Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Мэдээллийн технологийн инженерийн ур чадвар.Мэдээллийн технологийн нийтлэг мэдлэг.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5736   -   2007   19  х

Энэ стандартын зорилго нь мэдээллийн технологийн инженерийн эзэмшвэл зохих мэдлэгийн түвшин, чадамж, чадварыг нэгдсэн загварт оруулан тодорхойлох, ур чадварын үнэлгээг бий болгох энэ үндсэн дээр тэдний мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэхэд оршино.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мэдээллийн технологийн инженерийн ур чадвар.Мэдээллийн технологийн суурь инженер.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5737   -   2007   24  х

Энэ стандартын зорилго нь мэдээллийн технологийн инженерийн эзэмшвэл зохих мэдлэгийн түвшин, чадамж, чадварыг нэгдсэн загварт оруулан тодорхойлох, ур чадварын үнэлгээг бий болгох энэ үндсэн дээр тэдний мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэхэд оршино.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Нээлттэй эхийн системийг ашиглах чадвар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6355   -   2012   12  х
Энэ стандартаар нээлттэй эхийн програм хангамжийг ашиглагчдын суурь мэдлэг чадварын түвшин, тэдгээрийг үнэлэх шалгуурыг тогтоосон.
Энэ стандарт нь нээлттэй эхийн програм хангамжийг хэрэглэхээр сонгосон хувь хүн, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжид хамаарна. Энэ стандартыг нээлттэй эхийн програм хангамжийг ашиглах чадварын суурь шалгалтын бүх ангилалд ашиглана.
Энэ стандартын шаардлагыг “Нээлттэй эхийн систем”-ийн суурь мэдлэг чадвар олгох сургалт явуулж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн байгууллагууд хангасан байна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дата төвийн цахилгаан холбооны дэд бүтэц
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6528   -   2015   47  х
Энэ стандартаар нэг эзэмшигчтэй энгийн байгууллагын дата төвөөс эхлээд олон эзэмшигчтэй томоохон интернэт хостинг хүртэлх дата төв, тэдгээрийн компьютер тоног төхөөрөмжийн өрөөний цахилгаан холбооны дэд бүтцэд тавих шаардлагыг тодорхойлно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний ажилтанд тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5881   -   2008   3  х

Энэ стандартаар мэдээлэл, харилцаа холбооны  үйлчилгээг  эрхлэгч хувь хүн, байгууллага, компанийн  ажилтнуудад тавих  ерөнхий  шаардлагыг  тогтоосон.  

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний ажлын байранд тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5882   -   2008   6  х

Энэ стандартаар мэдээлэл харилцаа холбооны үйлчилгээний  ажлын  байрны  ангилалд   тавих шаардлагыг  тогтоосон.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Нээлттэй эхийн үйлдлийн системийн Монгол нэр томьёо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6463   -   2014   23  х
Энэ стандартаар нээлттэй эхийн үйлдлийн системийн орчинд хамаарах тухайлсан
ойлголтуудын нийтлэг нэр томьѐо, хэрэглэгдэх тайлбарыг гаргасан.
Энэ стандартыг нээлттэй эхийн үйлдлийн системийг Монгол хэл рүү орчуулахад
болон шинээр нээлттэй эхийн үйлдлийн системийг Монгол хэл дээр гаргаж байгаа
хувь хүн, өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн байгууллагууд хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мэдээллийн технологийг ашиглах суурь чадвар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6465   -   2014   10  х
Энэ стандартаар мэдээллийн технологийн хүрээнд компьютер, компьютерийн
өргөн хэрэглээний програм хангамж, дагалдах тоног төхөөрөмжийг хэрэглэх,
ашиглах чадварын түвшин, тэдгээрийг үнэлэх шалгуурыг тогтоосон.
Энэ стандарт нь хувь хүн, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн
нэгжүүдийн ажилтны мэдээллийн технологийн хэрэглээний суурь чадварын үндсэн
шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд ажлын байрны онцлогоос шалтгаалан ажилтны
эзэмшвэл зохих чадвар бүхий ангиллыг сонгож ашиглана.
Энэ стандартыг мэдээллийн технологийг ашиглах суурь чадварын шалгалтын бүх
ангилалд ашиглаж болно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мэдээллийн технологи – Үгийн сан – Компьютерийн програмчлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO/IEC  2382-7   -   2011   77  х
ISO/IEC 2382-ын энэ хэсэг нь мэдээллийн технологийн олон улсын харилцааг дэмжих зориулалттай. Энэ нь мэдээллийн технологийн салбарт хамаарах тухайлсан ойлголтуудын нэр томъёо, тодорхойлолтыг хоёр хэлээр илэрхийлж зүйл заалт хоорондын уялдааг тогтоодог.
Стандартын нэр: Мэдээллийн технологи – Үгийн сан – Аюулгүй байдал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO/IEC  2382-8   -   2011   38  х

ISO/IEC 2382-ын энэ хэсэг нь мэдээллийн технологийн олон улсын харилцааг дэмжих зориулалттай. Энэ нь мэдээллийн технологийн салбарт хамаарах тухайлсан ойлголтуудын нэр томъёо, тодорхойлолтыг хоёр хэлээр илэрхийлж зүйл заалт хоорондын уялдааг тогтоодог.

Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8132
Нийт хуудас үзсэн : 24130692
Хэрэглэгчдийн анхааралд