Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Дулаан тусгаарлалт. Цацрагаар дулаан дамжих - Физик хэмжээс ба тодорхойлолтууд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9288   -   2011   15  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь цацрагаар дамжих дулаантай хамааралтай физик хэмжээсүүд болон дулаан тусгаарлалтын бусад нэр томьёог тодорхойлоход хамаарна.

Стандартын нэр: Дулаан тусгаарлалт – Дулаан дамжуулах нөхцлүүд болон материалын шинж чанар – Тайлбар толь
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9251   -   2000   6  х

Олон улсын энэ стандартаар дулаан тусгаарлалтын хүрээнд дулаан дамжуулах нөхцлүүд болон материалын шинж чанарыг тайлбарлахад хэрэглэдэг нэр томъёог тодорхойлдог.

Стандартын нэр: Дулаан тусгаарлалт- Тогтворжсон үеийн дулаан шилжүүлэлтийн шинж чанарыг тодорхойлох Калибр болон хамгаалалттай халуун камер
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8990   -   2013   27  х
Энэхүү стандарт нь барилгын болон үйлдвэрлэлийн салбарт хэрэглэх хийц эдлэл,
эдэлхүүний дулаан шилжүүлэлтийн шинж чанарыг лабораторийн нөхцөлд
тогтворжсон үед тодорхойлохын тулд хэрэгжүүлэх үндсэн шаардлагууд түүнчлэн
туршилтын төхөөрөмжийн хийцийн зарчмыг үзүүлсэн болно. Гэхдээ туршилтын
төхөөрөмжийн хийцийн шаардлага нь ялангуяа хэмжээ, туршилт явуулах орчны
нөхцөлөөс ихээхэн хамаарах тул тодорхой хийцийг заах боломжгүй юм.
Энэхүү стандарт нь мөн туршилтын төхөөрөмж, хэмжилтийн арга техник болон
тайланд тэмдэглэх шаардлагатай үзүүлэлт, өгөгдөл эдгээрийг тодорхойлж
үзүүлнэ. Тусгай эдлэл эдэлхүүн, хийц жишээ нь цонхны хувьд нэмэлт үйл
ажиллагаа аргачлал хэрэгтэй ба үүнийг уг стандартанд тусгаагүй. Чийг
шилжүүлэлт эсвэл туршилтын загвар дотор чийг эргэж тархах үзэгдэл нь дулааны
урсгалын хэмжээнд нөлөөлөх бөгөөд үүнийг хэмжилтэнд тооцдоггүй. Иймд чийг
шилжүүлэлтийн нөлөөлөл нь туршилтын нарийвчлал ба үр дүн зохистой гарах
хэмжээнд байхаар туршилтын төхөөрөмжийн хийц ба ажиллуулах зарчмыг
төлөвлөнө. Хэмжилт хийх үзүүлэлтүүд нь дулааны эсэргүүцэл ба дулаан
шилжүүлэлтийн илтгэлцүүр болно. Хоѐр төрлийн аргачлал буюу тохируулгатай
халуун камерын арга ба хамгаалалттай халуун камерын аргыг үзүүлсэн болно.
Эдгээр аргыг босоо туршилтын загвар (ЖИШЭЭ нь: Хана), эсвэл хэвтээ
туршилтын загвар (ЖИШЭЭ нь: Хучилт, шал) дээр хэрэглэж болно. Туршилтын
төхөөрөмж нь барилгын хийц эдлэл, эдэлхүүнийг бодит хэмжээгээр нь турших
тохиолдолд хангалттай том хэмжээтэй байж болно.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7719
Нийт хуудас үзсэн : 23247862
Хэрэглэгчдийн анхааралд