Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын залгаасгүй төмөр бетон шон. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5871   -   2008   5  х

Энэ стандартаар (35¸220) кВ-ын хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд хэрэглэх залгаасгүй төмөр бетон шонгийн чанарын үзүүлэлтүүдийг тогтоосон.

Энэ стандартаар тогтоосон нормуудыг цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийг шинээр холбох болон шинэ шугам барихад мөрдөнө. Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг шинэчилэх, өргөтгөл хийх, засвар үйлчилгээ гүйцэтгэхэд энэхүү стандартыг мөрдөн ажиллана.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: 450/750 В–оос ихгүй нэрлэсэн хүчдэлтэй поливинил хлорид тусгаарлагатай кабель. 7-р хэсэг. Хоёр буюу түүнээс олон дамжуулагчтай экрантай ба эк
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60227-7   -   2011   12  х

Энэхүү стандартаар 300/500 В-оос ихгүй нэрлэсэн хүчдэлтэй поливинил хлорид тусгаарлагатай, экрантай ба экрангүй хяналтын кабельд тавигдах шаардлагыг тогтооно. 

 

Бүх кабель нь MNS IEC 60227-1:2008 стандартад заасан шаардлагыг хангасан байх ба тусгай хийцийн кабель бүр энэ хэсгийн зарим шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай.

Стандартын нэр: Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тусгаарлагагүй утас. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5870   -   2008   18  х

Энэ стандартаар өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугаманд хэрэглэх тусгаарлагагүй утасны техникийн шаардлагыг тогтоосон.

 

 

Монгол улсын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын шинэчлэл, өргөтгөл, засвар үйлчилгээ, хэрэглэгчийг шинээр холбоход энэ стандартаар тогтоосон норматив шаардлагуудыг мөрдөж ажиллана.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: 450/750В хүртэлх нэрлэсэн хүчдэлийн поливинил хлорид тусгаарлагатай кабель. 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60227-1   -   2008   17  х

Энэ стандартаар нэрлэсэн хүчдэл U0/ U нь 450/ 750В-оос ихгүй хувьсах гүйдлийн хүчний тоног төхөөрөмжид хэрэглэх поливинил хлорид тусгаарлага бүхий гадуур бүрээстэй уян болон хатуу кабельд тавих шаардлагыг тогтооно.

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: 450/750В хүртэлх нэрлэсэн хүчдэлийн поливинил хлорид тусгаарлагатай кабель. 2-р хэсэг: Турших арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60227-2   -   2008   10  х

Энэ стандартаар 450/750 В–оос ихгүй нэрлэсэн хүчдэлийн поливинил хлорид тусгаарлагатай кабелийг MNS IEC 60227-3 болон бусад цуврал стандартын дагуу турших аргыг тогтооно.

 

 

Стандартын нэр: 450/750В хүртэлх нэрлэсэн хүчдэлийн поливинил хлорид тусгаарлагатай кабель. 3-р хэсэг: Хөдөлгөөнгүй суурилуулах зориулалттай гадуур бүрээсгү
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60227-3   -   2008   14  х

Энэ MNS IEC 60227-3:2008 стандартаар 450/750 В хүртэлх нэрлэсэн хүчдэлийн поливинил хлорид тусгаарлагатай, хөдөлгөөнгүй суурилуулж ашиглахад зориулсан нэг судалтай кабельд тавих техникийн шаардлагыг тогтооно.

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: 450/750В хүртэлх нэрлэсэн хүчдэлийн поливинил хлорид тусгаарлагатай кабель. 4-р хэсэг: Хөдөлгөөнгүй суурилуулах зориулалттай гадуур бүрээстэ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60227-4   -   2008   5  х

Энэ стандартаар 300/500 В-ын нэрлэсэн хүчдэлийн хөдөлгөөнгүй суурилуулж ашиглахад зориулагдсан, хөнгөрүүлсэн поливинил хлорид гадуур бүрээстэй кабельд тавигдах техникийн шаардлагыг тогтооно.

 

 

Стандартын нэр: 450/750 В–оос ихгүй нэрлэсэн хүчдэлийн поливинил хлорид тусгаарлагатай кабель. 5-р хэсэг. Уян кабель (утас)
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60227-5   -   2011   17  х

Энэхүү стандартаар 300/500 В-ын нэрлэсэн хүчдэлийн поливинил хлорид тусгаарлагатай уян кабельд тавигдах техникийн шаардлагыг тогтооно.

 

Кабель нь MNS IEC 60227-1:2008 болон энэхүү стандартын тодорхой шаардлагыг хангасан байх ёстой.

Стандартын нэр: 450/ 750 В–оос ихгүй нэрлэсэн хүчдэлтэй поливинил хлорид тусгаарлагатай кабель. 6-р хэсэг. Өргөх төхөөрөмжийн болон уян холболтод зориулсан к
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60227-6   -   2011   17  х

Энэхүү стандартаар 450/ 750 В-оос ихгүй нэрлэсэн хүчдэлтэй, өргөх төхөөрөмжийн хавтгай болон цилиндр (дугариг) хэлбэрийн кабельд тавигдах шаардлагыг тогтооно.

 

Кабель бүр MNS IEC 60227:2008 стандартад заасан шаардлага болон энэхүү бүлгийн тусгай шаардлагыг давхар хангасан байна.

Стандартын нэр: Эрчилсэн шигүү утасан давхрагууд бүхий цахилгаан дамжуулагч.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  61089   -   2000   63  х
Олон улсын энэ стандартад дараах металл утсаар хийсэн эрчилсэн давхрагууд бүхий цахилгаан дамжуулагчийн цахилгаанн ба механик шинж чанарыг тогтоосон:
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8132
Нийт хуудас үзсэн : 24130703
Хэрэглэгчдийн анхааралд