Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Хяналтын систем “АЛКО” Шалгах арга хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6428   -   2013   30  х
1 Хамрах хүрээ Энэ стандарт нь ЛГФИ.407219.003 РЭ, ЛГФИ.407219.004 ТУ (Оросын Холбооны Улсын Арзамасын багаж хэрэгслийн үйлдвэрийн техникийн нөхцөл) техникийн нөхцлөөр үйлдвэрлэгдсэн “АЛКО-1”, “АЛКО-2” (цаашид систем гэнэ) цогц хэмжих хэрэгслийг анхан буюу давтан шалгах арга хэрэгслийг тогтооно. Систем нь үйлдвэрээс гарсны дараа мөн засвараас гарсны дараа анхан баталгаажуулалтад хамрагдах ба ашиглалтын явцад болон хадгалалтын үед давтан баталгаажуулалтад хамрагдана. Баталгаажуулалтыг хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийн дагуу гүйцэтгэнэ. Давтан баталгаажуулалтыг уг системийг ашиглаж байгаа үйлдвэрийн бодит нөхцөлд явуулна (цаашид –үйлдвэрийн савалгааны шугам дээр). Системийн давтан баталгаажуулалтад хамрагдах хугацааг хуулиар тогтооно. Системийн үндсэн бүрэлдэхүүн болох дараах хэмжих хэрэгслүүдийг (рефрактометр ИРФ-471МВ буюу ИРФ-471АВ, оптик хатуулаг хэмжигч ИКОНЭТ-МП, ПЛОТ-3С-М ба цагаан алтан эсэргүүцлийн термометр ТСП001 буюу ТСП002 тус тусын ашиглалтын бичиг баримтанд заасан хугацааны дагуу ээлжит баталгаажуулалтанд хамруулна. Цагаан алтан эсэргүүцлийн термометрын шалгалтыг ГОСТ 8.461-82-ыг үндэслэн явуулна. Рефрактометр ИРФ-471МВ (ИРФ-471АВ), оптик хатуулаг хэмжигч ИКОНЭТ-МП, ПЛОТ-3С-М-г ашиглалтын бичиг баримтанд заасны дагуу шалгана. Ажлын шингэний найрлаганд агуулагдах этилийн спиртийн хувийг хэмжих рефрактометр ИРФ-471МВ (ИРФ-471АВ), ИКОНЭТ-МП, ПЛОТ-3С-М оптик хатуулаг хэмжигчийг цаашид хатуулаг хэмжигч гэнэ. Энэ бичиг баримтанд оруулсан тэмдэглэгээ болон товчилсон үсгийг А хавсралтад үзүүлэв.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүйтэн усны тоолуур. Шалгах арга хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2662   -   2002   7  х

Энэ стандартаар хүйтэн усны тоолуурыг шалгах арга, хэрэгслийг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэмжлийн нэгмэл байдлыг хангах улсын систем. Сүүний хэмжүүр, Шалгах арга, хэрэгсэл.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3.051   -   1982   7  х

Энэ стандарт нь үйлдвэр болон засвараас гарсан мөн түүнчлэн ашиглалтанд байгаа сүүний хэмжүүрт хамаарч, түүнийг шалгах арга, хэрэгслийг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Уснаас бусад шингэний хэмжлийн системийг турших эзлэхүүний эталон хэмжүүр
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  120   -   2016   32  х
1 Хамрах хүрээ Энэ стандарт нь эзлэхүүний эталон хэмжүүрийн үзүүлэлт болон уснаас бусад шингэний хэмжлийн систем (цаашид “хэмжлийн систем” гэнэ) нь OIML R 117, Уснаас бусад шингэний хэмжлийн систем стандартын хэмжил зүйн холбогдох шаардлагад нийцэж байгааг тогтооно. 2 ба 3-р бүлэгт эзлэхүүний эталон хэмжүүрийн хэмжил зүйн үзүүлэлт болон шалгалт тохируулгын аргачлалыг үзүүлсэн. 4 ба 12 дугаар бүлэгт дараахь ердийн хэмжлийн системийн турших аргачлалыг тодорхойлсон. 1. Шингэн шатахууны түгээгүүр (LPG –хийнээсбусад ) 2. Автоцистерний багтаамж тодорхойлох 3. Автоцистерн, вагон цистерн, хөлөг онгоцны цистерн болон нөөцлөх савнаас шингэнийг буулгах хэмжлийн систем 4. Автоцистерн, вагон цистерн, хөлөг онгоцны цистерн болон нөөцлөх саванд шингэнийг ачих хэмжлийн систем 5. Хий дамжуулах хоолойд суулгасан хэмжлийн систем 6. Сүүний хэмжих хэрэгсэл Бусад төрлийн шингэний хэмжлийн системд ерөнхийдөө дээрх аргачлалуудын аль нэгийг ашиглаж болно. Энэ стандарт нь шингэрүүлсэн хий (LPG болон LNG), нам температурын шингэн эсвэл 20мПас–аас дээш зунгааралт бүхий шингэний хэмжлийн системд хамаарахгүй. Эдгээр хэмжлийн систем нь өөр зөвлөмжид хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7892
Нийт хуудас үзсэн : 23629111
Хэрэглэгчдийн анхааралд