахах хүч;

c)    өрлөгийн уян хатан хүч;

d)   шаврын усны шингээлтд

e)    зуурмагийн шахах хүчийг турших стандарт аргыг тодруулж байна.

 

Шатаасан шавар, цахиур хүчлийн кальци, бетон (автоклаваар агааржуулсан бетоныг оруулаад), байгалийн чулуу буюу үйлдвэрийн чулуу зэргээр хийсэн өрлөгт энэ стандартыг хэрэглэх боломжтой.

 

ТАЙЛБАР:  -Эдгээр арга нь бусад ханын материалыг туршихад тохиромжтой ч, энэ стандарттай уялдуулан стандарт туршилтаар эдгээрийг туршихгүй.

Стандартын нэр: Өрөг. 2-р хэсэг: Энгийн дүрмээр төмөрбетон бус өрлөгийн загвар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9652-2   -   2002   21  х

ISO  9652 стандартын энэхүү хэсэгт ачаалал ба бат бэхийн шалгуурын тооцоо шаардлагагүй арматурчлаагүй өргийн хийцлэл болон бүтээцийн төсөлд зориулсан хязгаарлагдмал дүрмүүд багтсан болно. ISO 9652 стандартын энэ хэсгийг шавар, цахиурын хүчлийн  кальци, бетон (автоклавт хийжүүлсэн бетоныг оруулаад) ба гараар боловсруулсан чулуун өргийг 1, 2 буюу 3 дугаар бүлгийн өргөөр барьсан  [ISO9652-1 стандартын 5.2.1-г үз] өрөгт хэрэглэх боломжтой. Хэрэглэх хүрээг 1-р хүснэгтэд тодорхойлсон бөгөөд энэ нь норматив А хавсралтын хязгаарлалтанд хамаатай.

Стандартын нэр: Өрөг. 5-р хэсэг. Тайлбар толь
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9652-5   -   2002   21  х

ISO 9652 стандартын энэ хэсэг нь арматурчлаагүй өрөг төсөллөхөд ашигласан нэр томъёонуудыг тодорхойлж байна.

Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ахуй ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 24830111
Хэрэглэгчдийн анхааралд