Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Дээврийн болон ус тусгаарлах зориулалттай хуйлмал (EPDM) материал. Суналтыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm d  412   -   2013   24  х
1.1 Энэхүү стандарт арга нь боловсруулсан термо бүтэц бүхий хуйлмал материал болон термопластик уян материалын шинж чанар суналтыг тодорхойлоход хамаарна. Эдгээр аргуудыг боловсруулсан резин болон ижил хатуутай, суналт багатай материалуудын чанарыг шалгахад хэрэглэх боломжгүй.
Дараах турших аргууд энд багтана.
А Турших арга – хэлхээтэй болон тууш ширхэгтэй дээжид
В Турших арга – цагариган дээжид
1-Р ТАЙЛБАР . Дээрх хоѐр турших аргуудын үр дүн ижилгүй байна.
1.2 Стандартын үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг Си нэгжээр заасан.
1.3 Энэхүү стандартад дурьдсан материалууд, үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмжүүд нь эвдрэх, гэмтэх аюултай байж болзошгүй. Стандартыг хэрэглэж, мөрдөх явцад гарч болох аюулгүйн ажиллагааны дүрмийг энэхүү стандартад тусгаагүй болно. Энэхүү стандартыг мөрдөж ажиллахдаа хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, хэрэглээний заавруудын талаарх асуудлыг тухайн хэрэглэгч тус бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн өмнө сайтар судалж, тодорхойлсон байх ѐстой бөгөөд гарсан үр дагаврыг хариуцана.
Стандартын нэр: Дээврийн болон ус тусгаарлах зориулалттай хуйлмал (EPDM) материал. Шингэн зүйлийн нөлөөллийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm d  471   -   2013   23  х
Энэхүү стандарт нь хуйлмал болон ижил төрлийн материалд шингэн бодисын нөлөөллийг тодорхойлоход хамаарна. Дараах хуйлмал материалуудад туршилт хийнэ. Үүнд: (1) Стандарт хавтгайгаас бэлтгэсэн туршилтын боловсруулсан уян полимер (ASTM D 3182 –г үзнэ үү),
(2) шилэн мяндсан утсаар хүчитгэсэн боловсруулсан уян хуйлмал материалаас бэлтгэсэн дээж (ASTM D 751-г үзнэ үү), (3) эцсийн бүтээгдэхүүн.
( ASTM D 3183-г үзнэ үү) Энэ стандартын 11.2.2 –р зүйлд зааснаас бусад тохиолдол болох урагдаж гэмтсэн, нүх цоорхой үүссэн, боодлоороо шахагдаж дарагдсан хуйлмал материалуудыг энэхүү стандартад заагдсан аргаар турших боломжгүй.
Шингэний нөлөөлөл тодорхойлох туршилтанд IRM 902, IRM 903 тоснуудыг ашиглана.
Шингэний нөлөөлөл тодорхойлох туршилтанд IRM 901 дугаартай тосыг ашиглана.
Стандартын нэр: Дээврийн болон ус тусгаарлах зориулалттай хуйлмал (EPDM) материал. Урагдалтын бат бэхийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm d  624   -   2013   17  х
 Энэхүү стандарт нь уян, бат бэх хуйлмал материал болон термопластик уян хуйлмал материалын урагдалтын бат бэхийг тодорхойлоход хамаарна.
Стандартын үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг Си нэгжээр заасан.
 Энэ стандартад орсон материалууд, үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмжүүд нь гэмтээх аюултай байж болзошгүй. Стандартыг хэрэглэж, мөрдөх явцад гарч болох аюулгүйн ажиллагааны дүрмийг энэхүү стандартад тусгаагүй болно. Энэхүү стандартыг мөрдөж ажиллахдаа аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй хэрэглээний заавруудын талаарх асуудлыг тухайн хэрэглэгч тус бүтээдэхүүнийг хэрэглэхийн өмнө сайтар тодорхойлсон байх ѐстой бөгөөд гарсан үр дагаврыг хариуцах ѐстой.
Стандартын нэр: Дээврийн болон ус тусгаарлах зориулалттай хуйлмал (EPDM) материал. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm d  4637   -   2013   9  х
1.1 Энэхүү стандарт нь телин-пропилин-дайн терполимербуюу цаашид (EPDM гэх) бүтэцтэй, нэг давхар, уян зөөлөн EPDM хуйлмал материалыг дээвэр болон ус тусгаарлах зориулалтаар хэрэглэх үед бүтээгдэхүүний техникийн шаардлагыг тогтооход хамаарна. Энэхүү хуйлмал материал нь хүчитгээгүй, шилэн мяндсан утсаар хүчитгэсэн, шилэн мяндсан гадартай боловсруулсан уян резинэн хуйлмал материалуудад хамаарна.
