Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Таниулах үйлчилгээний тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : mns iso iec  8822   -   2014   52  х
Энэ стандарт нь нээлттэй системийн харилцан холболт (цаашид НСХХ гэх)-
ын таниулах түвшинд хийгдэх үйлдлийг абстракт буюу гаднаас тодорхойлогдох шинжээр нь доорх нөхцлөөр тодорхойлно. Үүнд:
a) Хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлэх тохиолдол ба командын үйлдэл;
b) Командын үйлдэл ба тохиолдол бүрт тохирсон өгөгдлийн параметр;
c) Илгээгч ба хүлээн авагч талын хоорондох зөв дараалал бүхий үйлдэл
ба тохиолдол.
ТАЙЛБАР:
a) Хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлэх үйлдэл нь хоѐр систем буюу хэрэглэгчдийн хооронд мэдээлэл солилцох үед мэдээллийг орчуулах, шахах, нууцлах үйлдлүүдийг хийж, хүлээн авах талын системд ойлгомжтойгоор хөрвүүлэх үүрэгтэй болно.
b) Өгөгдлийн параметр нь хэрэглэгчийн илгээсэн мэдээллийг нөгөө хэрэглэгчдэд нэг ижил форматаар уншигдаж болох баталгааг өгдөг. Өөрөөр хэлбэл, НСХХ-ын Ишлэл загварын түвшин
болгонд өөр өөр үүрэгтэй протоколууд ажиллах ба тэдгээр нь өгөгдлийн урсгалыг хэрэглээний
түвшинд-мэдээлэл, интернетийн түвшинд-датаграм, тээвэрлэлтийн түвшинд сегмент, сүлжээний
хандалтын түвшинд- фреймээр хэлбэржүүлдэг.
c) Таниулах түвшинд хийгдэх үйлдэл нь илгээгч ба хүлээн авах талын хоорондын холбоог тогтоож, мэдээллийг бит хэлбэрт хувирган, хүлээн авах талд очихоос өмнө зөв дараалалд оруулна.
d) Таниулах түвшин нь мэдээлэл дамжуулалтын “утга зүй”, “өгүүлбэр зүй”-д анхаардаг. Энд өгөгдлийг өөрийн дараачийн дээд түвшинд зөвшөөрсөн стандартад өөрчилж өгдөг. Компьютерүүд
тэмдэгтийн мөр, бүхэл утгуудыг өөр кодуудаар илэрхийлдэг (ASCII, Unicode . . .гэх мэт). Өөр өөр
илэрхийлэмжтэй компьютерийг холбох, өөр өөр өгөгдлийн бүтцийг солилцохын тулд эдгээрийг абстракт замд нь тодорхойлох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл “шугаманд” хэрэглэх стандарт кодлолын дагуу хийх ѐстой. Таниулах түвшин энэ абстракт өгөгдлийн бүтцийг удирдах ба компьютер дотор хэрэглэгдэх илэрхийлэмжээс сүлжээний стандартад хувиргах буюу үүний эсрэг үйлдлийг мөн гүйцэтгэдэг. Абстракт гэдэг нь объектын дотоод зохион байгуулалтыг тооцохгүйгээр гаднах шинж чанарын тодорхойлолтыг ашиглахыг хэлдэг.
2 Энэ стандартад НСХХ-ийн Таниулах түвшингийн дээд түвшингийн
сеанс/сейшн үйлчилгээтэй харилцан үйлчлэх, холболтод чиглэсэн таниулах
протоколоор хангагдах холболтод чиглэсэн үйлчилгээ, холболтгүй таниулах
протоколоор хангагдах холболтгүй үйлчилгээ байна гэж тодорхойлсон байна.
Энэ стандартад тодорхойлсон холболтод чиглэсэн таниулах үйлчилгээ нь
НСХХ-ийн хэрэглээний протоколын тусламжтайгаар холболтод чиглэсэн
дамжуулалд ашиглагдаж болно.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7804
Нийт хуудас үзсэн : 23461383
Хэрэглэгчдийн анхааралд