Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Метал материалыг хайлуулж гагнах үеийн чанарын шаардлага. 4-р хэсэг: Чанарын ердийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3834-4   -   2010   3  х

Энэ стандартаар метал материалыг цех хэсэг, гадаа ажлын байранд хайлуулж гагнах үед тавих ердийн шаардлагыг тогтооно.

 

 

Стандартын нэр: Метал материалыг хайлуулж гагнахүеийн чанарын шаардлага. 5-р хэсэг: ISО 3834-2, ISО 3834-3, ISО 3834-4 стандартын чанарын шаардлагыг мөрдүүлж хэрэгжү
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3834-5   -   2010   7  х

Энэ стандартаарISО 3834-2, ISО 3834-3,  ISО 3834-4 стандартын чанарын шаардлагыг мөрдүүлж хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай баримт бичгийг тодорхойлно.

 

Түүнийг зөвхөн ISО 3834-2, ISО 3834-3,  ISО 3834-4 стандарттай хамт хэрэглэнэ.

Стандартын нэр: Метал материалыг хайлуулж гагнах үеийн чанарын шаардлага. 1-р хэсэг: Чанарын шаардлагын тохирох түвшнийг сонгох шалгуур
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3834-1    -   2010   6  х

Энэ стандартаар ISО 3834 цуврал стандартын ерөнхий тодорхойлолт болон метал материалыг хайлуулж гагнах үеийн ISО 3834-2, ISО 3834-3,  ISО 3834-4 стандартаар тогтоосон чанарын шаардлагын гурван түвшнээс сонголт хийх үед харгалзан үзвэл зохих шалгуурыг тогтоосон. Энэ стандартыг цех хэсэг болон гадаа ажлын байранд гүйцэтгэх гагнуурын ажилд хэрэглэнэ.

 

 

ТАЙЛБАР 1: ISО 3834-2,  ISО 3834-3, ISО 3834-4 стандарт нь хайлуулж гагнах арга технологи (гагнуурын тодорхой арга буюу хэд хэдэн аргыг хослуулан хэрэглэх үед)-ийг зохион байгуулж гүйцэтгэх үеийн гагнаасны чанарын шаардлагыг бүрэн хэмжээгээр тусгасан болно. ISО 3834-5 стандарт нь ISО 3834-2,  ISО 3834-3, ISО 3834 стандартаар тогтоосон чанарын шаардлага хангасан эсэхийг баталгаажуулахтай холбогдсон баримт бичгийн бүрдэлтийг тодорхойлно.

 

 

Энэ стандартад чанарын удирдлагын тогтолцооны хүрээнд мөрдөгдөх шаардлага хамаарахгүй. Гэсэн ч энэ стандартын 6-р бүлэгт чанарын удирдлагын тогтолцооны  зарим бүрэлдэхүүн хэсгийг ISО 3834-ын нэмэлт болгон тодорхойлж оруулсан.

 

 

ТАЙЛБАР 2: ISО 3834-2,  ISО 3834-3, ISО 3834 стандартыг дангаар нь буюу ISО 9001  стандарттай хамт хэрэглэж болно.

 

Стандартын нэр: Металматериалыг хайлуулж гагнахүеийн чанарын шаардлага. 2-р хэсэг: Чанарын бүх талын шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3834-2   -   2010   11  х

Энэ стандартад дараах иш татсан стандарт, баримт бичгийг хэрэглэнэ. Он заасан ишлэлийн хувьд зөвхөн иш татсан хэвлэлийг хэрэглэнэ. Он заагаагүй ишлэлийн хувьд тухайн стандартын хамгийн сүүлийн хэвлэл (нэмэлтийн хамт)-ийг хэрэглэнэ.

 

ISO 3834-1, Метал материалыг хайлуулж гагнах үеийн чанарын шаардлага. 1-р хэсэг: Чанарын шаардлагын тохирох түвшинг сонгох шалгуур.

 

 

ISO  3834-5, Метал материалыг хайлуулж гагнах үеийн чанарын шаардлага. 5-р хэсэг: ISO  3834-2, ISO  3834-3, ISO  3834-4 стандартын чанарын шаардлагыг мөрдүүлж хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай баримт бичиг.

 

Стандартын нэр: Метал материалыг хайлуулж гагнахүеийн чанарын шаардлага. 3-р хэсэг: Чанарын стандарт шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3834-3   -   2010   9  х

Энэстандартаар метал материалыг цех хэсэг, гадаа ажлын байранд хайлуулж гагнах үед тавих чанарын шаардлагыг тогтооно.

 

Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7702
Нийт хуудас үзсэн : 23217108
Хэрэглэгчдийн анхааралд