1.2 Дээвэрт ашиглах тохиолдолд галд тэсвэрлэлт, материалын залгаасны бат бэх, энэ стандартын шаардлага хангасан байдал, дээврээс хөндийрөх болон ус тусгаарлалт зэрэг хүчин зүйлүүд хамаарна.
1.3 Стандартын үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг Си системийн нэгжээр заасан.
1.4 Энэхүү стандартад дурдсан материалууд, үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмжүүд нь эвдрэх, гэмтэх аюултай байж болзошгүй. Стандартыг хэрэглэж, мөрдөх явцад гарч болох аюулгүйн ажиллагааны дүрмийг энэхүү стандартад тусгаагүй болно. Энэхүү стандартыг мөрдөж ажиллахдаа хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, хэрэглээний заавруудын талаарх асуудлыг тухайн хэрэглэгч тус бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн өмнө сайтар судалж, тодорхойлсон байх ѐстой бөгөөд гарсан үр дагаврыг хариуцана.
Стандартын нэр: Дээвэр болон барилга байгууламжид хэрэглэх ус, уур тусгаарлах хуйлмал материал. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6303   -   2016   19  х
1 Хамрах ба хэрэглэх хүрээ 1.1 Энэ стандарт нь барилга байгууламжийн ус, уур тусгаарлах хуйлмал материалын зориулалт, ангилал, хүлээн авах дүрэм, турших арга, хэрэглэх заавар, техникийн ерөнхий шаардлага, аюулгүй ажиллагааны журам, хадгалалт, тээвэрлэлтийн шаардлагуудыг тогтоох ба Р /полиэфир/, G /стирол, бутадиен, дулаанд тэсвэртэй хуванцар/ зэрэг уян хатан шинж чанарыг зохицуулах нэмэлт, ус тусгаарлах дээд ба ул (ар)-ны бүрхүүл үетэй, ЭПДМ хуйлмал материалын хэрэглэх хүрээг тогтооход хамаарна. 1.2 Хуйлмал материалыг үйлдвэр, орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламж, иргэний барилгын дээвэр, хана, зоорь, ариун цэврийн өрөөний шалны ус тусгаарлалтанд -45 0С-ын, уур тусгаарлалтанд -30 0С-ын температур бүхий орчинд хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Магнийн барьцалдуулагчтай, шилэн мяндсан арматурт дээврийн долгионт хавтан ба нуруу. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6283   -   2011   8  х

Энэ стандарт нь барилгын налуу дээвэрт хэрэглэх, шилэн мяндсан арматуртай магнийн барьцалдуулагчаар үйлдвэрлэсэн дээврийн долгионт хавтан, нуруу (цаашид “хавтан, нуруу” гэх)-д  хамаарна.  

Энэ стандартаар дээврийн хавтан, нурууны нэр төрөл, хэмжээ, техникийн шаардлага, турших арга, хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэх журмыг тогтооно. 
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дээврийн болон ус тусгаарлах зориулалттай хуйлмал (EPDM) материал. Наалдах чадварыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm d  413   -   2013   8  х
1 Энэ стандарт нь хуйлмал материалуудыг давхарлаж хэрэглэх болон үелэн наахад хоорондоо наалдах чадварыг тодорхойлоход хамаарна. Төрөл бүрийн хуйлмал хавтгай, ер бусын хэлбэртэй бүслүүр, тойрог, хоолой, автомашины дугуйны их бие, хуйлмал материалаар бүрсэн металл хавтан дээр нааж болно.
2 Хуйлмал материалыг наах гадаргуу хурц ирмэгтэй, булан тохой, өнцөгтэй, ямар нэгэн байдлаар хэлбэрийн өөрчлөлттэй бол туршилтанд хэрэглэхгүй. Туршилтанд оруулах загварын наалдах чадварыг шалгасан байна.
3 Стандартын үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг Си нэгжээр заасан.
4 Энэ стандартад орсон материалууд, үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмжүүд нь гэмтээх аюултай байж болзошгүй. Стандартыг хэрэглэж, мөрдөх явцад гарч болох аюулгүйн ажиллагааны дүрмийг энэхүү стандартад тусгаагүй болно. Энэхүү стандартыг мөрдөж ажиллахдаа аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, хэрэглээний заавруудын талаарх асуудлыг тухайн хэрэглэгч тус бүтээдэхүүнийг хэрэглэхийн өмнө сайтар тодорхойлсон байх ѐстой, мөн гарсан үр дагаврыг хариуцана.
