Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Монгол эмээл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2653   -   1978   4  х

Энэ стандарт монгол эмээлийн модыг тоноглох шалгаж хүлээн авах марклах, тээвэрлэх хадгалахад хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Сурагчийн ширээ ба сандал. Турших арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6583   -   2016   20  х
Энэхүү стандарт нь Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчийн ширээ болон сандлыг туршихад хамаарах бөгөөд лабораторийн, зураг болон шугам зургийн, үзүүлэнгийн, гадаад хэлний кабинетын ширээнд хамаарахгүй. Энэхүү стандарт хүчин төгөлдөр болохоос өмнө үйлдвэрлэгдсэн, хэрэглэж буй сурагчийн ширээ, сандалд хамаарахгүй болно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Монгол гэрийн мод Ерөнхий техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0370   -   2003   9  х
Энэхүү стандартад нь монголчуудын өнө эртнээс бүтээж хэрэглэсээр ирсэн, өнөө үед хөдөөгийн хөдөлмөрчид, малчдад зайлшгүй эрэлт хэрэгцээтэй байгаа монгол гэрийн модон бүтээцийн нэр төрөл, ангиллыг тогтоож, үйлдвэрлэх, сургалт, судалгаа явуулах үйл ажиллагааны агуулгыг тодорхойлоход хамаарна. Холбогдох ажлын зураг, загварыг боловсруулан батлуулах, үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээж авах, гэрийн модыг иж бүрдүүлэх, хадгалахад уг стандартыг хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Сурагчийн ширээ ба сандал. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6582   -   2016   18  х
Энэхүү стандарт нь Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх сурагчийн ширээ, сандлыг захиалах, үйлдвэрлэх, хэрэглэхэд хамаарна. Энэхүү стандарт хүчин төгөлдөр болохоос өмнө үйлдвэрлэгдсэн, хэрэглэж буй сурагчийн ширээ, сандалд хамаарахгүй болно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цэцэрлэгийн мебель, техникийн шаардлага Зориулалтын хэмжээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3742   -   1984   4  х
Энэ стандарт цэвэрцэлгийн мебельд хамаарч түүний үндсэн хэмжээ, техникийн шаардлагыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Албан тасалгааны мебель. Зориулалтын хэмжээ.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2508   -   1987   4  х

Энэ стандарт нь албан тасалгаанд тавих зориулалттай ширээ, шүүгээ, тохойвчтой, тохойвчгүй сандлын зориулалтын хэмжээг тогтооно. Шүүгээний зориулалтын хэмжээ нь архивын болон нууцын шүүгээнд хамаарахгүй.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Сургууль цэцэрлэг, яслийн мебель Ерөнхий техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0004   -   1987   9  х

Энэ стандарт нь сургууль цэцэрлэг, яслийн мебель үйлдвэрлэхэд тавих ерөнхий техникийн шаардлагыг тогтооход хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Сургуулийн мебель, зориулалтын хэмжээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2313   -   1987   21  х

Энэ стандарт нь сургуулийн мебелийг үйлдвэрлэхэд хамаарах бөгөөд ангилал, зориулалтын хэмжээг тогтооно.  Энэ стандартын 3,4-р хүснэгтэд заагдсан үзүүлэлт нь ISO 5970-тай бүрэн тохирно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Суух хэвтэх зориулалттай мебель Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0204-2   -   1987   7  х

Энэ стандарт нь албан тасалгааны болон ахуйн зориулалтын хэвтэх суух мебельд хамаарч, тохиролцсон загварыг батлахад мөрдлөгө болгоно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цэцэрлэгийн мебель, Хүүхдийн ор, зориулалтын хэмжээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2749   -   1986   1  х
1

Энэ стандарт нь цэцэрлэгийн мебельд хамаарч, хүүхдийн орны зориулалтын хэмжээг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7703
Нийт хуудас үзсэн : 23217842
Хэрэглэгчдийн анхааралд