Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Барилгын цонх Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5802   -   2007   31  х

Энэхүү стандарт нь барилга, байгууламжид зориулсан мод, хуванцар ба металлын хайлшаар хийсэн цонх, тагтны хаалганд хамаарна.

 

 

 

Энэ стандарт нь барилгын нүүрэн талын шилэн хана, оройн гэгээвч, мөн тусгай зориулалтын (хагардаггүй, сум нэвтэрдэггүй, галд тэсвэртэй г.м) эдлэхүүнд хамаарахгүй
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Наамал шилэн багц. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4753   -   2011   23  х
Энэ стандарт нь барилгын цонх, хаалга, хамар хана, дээврийн гэгээвчний наамал шилэн багцанд хамаарна. Мөн энэ стандарт нь сум үл нэвтрүүлэх, гал тэсвэрлэлтийн, шил хоорондоо нийлэг хальстай болон муруй гадрагатай зэрэг тусгай зориулалтын наамал шилэн багцанд хамаарахгүй.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөнгөнцагаан хайлшин цонх. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : mns gost  21519   -   2014   35  х

Энэхүү стандарт нь төрөл бүрийн зориулалттай барилга, байгууламжийн хөнгөнцагаан хайлшин (ХЦ) цонх болон тагтны хаалганд (цаашид цонх, бүтээгдэхүүн гэх) хамаарна.

Энэ стандартын шаардлагыг ашиглалтын ачааллыг тооцсон ажлын зураг, техникийн баримт бичгийн дагуу үйлдвэрлэсэн үзүүлэн цонх болон шилэн бүтээцэд хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

Энэ стандарт нь барилгын нүүрэн талын дүүжин бүтээц, гүйж нээгддэг далавч мөн галын аюулгүй, эвдрэлээс хамгаалах зэрэг тусгай зориулалтын цонхонд хамаарахгүй.

Энэ стандартын шаардлага хүчин төгөлдөр мөрдөж буй барилгын норм, дүрмийн дагуу ашиглалтын нөхцөлөөс хамааруулан хэрэглэх цонхны нэр төрөл, үзүүлэлтийг тухайн барилгын зураг төсөлд тодорхой зааж өгсөн байна.

Стандартын нэр: Цонх, хаалганы поливинилхлорид (PVC) хэлбэржүүлсэн цувимал эдлэхүүн.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5874   -   2008   17  х

Энэхүү стандарт нь цаг уурын үйлчлэлд тэсвэртэй, цохилтын зуурангашил бүхий зөөлрүүлээгүй поливинилхлорид (PVC)-оор экструзийн аргаар үйлдвэрлэсэн хаалга, цонхны зориулалттай, өнгөлөгч бодисын хольцтой болон цагаан өнгийн поливинилхлоридон хэлбэржүүлсэн цувимал эдлэхүүнд хамаарна.

 

Мөн хаалга, цонхны иж бүрдэл (цонхны тавцан, чимэг хүрээ, дарлага, холбох хэрэгсэл, тэлэгч гэх мэт)-д орох хэлбэржүүлсэн хуванцар эдлэхүүнд мөн нэгэн адил хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Модон хаалга. Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4194   -   1993   13  х

Энэхүү стандартаар халаалтгүй ба халаалттай орчныг тусгаарласан хаалганы 100С-ээс багагүй температуртай агаар дамжуулах үеийн дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийн лабораторийн нөхцөлд тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Барилгын хаалга ба цонх. Хаалга цохилтын эсэргүүцлийг турших арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS DIN  4635   -   1998   18  х

Энэ стандарт нь хаалганыбүтээц, түүний эд ангийн бат бэх чанарыг  туршин шалгаж баталгаажуулахад хамаарна.

 

Стандартын нэр: Модон хаалга. Агаар нэвтрүүлэлтийг турших арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4193   -   1993   4  х

Энэ аргын мөн чанар нь агаарын өгөгдсөн статик даралтын бууралтын үед нэгж хугацаанд хаалганы хийцээр нэвтрэн өнгөрөх агаарын хэмжээг тодорхойлоход оршино.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Барилгын модон хаалга, цонх, тагтны хаалга. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0531   -   2002   13  х

Энэхүү стандарт нь орон сууц, олон нийтийн үйлдвэрийн барилгын болон туслах барилга байгууламжийн модон хаалга, цонх, тагтны хаалганд хамаарна.

 

 

Стандарт нь архитектурын өвөрмөц зохион бүтээцтэй, онцгой хийцтэй барилгын модон хаалга, цонх, тагтны хаалганд хамаарахгүй.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5830   -   2007   37  х

Энэхүү стандарт нь орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилга байгууламжийн хуванцар (цаашид PVC гэх) хаалга, цонх, тагтны хаалганд хамаарна.

 

Стандарт нь архитектурын өвөрмөц зохион бүтээцтэй, онцгой хийцтэй барилгын PVC бүтээцэд хамаарахгүй. 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Орон сууц, олон нийтийн барилгын шил ба шилэн багцтай модон цонх, тагтны хаалга. Нэр төрөл, бүтээц, хэмжээ.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4754   -   1999   27  х
Энэ стандарт нь орон сууц, олон нийтийн болон улс ардын аж ахуйн янз бүрийн салбарын үйлдвэрийн туслах барилгад зориулсан шил ба шилэн багцаар шиллэсэн цонх, тагтны хаалгыг үйлдвэрлэхэд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS ISO/IEC TR 17028:2019 Тохирлын үнэлгээ. Үйлчилгээний баталгаажуулалтын схемийн заавар ба жишээ стандартыг батлан гаргалаа.
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.1. -д “Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг ханг ...

2019-01-31 15:29:56 Дэлгэрэнгүй
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25862148
Хэрэглэгчдийн анхааралд