Стандартын нэр: Дээврийн болон ус тусгаарлалтын зориулалттай хуйлмал (EPDM) материал. Cтатик цооролтын тэсвэрлэлтийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm d  5602   -   2013   6  х
1 Энэ стандарт нь дээврийн болон ус тусгаарлах хуйлмал материалын загварыг статик хамгийн их ачаалалд туршихад ус бүрэн тусгаарлах шинж чанартай уялдуулан цооролтын тэсвэрлэлтийг тодорхойлоход хамаарна.
2 Үйлдвэрт боловсруулсан хуйлмал материал болон лабораторит бэлтгэсэн загварыг лабораторийн нөхцөлд ямар ч температурт туршиж болно.
3 Энэ стандарт нь дээврийн хуйлмал материалын загварыг битумэн, полимержуулсан битумэн, боловсруулсан болон боловсруулаагүй полимер, термопластик материалуудыг туршихад ашиглана.
4 Энэ стандарт нь дүүргэгч гадаргуутай хуйлмал материалын загварт хамаарахгүй. Гэхдээ үйлдвэрээс нарийн ширхэглэлтэй гадаргуутай дээж материалд хамаарна.
5 Стандартын үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг Си нэгжээр заасан.
6 Энэхүү стандартад дурдсан материалууд, үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмжүүд нь эвдрэх, гэмтэх аюултай байж болзошгүй. Стандартыг хэрэглэж, мөрдөх явцад гарч болох аюулгүйн ажиллагааны дүрмийг энэхүү стандартад тусгаагүй болно. Энэхүү стандартыг мөрдөж ажиллахдаа хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, хэрэглээний заавруудын талаарх асуудлыг тухайн хэрэглэгч тус бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн өмнө сайтар судалж, тодорхойлсон байх ѐстой бөгөөд гарсан үр дагаврыг хариуцана.
Стандартын нэр: Дээврийн болон ус тусгаарлах зориулалттай хуйлмал (EPDM) материал. Динамик цооролтын тэсвэрлэлтийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm d  5635   -   2013   8  х
1.1 Энэ стандарт нь дээврийн болон ус тусгаарлах хуйлмал материалын загварыг динамик хамгийн их ачааллаар хурц үзүүртэй хатуу зүйлээр цохиж туршихад цооролтын тэсвэрлэлтийг тодорхойлоход хамаарна.
1.2 Үйлдвэрт боловсруулсан хуйлмал материал болон лабораторит бэлтгэсэн загварыг лабораторийн нөхцөлд ямар ч температурт туршиж болно.
1.3 Энэ стандарт нь дээврийн хуйлмал материалын загварыг битумэн, полимержуулсан битумэн, боловсруулсан болон боловсруулаагүй полимер, термопластик материалуудыг туршихад ашиглана.
1.4 Энэ стандарт нь дүүргэгч гадаргуутай хуйлмал материалын загварт хамаарахгүй. Гэхдээ үйлдвэрээс нарийн ширхэглэлтэй гадаргуутай дээж материалд хамаарна.
1.5 Стандартын үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг Си системийн нэгжээр заасан.
1.6. Энэхүү стандартад дурдсан материалууд, үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмжүүд нь эвдрэх, гэмтэх аюултай байж болзошгүй. Стандартыг хэрэглэж, мөрдөх явцад гарч болох аюулгүйн ажиллагааны дүрмийг энэхүү стандартад тусгаагүй болно.
Энэхүү стандартыг мөрдөж ажиллахдаа хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, хэрэглээний заавруудын талаарх асуудлыг тухайн хэрэглэгч тус бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн өмнө сайтар судалж, тодорхойлсон байх ѐстой бөгөөд гарсан үр дагаврыг хариуцана.
Стандартын нэр: Дээврийн болон ус тусгаарлах зориулалттай хуйлмал (EPDM) материал. Лабораторийн гэрлийн эх үүсвэр ашиглан төмөр бус материалын элэгдлийг то
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ASTM G  151   -   2014   26  х
Энэхүү стандарт нь төмөр бус материалыг лабораторийн гэрэл ашиглан
хурдасгууртай турших багажаар шалгах, хэрэглэх аргуудыг тодорхойлоход
хамаарна. Багажуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг энхэүү стандартад тусгасан болно.
Жишээ нь: нээлттэй дөл бүхий карбон нум, хашлагатай карбон нум, неон нум ба
ультра ягаан туяаны /UV/ өнгөгүй үүсвэр бүхий багажуудын дэлгэрэнгүй
мэдээллийг G 152, G 153, G 154 стандартуудад тодорохой тусгасан болно.
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS ISO/IEC TR 17028:2019 Тохирлын үнэлгээ. Үйлчилгээний баталгаажуулалтын схемийн заавар ба жишээ стандартыг батлан гаргалаа.
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.1. -д “Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг ханг ...

2019-01-31 15:29:56 Дэлгэрэнгүй
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25862138
Хэрэглэгчдийн анхааралд