Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: 4-3 дугаар хэсэг. Радио давтамжит, цахилгаан соронзон оронд үл хувьсах чадвар. Туршилтын арга ба шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  61000-4-3   -   2002   32  х
Энэхүү стандарт нь цахилгаан техник, цахилгаан болон радио-цахилгаан хэрэгслүүд болон тоног төхөөрөмжүүд (цаашид техник хэрэгсэл (ТХ) гэх)-д хамаарах бөгөөд техникийн хэрэгслүүдийн радио давтамжит цахилгаан соронзон оронд үл хувьсах чадварыг турших шаардлага ба аргыг тогтооно.
Энэхүү стандартын зорилго нь ТХ-д радио давтамжит цахилгаан соронзон орон нөлөөлж байгаа үөд техникийн хэрэгслүүдийн ажиллагааны чанарын үнэлгээний ерөнхий аргыг тогтооход оршино.
Энэ стандарт нь ерөнхий шинж чанартай зорилгуудтай холбогдуулан садааг тэсвэрлэх байдлын туршилтын асуудлыг авч үзнэ. Тоон радио телефоноос гарч буй садааны нөхцөлд техник хэрэгслүүдийн тэсвэрлэх чадварт онцгой анхаарал тавьсан болно.
Стандартын нэр: 4-11 дүгээр хэсэг. Цахилгаан тэжээлийн хүчдэлийн динамик өөрчлөлтийг даах чадвар. Туршилтын арга ба шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  61000-4-11   -   2002   17  х
Энэхүү стандарт нь нам хүчдэлийн (1000 вольтоос ихгүй) хувьсах гүйдлийн сүлжээнд залгасан цахилгаан техник, электрон болон  радиоэлектроникийн  бүтээгдэхүүн , төхөөрөмжүүдэд (цаашид техник хэрэгсэл (ТХ) гэж нэрлэнэ.) хамаарч цахилгаан тэжээлийн хүчдлийн динамик үйлчлэлийн
-    уналт,
-    тасалдал,
-    хаялга,
болон цахилгаан тэжээлийн хүчдлийн аажим өөрчлөлтийн үйлчлэлийг даах чадварын туршилтын  арга, түвшинг тогтооно. 
Энэ стандарт нь нэг фазаараа 16 А-аас илүүгүй номинал гүйдэл техник хэрэгсэлд  (ТХ) хамаарна.
Энэхүү стандарт нь тогтмол гүйдлийн болон 400 Гц давтамж бүхий хувьсах гүйдлийн цахилгаан сүлжээнд холбогдсон ТХ-д хамаарахгүй.
Энэ  стандартын зорилго нь ТХ-ийн цахилгаан тэжээлийн хүчдлийн динамик    ба аажим өөрчлөлтийн үед үүсэх цочроолыг даах чадварыг үнэлэх ерөнхий дүрмийг тогтооход оршино.
Энэхүү стандарт нь тодорхой ТХ ба системийн хувьд хэрэглэх туршилтыг тогтоохгүй. Түүний гол зорилго бол бүтээгдэхүүнд стандарт боловсруулдаг стандартчиллыг сонирхсон техникийн бүх хороодыг ишлэлийн ерөнхий материалаар хангах явдал юм. Стандартчиллын техникийн хороод  (эсвэл ТХ-ийг үйдпвэрлэгчид) нь ТХ-д хэрэглэгдэх туршилтын төрөл сонголт, туршилтын түвшингийн талаарх бүх хариуцлагыг хүлээнэ.
Энэхүү стандартын 5.2-д зааснаас бусад бүх  шаардлаыг заавал  заавал мөрдөнө.

Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7706
Нийт хуудас үзсэн : 23227206
Хэрэглэгчдийн анхааралд