Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Барилгын дотор хана - Угсармал хавтан. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5772   -   2011   14  х
Энэхүү стандарт нь орон сууц, олон нийтийн барилгын дотор, даацын бус хамар хананд хэрэглэх магнезитан, цементэн, гөлтгөнөнхолбогчтой элс болон хөнгөн дүүргэгчтэй шилэн мяндсан арматурчлалтай хөнгөвчилсөн хавтанг үйлдвэрлэхэд тавих техникийн шаардлага, турших арга,  шалгаж хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэх журмыг тогтооход хамаарна.  
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Барилгын гадна талд хэрэглэх хамгаалалтын хуудсан материалын төрөл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS CAN  2-51.32   -   2011   3  х
Энэхүү стандарт нь барилга байгууламжийн гадна талын дулаалгад хэрэглэх  салхи, чийгнээс хамгаалах хуудсан материалд хамаарна
Стандартын нэр: Барилгын дотор хана –Ханын гипсэн гулдмай. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5925   -   2008   13  х
Энэхүү стандарт нь орон сууц, олон нийтийн барилгын дотор, хамар ханын даацын бус гипсэн  /гөлтгөнөн/ гулдмайг /цаашид “гулдмай” гэх/ үйлдвэрлэх, турших, шалгах, хүлээн авах,  хаяглах, тээвэрлэх, хадгалахад хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Магнийн барьцалдуулагчтай хавтан.Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5926   -   2011   8  х

Энэхүү стандарт нь орон сууц, олон нийтийн барилгын даацын бус хананы өнгөлгөө, дүүжин тааз болон дээврийн зориулалтаар хэрэглэх, нийлэг утсан  тороор бэхжүүлэн, хөнгөн чанарын нэмэлт дүүргэгчтэйгээр хэвлэсэн магнийн барьцалдуулагч бүхий хавтанг үйлдвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлага, түүнийг турших арга, шалгаж хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэх  журмыг тогтооход хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хаалганы самбар-Хэмжээ ба талбайн согог
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6443   -   2001   2  х
Энэ стандарт нь хаалганы самбарын хэмжээ ба талбайн гажилтыг тодорхойлох аргыг заана.
Стандартын нэр: Барилгын хийц бүтээц ба элементүүдийн дулаан техник – Аюултай гадаргууийн чийг, зай завсраар хөлрөлт үүсэхээс зайлсхийх дотор гадаргууги
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  13788   -   2013   41  х
Энэхүү стандарт нь дараах хялбаршуулсан тооцооны аргыг тайлбарлана. Үүнд:
a) Хөгц үүсч болзошгүй барилгын бүрэлдэхүүн хэсгийн эсвэл барилгын хийц элементийн доорх дотор гадаргуугийн температур, өгөгдсөн дотор температур ба харьцангуй чийглэг. Энэ аргыг хөлрөлт (конденсаци) үүсч болзошгүй бусад дотор гадаргуугийн эрсдлийг үнэлэхэд ашиглаж болно.
b) Зай завсраар, усны уурын нэвчилтээр үүсэх хөлрөлтийн эрсдлийн үнэлгээ. Энэ аргад физикийн зарим нэг чухал ухагдахуунуудыг авч үздэггүй. Тухайлбал:
 чийг агуулалттай материалын шинж чанарын өөрчлөлт;
 материал доторх капилляр соролт болон шингэн чийг;
 барилгын дотроос түүний бүтээц рүү зай завсраар эсвэл агаарын орон зайгаар дамжих агаарын хөдөлгөөн;
 материалын чийг шингээлт
Тэгэхээр энэхүү арга нь дээр дурдсан физик ухаагдахууны нөлөөллийг ач холбогдолгүй гэж үзэж болох нөхцөлд тохирно.
c) Уурын өндөр эсэргүүцэл бүхий үеүдийн дунд орших үед байх ямар нэгэн эх үүсвэрээс үүссэн усны хатах хугацаа ба хатах явцад бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн зай завсраар үүсэх хөлрөлтийн эрсдэл.
Стандартын нэр: Үнс, шаарган дүүргэгчтэй бетон угсармал хавтан. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6686   -   2017   19  х
Энэхүү стандарт нь барилгын даацын бус дотор хананд хэрэглэх, уурын зуухны болон дулааны цахилгаан станцын хаягдал үнс, шаарган дүүргэгч, цементэн барьцалдуулагчтай бетоноор үйлдвэрлэх, нүхтэй хавтан /цаашид “хавтан” гэх/-д хамаарна. Байгалийн болон зохиомол хөнгөн дүүргэгчтэй хавтанг энэ стандартад нийцүүлэн үйлдвэрлэж болно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөөсөн полистрол(EPS) хавтан дулаалгатай олон үет цементэн хавтан. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6281   -   2011   8  х
Энэхүү стандарт нь орон сууц, үйлдвэрийн барилгын хана, өрөө, тасалгааны доторх харьцангуй чийглэг 70 %-иас, хавтангийн дотор талын гадарга дахь температур нэмэх 30 0C-ээс тус тус илүүгүй, хэмжээтэй байх зэврэлтгүй болон сул зэврүүлэх үйлчилгээтэй орчинд хэрэглэх хөөсөн полистрол хавтан дулаалгатай шилэн мяндсан утсан даавуу болон торон арматуртай олон үет, сэндвич төрлийн гадна ба дотор ханын хурдан бэхждэг (сульфоалюминат болон ферри – алюминат) цементэн хавтанд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цонх,тагтны хаалга. Агаар нэвтрүүлэлт, битүүмжид тавих шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4948   -   2000   6  х

Энэхүүстандарт нь  барилгын бүх төрлийн цонх,тагтны хаалганы углуурга, завсар зайны  агаар нэвтрүүлэлт, болон битүүмжид тавих шаардлагыг тогтооно.

 Цонх, хаалганы хийц, материал болон угсралтын байдлыг харгалзахгүй.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цонх, тагтны хаалга. Агаар нэвтрүүлэлт, битүүмжиийг турших арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4981   -   2000   6  х

Энэ стандарт нь цонх, тагтны хаалганы агаар нэвтрүүлэлт, битүүмжийг туршилтаар тодорхойлох аргыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8132
Нийт хуудас үзсэн : 24137416
Хэрэглэгчдийн анхааралд