Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Хэмжүүрийн трансформатор. Нийлүүлэлтэд тавигдах шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6490   -   2014   13  х
Стандартаар Монгол улсын эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд харъяалагдах цахилгаан эрчим хүчний байгууламжид гадна тавигдах 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн, ил хуваарилах байгууламжид хэрэглэх тулгуурын гүйдлийн трансформатор ба хүчдэлийн трансформаторыг нийлүүлэн авахад тавигдах шаардлагыг тогтооно. Хэмжүүрийн гүйдлийн ба хүчдэлийн трансформаторыг 110 кВ ба түүнээс дээш хэвийн хүчдэлийн саармаг цэг нь гүн газардуулагдсан шугам сүлжээнд хувьсах гүйдлийн цахилгаан хэлхээний анхдагч гүйдэл, хүчдэлийг хувь тэнцүүлсэн хоѐрдогч гүйдэл, хүчдэлд шилжүүлэх зорилгоор хүчдэл, гүйдлийн хэмжих хэрэгсэл, хамгаалалт, автоматик, удирдлага ба дохиоллын хэлхээнд хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Бүрдмэл ба блок трансформаторын дэд өртөө. Нийлүүлэлтэд тавигдах шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6493   -   2014   19  х
Стандартаар эрчим хүчний салбарт 1600 кВА хүртэл нэгж чадлын трансформатортай 35/0,4 кВ-ын дэд станц болон 80000 кВА хүртэлх нэгж чадлын трансформатортай 35кВ-аас 110 кВ-ын хүчдэлийн бүрдмэл, блок дэд өртөөг шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх зорилгоор нийлүүлэн авахад тавигдах техникийн шаардлагыг тогтооно. Дэд станцын зураг төсөл боловсруулахад энэхүү стандартыг дагаж мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүчний трансформатор (автотрансформатор) ба реактор. Нийлүүлэлтэд тавигдах шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : mns gost  52719   -   2014   59  х
Стандартаар 3 фазын 5 кВА ба түүнээс дээш чадалтай, нэг фазын 1 кВА ба түүнээс дээш чадалтай, 1150 кВ хүртэлх хүчдэлийн ангиллын өргөн хэрэглээний хүчний трансформатор, автотрансформатор, реактор, тухайлбал трансформаторын иж бүрдмэл дэд өртөөний трансформатор, автотрансформаторыг нийлүүлэн авахад тавигдах шаардлагыг тогтооно.
Стандартын нэр: Хүчний трансформаторууд. 2-р хэсэг. Температурын ихсэлт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60076-2   -   2014   23  х
Энэ стандартаар хүчний трансформаторын хөргөлтийн хэлбэрүүд, температурын ихсэлтийн хязгаар, температур ихсэлтийг турших аргууд зэргийг тодорхойлно. IEC 60076-1 бүлгээр тодорхойлсон трансформаторуудад тохирно.
Стандартын нэр: Хүчний трансформатор. 1-р хэсэг. Ерөнхий ойлголт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60076-1   -   2011   13  х

Энэхүү стандартыг нэг ба гурван фазын хүчний трансформаторт  мөрдөх (түүнчлэн автотрансформатор)  ба тусгай зориулалтын болон бага чадлын трансформаторт ашиглахгүй. Үүнд:

-       1кВА-гаас бага чадалтай нэг фазын  ба 5 кВА-гаас бага чадалтай гурван фазын

трансформатор

-       Хэмжүүрийн трансформатор

-      Статик хувиргагчтай трансформатор

-      Хөдлөх бүрэлдэхүүн дээр суурилуулсан, зүтгүүрийн трансформатор

-      Асаалтынтрансформатор

-      Туршилтын трансформатор 

-      Гагнуурын трансформатор

Хэрэв өөр тусгай стандарт болон норматив баримт бичиг байхгүй тохиолдолд бага чадлын болон тусгай зориулалтын трансформаторт тавигдах шаардлагыг энэхүү стандартаар  тогтооно.
Стандартын нэр: Хүчний трансформатор. 5-р хэсэг. Богино залгаа даах чадвар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60076-5   -   2011   23  х
IEC 60076 стандартын энэ бүлэг нь гадны богино залгаагаар үүсэн хэт  гүйдлийг хүчний трансформатор гэмтэхгүйгээр даах чадварын шаардлагыг тодорхойлно. Үүнд хүчний трансформаторын туршилт, хэт ачааллын үеийн дулаан даах чадварыг тодорхойлох  болон динамик ачаалал даах чадварыг тооцоолох арга орно. Шаардлага нь IEC 60076-1 бүлгээр тодорхойлсон трансформаторд тохирно.
Стандартын нэр: Хүчний трансформатор. 6-р хэсэг: Реактор
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60076-6   -   2016   129  х
1 Хамрах хүрээ MNS IEC 60076-6 стандартад дараах төрлийн реакторуудыг хэрэглэнэ. Үүнд:  шунтлэгч реактор  гүйдэл хязгаарлагч реактор, нейтралыг газардуулагч реактор, чадлын урсгалыг удирдах реактор, хөдөлгүүр асаах реактор, нуман зуухны цуваа реактор гэсэн реакторуудыг хамруулна.  шүүлтүүрийн реактор  конденсатортай тогтворжуулагч реактор  конденсатортай цэнэг алдуулагч реактор  газардуулгын трансформатор (газартай холбогч)  нум унтраагч реактор  дараах реакторуудаас гадна үйлдвэрийн хэрэгцээний ба тогтмол гүйлдийн өндөр хүчдэлийн тэгшитгэх реактор:  нэг фазын 1 кВАр, гурван фазын 5 кВАр –аас бага чадалтай реакторууд  Тусгай зориулалтын реактор, тухайлбал өндөр давтамжийн шугамын занга буюу хөдөлгөөнт хэсэгт суурилуулсан реактор IEC стандартад ороогүй тусгай зориулалтын буюу жижиг реакторуудыг MNS IEC 60076-6 стандартад авч үзэж болох юм.
Стандартын нэр: Хүчний трансформатор. 7-р хэсэг: Тосон хөргөлттэй хүчний трансформаторуудыг ачааллах заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60076-7   -   2016   52  х
1 Хамрах хүрээ IEC 60076-7 стандарт нь тосон трансформаторуудад зориулагдсан. Энэ стандартаар янз бүрийн температуртай орчинд,төрөл бүрийн ачаалалтай үеийн хүчний трансформаторын ажиллагааг тодорхойлно.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8132
Нийт хуудас үзсэн : 24136985
Хэрэглэгчдийн анхааралд