Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Галын аюулгүй байдлын туршилт. Туршилтын аргууд. Зүү хэлбэртэй дөлөөр турших.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60695-2-2   -   2001   5  х
Цахилгааны техникийн бүтээгдэхүүний галын аюулгын практикт тохиолддог нөхцлийг амьдралд ойртуулан буй болгох нь туршилтын сонгомол арга юм. Цахилгааны элдэв процессийн үр дүнд гарах дулааны хэт үйлчлэлийн нөлөөнд өртөж болох, мөн хэвийн бус байдлын улмаас төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг алдагдуулж болох цахилгаан техникийн төхөөрөмжийн бүрдэл хэсгүүд нь төхөөрөмжийн дотор талд үүссэн хэт халууны буюу галын аюулд нэрвэгдэхгүй байх ёстой.
Энэ стандартаар цахилгаан техникийн тоног төхөөрөмж, түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг туршиж аргыг тогтооно.
Стандартын нэр: Ахуйн болон түүнтэй адилтгах цахилгаан багажны аюулгүй байдал. Мотор- компрессорт тавих нэмэлт шаардлага, турших арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60335-2-34   -   2001   19  х
Энэхүү стандартаар ахуйн болон түүнтэй ижил нөхцөлд хэрэглэх зориулалтын битүү ба хагас битүү мотор-компрессорт тавих аюулгүй байдлын шаардлагыг тогтооно. Нэг фазын 250В-оос ихгүй нэрлэсэн хүчдэлтэй ба 480В-ын бусад мотор-компрессорт энэхүү шаардлагыг хэрэглэх бөгөөд хэвийн ашиглалтын нөхцөлд үүсэх хэт хатуу нөхцөлд тусгайлан туршина.
Стандартын нэр: Ахуйн болон түүнтэй адилтгах цахилгаан багажны аюулгүй байдал. Халаалт болон усан хангамжийн үйлчилгээний тоноглолын эргэлтийн суурин ша
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60335-2-51   -   2001   10  х
Энэ стандартаар халаалт буюу усан хангамжийн үйлчилгээнд ашигладаг ахуйн болон түүнтэй адилтгах 300 Вт –ын чадалтай, нэг фазын багажны хувьд 250В-оос илүүгүй нэрлэсэн хүчдэлтэй, бусад багажны хувьд 480В- оос илүүгүй нэрлэсэн хүчдэлтэй эргэлтийн суурин, цахилгаан шахуургад тавих аюулгүй байдлын шаардлагыг тогтооно
Ахуйн хэрэглээний зориулалтын бус боловч , хүмүүст аюул учруулж болзошгүй, дэлгүүр, хөнгөн үйлдвэр, мал аж ахуй зэрэгт ажилладаг мэргэжлийн бус хүмүүсийн хэрэглэж буй багажуудад энэ стандарт хамаарна.
Стандартын нэр: Ахуйн болон түүнтэй адилтгах цахилгаан багажны аюулгүй байдал, дулааны цахилгаан шахуурга, агааржуулагч болон хатаагчид тавих нэмэлт шаа
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60335-2-40   -   2001   29  х
Энэхүү стандартаар 250 В-оос ихгүй нэрлэсэн хүчдэл бүхий нэг фазын, ахуйн болон түүнтэй ижил нөхцөлд хэрэглэх зориулалтын дулааны шахуурга, төвлөрсөн усан хангамжийн халуун усны дулааны шахуурга ба бин битүү мотор- компрессор бүхий агааржуулагч, хатаагч болон В-ын хүчдэлтэй бусад багажийг хамаарах бөгөөд аюулгүй байдлын шаардлага, туршилтын аргыг тогтооно.
Ердийн ахуйн хэрэглээний зориулалтын бус, хүмүүст аюул учруулж болзошгүй, тухайлбал дэлгүүр, хөнгөн үйлдвэр ба мал аж ахуйд мэргэжлийн бус хүмүүсийн хэрэглэж буй багажид энэ стандарт хамаарна.
Стандартын нэр: Галын аюулгүй байдлын туршилт. Туршилтын аргууд. Халаасан утсаар турших
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  60695-2-1   -   2001   7  х
Цахилгааны техникийн бүтээгдэхүүний галын аюулгын практикт тохиолддог нөхцлийг амьдралд ойртуулан буй болгох нь туршилтын сонгомол арга юм. Цахилгааны элдэв процессийн үр дүнд гарах дулааны хэт үйлчлэлийн нөлөөнд өртөж хэвийн бус байдал үүссэний улмаас төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг алдагдуулж болох цахилгаан техникийн төхөөрөмжийн бүрдэл хэсгүүд нь төхөөрөмжийн дотор талд үүссэн хэт халууны буюу галын аюулд нэрвэгдэхгүй байх ѐстой.
Энэ стандартаар цахилгаан техникийн тоног төхөөрөмж, түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг туршиж аргыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7719
Нийт хуудас үзсэн : 23247632
Хэрэглэгчдийн анхааралд