Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Тээврийн хэрэгслийн хурд хэмжих радар төхөөрөмж
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  91   -   2016   10  х
Энэ зөвлөмж нь авто замын хөдөлгөөний хурдыг хэмжих хэт богино долгионы допплер радарын төхөөрөмжид (цаашид “радар” гэх) хамаарна. Хуулийн зохицуулалттай үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх хэмжлийн үр дүнг хангах радар төхөөрөмжийн нөхцлийг зааж өгсөн. Хэмжлийн үр дүнгийн хууль эрх зүйн тайлбар, радарын төрлийн сонголт болон эдгээр багаж хэрэгслийг хэрэглэх нөхцөл байдлыг үндэсний хууль тогтоомжоор зохицуулна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Таксиметр. Хэмжил зүйн болон техникийн шаардлага, туршилтын аргачлал ба туршилтын тайлангийн маягт
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  21   -   2014   86  х
Энэ стандартаар үндэсний хэмжил зүйн хяналт шалгалтад хамрагдах
таксиметрийн хэмжил зүйн болон техникийн шаардлага ба туршилтын аргачлалыг
тодорхойлсон.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Тахометр шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3.063   -   1998   6  х

Энэхүү стандарт нь тахометрүүдэд хамаарч, тэдгээгрийг шалгах анхдагч болон ээлжит шалгалтын арга, хэрэгслийг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах улсын систем. Механик секундомер Шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3.079   -   1984   8  х

Энэ стандарт нь механик секундометрт /цаашид-секундомер/ хамаарч, түүний анхдагч болон ээлжит  шалгалтын арга, хэрэгслийг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цахилгаан секундомер шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3.110   -   1986   4  х

Энэ стандарт нь 10с, 10 мин, 20 мин хүртэл хэмжих хязгаар бүхий цахилгаан секундомерт хамаарч, тэдгээрийг шалгах анхдагч болон ээлжит шалгалтын арга хэрэгслийг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах улсын систем Монгол улсын цаг давтамжийн улсын эталон Цаг давтамжийн хэмжих хэрэгслийн улсын шалгалтын б
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2716   -   1997   3  х

Энэ стандарт нь цаг давтамжийн улсын эталон болон цаг давтамжийн хэмжих хэрэгслийн нэгж-герц /Гц/ монгол улсын цагийн хуваарийг хадгалж буй улсын эталоны  зориулалт, түүний техник хэрэгслийн бүрдэл, эталоны  хэмжилзүйн үндсэн үзүүлэлтүүд, түүнчлэн нарийвчлал, шалгах үндсэн аргыг зааж, улсын цаг давтамжийн эталоноос  эталон хэмжих хэрэгслийн тусламжтайгаар цаг, давтамжийн нэгжийн хэмжээ,  Монгол улсын цагийн хуваарийг ажлын хэмжих хэрэгсэлд дамжуулах журмыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах улсын систем Зүтгүүрийн хурд хэмжигч Шалгах арга хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4435   -   1997   7  х
Энэ стандарт нь 300 км/цаг хүртлэх хэмжлийн дээд хязгаартай 1СЛ, 2СЛ, ЗСЛ маягийн зүтгүүрийн хурд хэмжигчид хамаарч тэдгээрт шалгалт хийх арга хэрэгслийг тогтооно.
Энэ стандарт нь хурд хэмжигчийн дамжлагын эд ангиудад хамаарахгүй.


Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Таксиметр. Шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5219   -   2002   9  х

Энэ стандарт нь таксийн үйлчилгээнд ашиглагдаж байгаа импульсийн        таксиметрийг CT-V загварын багажаар шалгаж, хэмжих арга хэрэгслийг        тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Таксиметр.Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5218   -   2002   8  х

1)         Энэхүү стандарт нь импульсийн таксиметрийн ажиллах зарчимд хамаарна.

2)         Энэ стандарт нь нийтийн таксийн   үйлчилгээ эрхэлдэг   аж  ахуйн нэгж,      байгууллага, иргэнд  нэгэн адил хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7892
Нийт хуудас үзсэн : 23629100
Хэрэглэгчдийн анхааралд