Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Ахуйн болон түүнтэй адилтгах цахилгаан багажны аюулгүй байдал. Сахлын машин, үс тайрах машин, цахилгаан сэнс болон ижил төстэй цахилгаан б
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  335-2   -   2000   9  х
Энэ стандарт цахилгаан сахлын хутга, үс тайрах машин болон түүнтэй адилтгах ахуйн болон ижил төрлийн  зориулалтын (цаашид багаж гэнэ) багажинд хамрах бөгөөд тэдгээрийн аюулгүй ажиллагаа, түршилтын аргыг тогтооно.
Энэ стандартыг MNS IEC  335-1 : 2000 стандартын хамт хэрэглэх бөгөөд IEC стандартын 12 үүнд хамрахгүй.


Стандартын нэр: Ахуйн болон түүнтэй адилтгах цахилгаан багажны аюулгүй байдал. Сахлын машин, үс тайрах машин, цахилгаан сэнс болон ижил төстэй цахилгаан б
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  335-2-8   -   2000   9  х
Энэ стандарт цахилгаан сахлын хутга, үс тайрах машин болон түүнтэй адилтгах ахуйн болон ижил төрлийн зориулалтын (цаашид багаж гэнэ) багажинд хамрах бөгөөд тэдгээрийн аюулгүй ажиллагаа, түршилтын аргыг тогтооно.
Энэ стандартыг MNS IEC 335-1 : 2000 стандартын хамт хэрэглэх бөгөөд IEC стандартын 12 үүнд хамрахгүй.
Стандартын нэр: Ахуйн болон түүнтэй адилтгах цахилгаан багажны аюулгүй байдал. Иллэгийн зориулалттай тоног төхөөрөмжид тавих нэмэлт шаардлага, турших а
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60335-2-32   -   2001   8  х
Энэ стандарт нь ахуйн болон түүнтэй адилтгах зориулалтын, нэг фазын багажны хувьд 250В-оос болон бусад багажны хувьд 480В- оос ихгүй нэрлэсэн хүчдэл бүхий цахилгаан иллэгийн багажинд тавих аюулгүй байдлын шаардлагыг тогтооно.
Стандартын нэр: Ахуйн болон түүнтэй адилтгах цахилгаан багажны аюулгүй байдал. Арьс болон үс арчлах зориулалтын багажинд тавих нэмэлт шаардлага, турших а
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60335-2-23   -   2001   14  х
Энэхүү стандартаар ахуйн болон түүнтэй ижил нөхцөлд хэрэглэх зориулалтын амьтан эсвэл хүний үс болон арьсыг арчлах цахилгаан багажинд тавих аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг тогтооно. Багажны нэрлэсэн хүчдэл 250В-оос ихгүй байна.
Стандартын нэр: Ахуйн болон түүнтэй адилтгах цахилгаан багажны аюулгүй байдал. Арьс арчлах зориулалтын нил ягаан ба хэт улаан цацрагийн үүсгүүрт тавих нэ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60335-2-27   -   2001   15  х
Энэхүү стандартаар нил ягаан ба хэт улаан цацрагаар арьсыг арчлах зориулалт бүхий цацрагийн үүсгүүр, түүнчлэн ахуйн болон түүнтэй ижил нөхцөлд хэрэглэх 250В-оос ихгүй нэрлэсэн хүчдэлтэй нэг фазын багаж болон 480В-ын бусад багажинд тавих аюулгүй байдлын шаардлагыг тогтооно.
Стандартын нэр: Ахуйн болон түүнтэй адилтгах цахилгаан багажны аюулгүй байдал. Усан иллэгт зориулсан онгоцонд тавих нэмэлт шаардлага, шалгах арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60335-2-60   -   2001   10  х
Энэ стандартаар нэг фазын 250В-оос ихгүй нэрлэсэн хүчдэл бүхий ахуйн болон түүнтэй адилтгах зориулалтын усан иллэгт зориулсан онгоц, түүнчлэн 480 В-оос ихгүй бусад багажинд тавих аюулгүй байдлын шаардлагыг тогтооно.
Энэ стандарт нь агаарын урсгал эсвэл усаар дүүргэсэн ердийн онгоцонд буюу багажинд хамаарна.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7719
Нийт хуудас үзсэн : 23247670
Хэрэглэгчдийн анхааралд