Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Барилгын талбайн зохион байгуулалтын зургийн тэмдэглэгээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5415   -   2004   22  х

Хэрэглэх хүрээ

 

 

1.1 Энэ стандартыг иргэн, үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, зам тээврийн  барилга байгууламжийн талбайн зохион байгуулалтын зурагт хэрэглэнэ. Энэхүү стандарт нь Барилгын үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт(БНбД 12-01-03) барилгын норм ба дүрмийн бүрэлдэхүүнд багтах баримт бичиг болно.

 

 

1.2          Барихаар төлөвлөсөн болон барилгын талбайд хуучин байсан барилга   байгууламж түүнчилэн тухайн барилга байгууламжийг барихад ашиглах түр зуурын байгууламж, тоноглолыг барилгын талбайн зохион байгуулалтын зураг тэмдэглэхэд энэхүү стандартыг хэрэглэнэ.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Барилгын талбайн түр хашаа Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5414   -   2004   5  х
Энэхүү стандарт нь барилгын ажил явагдаж байгаа дэвсгэр нутаг болон барилга объектийн талбайг барилга угсралтын ажил явагдаж байгаа хугацаанд хамгаалах түр хашааны техникийн нөхцлийг тодорхойлох зорилготой.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Барилга байгууламж. Тоосго үйлдвэрлэхэд хэрэглэх шавар. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2513   -   1999   3  х

Энэ стандарт нь барилгынн тоосго үйлдвэрлэхэд хэрэглэх, 13500С­ээс дээшгүй галын тэсвэртэй хайламхай шаварт  хамаарна.

 

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: АХУЙН БОЛОН ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ЦАХИЛГААН БАГАЖНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ТООС СОРОГЧ БОЛОН УС СОРОХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ МАШИНД ТАВИХ НЭМЭЛТ ШААРДЛАГА, ША
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  335-2-2   -   2000   14  х
Энэ стандарт 250В-оос ихгүй нэрлэсэн хүчдэл бүхий ахуйн болон түүнтэй ижилтгэсэн хуурай цэвэрлэгээний тоос сорогч ба ус сорж цэвэрлэх багаж, түүнчлэн мал арчлах тоос сорогчийг хамаарах бөгөөд аюулгүй байдлын шаардлага болон туршилтыг аргыг тогтооно.
Стандартын нэр: Бүтээцийг төсөллөх үндэс - Тэмдэглэгээ - Ерөнхий тэмдэг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3898   -   2001   8  х

Энэ стандарт нь бүтээцийн төслийн нэр томъёо болон тэмдэг тавихад хамаарна.

Энэхүү стандартад элдэв зөрчил гаргахгүйн үүднээс Олон Улсын Стандартын (ОУС)-ын хүрээнд хамаарах нэр томъёо бүрийн (зөвхөн) тэмдгийг зааж  өгсөн болно.

 

1-р хүснэгтэд янз бүрийн үсгийг хэрэглэх тухай ерөнхий зааврыг үзүүлсэн. 2, 3 ба 4-р хүснэгтэд үндсэн тэмдэг болон хэрэглэдэг үсгүүд мөн тэдгээрийн утгыг үзүүлсэн болно. 5-р хүснэгтэд тусгай болон математикийн тэмдгийн жагсаалтыг, 6-р хүснэгтэд индекс маягаар хэрэглэдэг үсгүүдийг болон тэдгээрийн утгыг үзүүлсэн болно.

Стандартын нэр: Өрөгт бүтээц. Өргийн барьцалдалтын бат бэхийг турших арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4947   -   2000   10  х

Бүх төрлийн өргийн барьцалдалтыг барилга угсралтын талбайд мөн лабора-торийн нөхцөлд турших үндсэн шаардлагыг тогтооход хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Бүтээцийн найдваршлын ерөнхий зарчим- Эквивалент нэр томъёоны жагсаалт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8930   -   2001   21  х
Энэхүү Олон Улсын Стандартыг бүтээцийн найдваршлыг тодорхойлоход хэрэглэдэг үндсэн нэр томъѐонуудын эквивалентыг өөр өөр хэлэн дээр хэрхэн хэрэглэдгийг тогтооход хамаарна.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7712
Нийт хуудас үзсэн : 23234749
Хэрэглэгчдийн анхааралд