Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Барилгын материалын дундаж нягт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2105   -   2000   6  х

Энэ стандарт нь иргэн, хөдөө аж ахуй , үйлдвэрийн барилгын тооцоог хийхэд хэрэглэх барилгын материалын дундаж нягт жинг тогтооход хамаарна. Барилгын материал ба хөрсний нягтын хэвийн ачааг тодорхойлохдоо энэхүү стандартын зөвлөмжийг баримтална.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөрс. Ширхгийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох хээрийн туршилт, лабораторын арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2306   -   1986   26  х

Энэ стандарт нь барилга байгууламжийн буурь хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүнийг хээрийн нөхцөлд лабораторид тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөрсний шилжээсийн эсэргүүцлийг тодорхойлох лабораторийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2310   -   1984   11  х

Энэ стандарт элсэрхэг ба шаварлаг хөрсөнд хамаарах бөгөөд барилга, байгууламжинд зориулж хөрсний шилжээсийн эсэргүүцлийг тодорхойлох лабораторийн аргыг тогтооно.

 

            Харин 5 мм-ээс дээш хэмжээтэй том хэмхдэст буюу 5 мм хүрэхгүй хэмжээтэй том хэмхдэстийг 20%-иас дээш агуулсан хайргархаг ба том ширхэгтэй элс, шаварлаг, хүлэржсэн ба хүлэр, түүнчлэн бүх төрлийн хөлдүү хөрсөнд энэ стандарт хамаарахгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөрсний түр зуурын эсэргүүцлийг нэг чиглэлээр шахаж тодорхойлох лабораторийн арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2312   -   1976   3  х

 

Энэ стандарт төрөл бүрийн барилга байгууламжийн суурь болох хадархаг хөрсний түр зуурын эсэргүүцлийг нэг чиглэлээр шахаж тодорхойлох лабораторийн аргад хамаарна.

 

 Харин 5 МПа (50кгс/см2)-аас их, түр зуурын эсэргүүцэлтэй хадан хөрсөнд хамаарахгүй.  

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөрс.Хэв гажилтын үзүүлэлтийг хээрийн нөхцөлд тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2489   -   1986   35  х

Энэ стандарт нь төрөл бүрийн барилга байгууламжийн буурь болох сул холбоост хөрсний хэв гажилтын үзүүлэлт /хэв гажилтын модуль, суумтгай байдал эхлэх анхны даралт, харьцангуй суумтгай байдал/-ийг тодорхойлох хээрийн аргуудыг тогтооно. Харин цэвдэг хөрс, түүнчлэн хөөлттэй болон давсжилттай хөрсөнд норголттой туршилт явуулахад энэ стандарт хамаарахгүй.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Өрөлтийн шугамууд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2863   -   1980   6  х

Энэ стандарт хэвлэлийн өрөлтийн  шугамууд бэлтгэхэд хамаарна.

 

Мөрөөм цутгагч машинаар бэлтгэсэн өрөлтийн чимэглэл шугамуудад энý стандарт үл хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөрс. Суумтгай байдлыг тодорхойлох лабораторийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3075   -   1981   8  х

Энэ стандарт нь шаварлаг хөрсийг усаар норгоход суух, суумтгай байдлын үзүүлэлтийг лабораторийн аргаар тодорхойлно. (Суумтгай байдал эхлэх анхны  даралт ба харьцангуй суумтгай байдал)

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөрс.Уян хөлдүү хөрсний шахагдлын илтгэлцүүрийг тодорхойлох лабораторийн арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3169   -   1981   7  х

Энэ стандарт элсэрхэг ба шаварлаг уян хөлдүү хөрсөнд тохирох бөгөөд барилгын инженер хайгуулын судалгааны үед тэдгээрийн шахагдлын илтгэлцүүрийг тодорхойлох лабораторийн аргыг тогтооно.

 

Энэ стандарт хайргархаг ба том ширхэгт элсэн хөрсөнд тохирохгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөрс.Хөлдүү хөрсийг үрлэн штампаар турших лабораторийн арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3170   -   1981   6  х

Хөлдүү элсэрхэг ба шаварлаг хөрсийг барилгад зориулан судлахад тэдгээрийн эквивалент зууралдлын хүчийг тодорхойлох лабораторийн туршилтын аргыг энэ стандартаар тогтооно.

 

Энэ стандарт нь дундаас том ширхэгт элс ба хайргархаг элс, түүнчлэн хуурай хөлдүү болон давсжилттай хөрсөнд тохирохгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөрс.Хөлдүү хөрс гэсэх үед гэсэлтийн ба шахагдлын илтгэлцүүрийг тодорхойлох лабораторийн арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3171   -   1981   6  х

Энэ стандарт элсэрхэг ба шаварлаг хөрсний гэсэх үед гэсэлтийн илтгэлцүүр А ба шахагдлын илтгэлцүүр а-г барилгын инженер-хайгуулын судалгааны үед лабораторийн аргаар тодорхойлно.

 

Энэ стандарт  нь хайргархаг ба том ширхэгт элсэн хөрсөнд тохирохгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8132
Нийт хуудас үзсэн : 24137412
Хэрэглэгчдийн анхааралд