Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Барилгын цонх Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5802   -   2007   31  х

Энэхүү стандарт нь барилга, байгууламжид зориулсан мод, хуванцар ба металлын хайлшаар хийсэн цонх, тагтны хаалганд хамаарна.

 

 

 

Энэ стандарт нь барилгын нүүрэн талын шилэн хана, оройн гэгээвч, мөн тусгай зориулалтын (хагардаггүй, сум нэвтэрдэггүй, галд тэсвэртэй г.м) эдлэхүүнд хамаарахгүй
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Наамал шилэн багц. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4753   -   2011   23  х
Энэ стандарт нь барилгын цонх, хаалга, хамар хана, дээврийн гэгээвчний наамал шилэн багцанд хамаарна. Мөн энэ стандарт нь сум үл нэвтрүүлэх, гал тэсвэрлэлтийн, шил хоорондоо нийлэг хальстай болон муруй гадрагатай зэрэг тусгай зориулалтын наамал шилэн багцанд хамаарахгүй.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөнгөнцагаан хайлшин цонх. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : mns gost  21519   -   2014   35  х

Энэхүү стандарт нь төрөл бүрийн зориулалттай барилга, байгууламжийн хөнгөнцагаан хайлшин (ХЦ) цонх болон тагтны хаалганд (цаашид цонх, бүтээгдэхүүн гэх) хамаарна.

Энэ стандартын шаардлагыг ашиглалтын ачааллыг тооцсон ажлын зураг, техникийн баримт бичгийн дагуу үйлдвэрлэсэн үзүүлэн цонх болон шилэн бүтээцэд хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

Энэ стандарт нь барилгын нүүрэн талын дүүжин бүтээц, гүйж нээгддэг далавч мөн галын аюулгүй, эвдрэлээс хамгаалах зэрэг тусгай зориулалтын цонхонд хамаарахгүй.

Энэ стандартын шаардлага хүчин төгөлдөр мөрдөж буй барилгын норм, дүрмийн дагуу ашиглалтын нөхцөлөөс хамааруулан хэрэглэх цонхны нэр төрөл, үзүүлэлтийг тухайн барилгын зураг төсөлд тодорхой зааж өгсөн байна.

Стандартын нэр: Цонх, хаалганы поливинилхлорид (PVC) хэлбэржүүлсэн цувимал эдлэхүүн.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5874   -   2008   17  х

Энэхүү стандарт нь цаг уурын үйлчлэлд тэсвэртэй, цохилтын зуурангашил бүхий зөөлрүүлээгүй поливинилхлорид (PVC)-оор экструзийн аргаар үйлдвэрлэсэн хаалга, цонхны зориулалттай, өнгөлөгч бодисын хольцтой болон цагаан өнгийн поливинилхлоридон хэлбэржүүлсэн цувимал эдлэхүүнд хамаарна.

 

Мөн хаалга, цонхны иж бүрдэл (цонхны тавцан, чимэг хүрээ, дарлага, холбох хэрэгсэл, тэлэгч гэх мэт)-д орох хэлбэржүүлсэн хуванцар эдлэхүүнд мөн нэгэн адил хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Модон хаалга. Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4194   -   1993   13  х

Энэхүү стандартаар халаалтгүй ба халаалттай орчныг тусгаарласан хаалганы 100С-ээс багагүй температуртай агаар дамжуулах үеийн дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийн лабораторийн нөхцөлд тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Барилгын хаалга ба цонх. Хаалга цохилтын эсэргүүцлийг турших арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS DIN  4635   -   1998   18  х

Энэ стандарт нь хаалганыбүтээц, түүний эд ангийн бат бэх чанарыг  туршин шалгаж баталгаажуулахад хамаарна.

 

Стандартын нэр: Модон хаалга. Агаар нэвтрүүлэлтийг турших арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4193   -   1993   4  х

Энэ аргын мөн чанар нь агаарын өгөгдсөн статик даралтын бууралтын үед нэгж хугацаанд хаалганы хийцээр нэвтрэн өнгөрөх агаарын хэмжээг тодорхойлоход оршино.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Барилгын модон хаалга, цонх, тагтны хаалга. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0531   -   2002   13  х

Энэхүү стандарт нь орон сууц, олон нийтийн үйлдвэрийн барилгын болон туслах барилга байгууламжийн модон хаалга, цонх, тагтны хаалганд хамаарна.

 

 

Стандарт нь архитектурын өвөрмөц зохион бүтээцтэй, онцгой хийцтэй барилгын модон хаалга, цонх, тагтны хаалганд хамаарахгүй.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5830   -   2007   37  х

Энэхүү стандарт нь орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилга байгууламжийн хуванцар (цаашид PVC гэх) хаалга, цонх, тагтны хаалганд хамаарна.

 

Стандарт нь архитектурын өвөрмөц зохион бүтээцтэй, онцгой хийцтэй барилгын PVC бүтээцэд хамаарахгүй. 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Орон сууц, олон нийтийн барилгын шил ба шилэн багцтай модон цонх, тагтны хаалга. Нэр төрөл, бүтээц, хэмжээ.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4754   -   1999   27  х
Энэ стандарт нь орон сууц, олон нийтийн болон улс ардын аж ахуйн янз бүрийн салбарын үйлдвэрийн туслах барилгад зориулсан шил ба шилэн багцаар шиллэсэн цонх, тагтны хаалгыг үйлдвэрлэхэд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7712
Нийт хуудас үзсэн : 23234850
Хэрэглэгчдийн анхааралд