Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Техникийн зураг - Хэмжээ ба хүлцлийг зааж тавих. 1–р хэсэг: Ерөнхий зарчим
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  129-1   -   2007   32  х

ISO 129 стандартын энэхүү хэсэгт бүх төрлийн техникийн зургийн хэрэглээнд тохирч байхаар хэмжээ зааж тавих ерөнхий зарчмыг тусгахад хамаарна.

 

 

 

 

 

 

 

ТАЙЛБАР: ISO 129 стандартын энэ хэсгийн зургуудыг бодитоор нь ойлгож хэрэглэх зориулалттай биш учраас зөвхөн бичвэрээр тайлбарласан болно. Иймд техникийн талбарт тохирох түүнд хамаатай байх ерөнхий зарчмыг хялбарчлан зааж үзүүлсэн. Барилгын бүтээц, деталиудын зурагт хэрэглэх хэмжээний тухай нэмэлт болон тусгайлсан зүйлийг MNS ISO 6284 стандартад дурдсан байна. Машин үйлдвэрлэлийн зурагт хэрэглэх хэмжээг цаашид ISO 129–2 стандартад оруулж тайлбарлахаар тогтсон.

 

 

 

 

Стандартын нэр: Техникийн зураг-Пүрш-1-р хэсэг: Хялбарчилсан дүрслэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  2162-1   -   2006   6  х

Энэхүү ISO 2162 стандартын 1-р хэсэгт шахагдах, сунгагдах, мушгирах, дискэн ба таваг хэлбэрт пүршийг техникийн зурагт хялбарчлан дүрслэх тухай дүрмэнд хамаарна.

 

 

Стандартын нэр: Техникийн зураг - Пүрш 2-р хэсэг: Мушгиа ороодост цилиндр шахагдах пүршийг өгөгдсөн нөхцөлөөр дүрслэх
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  2162-2   -   2006   8  х

Мушгиа ороодост цилиндрэн шахагдах пүршийг техникийн өгөгдлөөр нь дүрслэх нэг маягийн тогтсон системийг бүрдүүлэхэд ISO 2162 стандартын энэхүү хэсэг хамаарна.

 

 

Стандартын нэр: Техникийн зураг - Арааны тогтсон дүрслэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  2203   -   2006   7  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь могой араа болон одон араануудыг хамруулан бүх төрлийн араануудын шүдийг дүрслэх тогтсон журмыг тогтооход хэрэглэнэ. Энэ стандарт нь ажлын болон тоног төхөөрөмжийн зураг төсөлд хэрэглэнэ.

 

Арааг шүдгүй цул хатуу эд ангитай адилаар дүрслэх боловч үндсэн зарчим ёсоор шүдтэй хэсэгт цэгтэй тасархай нарийн зураасаар шүдийг үзүүлдэг.

 

Стандартын нэр: Техникийн зураг-Ширээлтэн ба хайлц хэрэглэх гагнууран холбоос-Зураг дээрх тэмдгэн дүрслэл.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  2553   -   2006   51  х

Энэхүү Олон Улсын стандартад ширээлтэн ба хайлц хэрэглэх гагнууран холбоосын зурагт тэмдгэн дүрслэл хэрэглэх дүрэмд хамаарна.

 

Стандартын нэр: Техникийн зураг – Бэхэлгээний деталь оролцсон угсраа эдлэхүүний хялбарчилсан дүрслэл. 1-р хэсэг: Ерөнхий зарчим
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5845-1   -   2006   5  х

ISO 5845 стандартын энэхүү хэсэгт техникийн зурагт хэрэглэх холбогч деталь суух нүх, боолт (эрээстэй), тавлах хадаас гэх мэтийг хялбарчлан дүрслэх ерөнхий дүрмийг үндэслэж оруулсан.

 

 

 

Стандартын нэр: Техникийн зураг – Бэхэлгээний деталь оролцсон угсраа эдлэхүүний хялбарчилсан дүрслэл. 2-р хэсэг: Сансрын тоног төхөөрөмжид зориулсан тавл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5845-2   -   2006   7  х

ISO 5845 стандартын энэ хэсэгт агаар мандлын тоног төхөөрөмжийн зурагт, тавлах хадаасыг нүүрний байдал (проекц) дээр хэрхэн дүрслэхийг онцлон заасан.

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Техникийн зураг - Өнхрөлтөт холхивч.2-р хэсэг: Нарийвчлан хялбарчилсан дүрслэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8826-2   -   2006   10  х
ISO 8826- ийн энэ хэсэгт  олон төрлийн өнхрөлтөт холхивчийг нарийвчлан хялбарчилж дүрслэхийг онцлон заасан. Энэхүү дүрслэлийг өнхрөлтөт холхивчийн деталиудын хэлбэр дүрсийг нарийн үзүүлэх шаардлагагүй бөгөөд энэ тохиолдолд, Жишээлбэл: угсраа эдлэхүүний зурагт хэрэглэдэг.
Стандартын нэр: Техникийн зураг – Хайлуулан хэвлэж, цутгаж гаргасан деталийн хялбарчилсан дүрслэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  10135   -   2006   9  х

Энэхүү стандартад хэвлэмэл, цутгамал, давтмал хэсгийн хялбарчилсан дүрслэлийг техникийн зурагт тэмдэглэх дүрэм, журмыг тогтооход хамаарна.

 

Түүнчлэн хялбарчилсан дүрслэл хийх  график тэмдэгтүүдийн хэмжээ, харьцааг тодорхойлов. 

 

Стандартын нэр: Техникийн зураг-Тодорхой хэлбэргүй ирмэг ба мухар-Тайлбар толь ба тэмдэглэгээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  13715   -   2006   14  х

Энэ олон улсын стандартаар деталийн ирмэг ба мухарын шинжийг илэрхийлэх нэр томъёог тодорхойлох, техникийн зурагт тодорхой хэлбэргүй ирмэг буюу мухарын шинжийг дүрслэх дүрмийг тодорхойлоход хамаарна.

 

Түүнээс гадна дүрслэлд хэрэглэх график тэмдгийн харьцаа, хэмжээг тодорхойлж болно. Хэрэв тодорхой геометр хэлбэртэй ирмэг ( жишээ нь 1х 4500 фаск )-ийн хэмжээ заах шаардлага тохиолдвол олон улсын ISO 129-1 стандартад заасан дүрэм баримтлана.

 

 

Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7804
Нийт хуудас үзсэн : 23460443
Хэрэглэгчдийн анхааралд