Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Цахилгаан эрчим хүчний тоолуурын туршилтын төхөөрөмж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60736   -   2007   15  х

Энэ стандарт нь 0,5; 1,0 ба 2,0 ангийн цахилгаан эрчим хүчний тоолуурын загварын туршилт болон сорилт туршилтыг хүлээн зөвшөөрөхөд ашиглах нэг болон гурван фазын  төхөөрөмжид хамаарна. 

 

 

Стандартын нэр: Идэвхитэй эрчим хүчний хувьсах гүйдлийн статик –ватт цагийн тоолуур
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5660   -   2006   45  х

Энэхүү стандарт нь 45 Гц ¸ 65 Гц давтамжийн хязгаар дахь хувьсах гүйдлийн цахилгаан эрчим хүчний 0,2 S; 0,5 S; 1,0; 2,0 ангийн шинээр үйлдвэрлэсэн  статик ватт-цагийн тоолуурууд  ба  тэдгээрт загварын туршилт хийхэд  хамаарна.  

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Идэвхитэй эрчим хүчний хувьсах гүйдлийн статик –ватт цагийн тоолуур
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  61036   -   2001   47  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь  45Гц ¸ 65Гц  давтамжийн хязгаар дахь  хувьсах гүйдлийн цахилгаан эрчим хүчний  1.0 ба 2.0  ангийн шинээр үйлдвэрлэсэн  статик ватт-цагийн тоолуурууд  ба   тэдгээрийн загварын туршилтад  зөвхөн хамаарна.  

 

 

 

 

Энэ стандарт нь  хэмжих элемент ба бүртгэгч нь тоолуурын гэрт хамт байрласан дотор болон гадаа хэрэглэх  статик ватт-цагийн тоолуурт зөвхөн хамаарна.  Энэ нь  цаашид үйл ажиллагааны заагч (индикатор) болон туршилтын гаралтад хамаарна.

 

 

 

 

Энэ стандартыг дараах тохиолдолд хэрэглэх боломжгүй.

 

 

 

 

a)    Холболтын хавчаар дээрх  хүчдэл 600В-с хэтэрсэн. (олон фазын системтэй тоолууруудад шугам хоорондын хүчдэл).

 

 

b)    Зөөврийн тоолуурууд.

 

 

c)    Тоолуурын бүртгэгчийн  өгөгдлийн интерфейсд

 

 

 

 

Гадны санах ой ба дэлгэцтэй эсвэл бусад элементүүд нь тоолуурын их бие дотор хийгдсэн (жишээлбэл: хамгийн их шаарлагатай заагч, алсын хэмжүүр, цаг сэлгэн залгагч,  удирдлага гэх мэт ) бол уг стандартыг зөвхөн хэмжилтийн хэсэгт  хамаарна.

 

 

 

 

Энэ стандарт туршиж хүлээн авах болон тохиролын туршилтад үл хамаарна. Туршиж хүлээн авах туршилтын талаар үндсэн зааврыг  IEC-514-д өгсөн. 

 

 

 

 

Загварын туршилтын бичиг баримтын дагуу   найдвартай ажиллагааны шаардлагыг бүрэн шалгах богино хугацааны туршилт хийх боломжгүй тул найдвартай ажиллагаа нь энэ стандартад үл хамаарна.

 

 

Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7702
Нийт хуудас үзсэн : 23217087
Хэрэглэгчдийн анхааралд