Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Аюул учруулах барааны эсрэг хамгаалалт.Хигитест илрүүлэх гуурсаар хэмжилт хийхэд тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5478   -   2005   3  х

Энэ стандартыг  ажлын байр, гадна агаарт болон ослын үед тархсан хорт бодисын  хэмжээг тодорхойлоход хэрэглэнэ.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Аюул учруулах барааны эсрэг хамгаалалт.Химийн хорт бодисын хаягдлыг устгахад тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5479   -   2005   6  х

Химийн хорт бодисын хаягдлыг устгахад тавих шаардлагыг   устгал хийх эрх бүхий  аж  ахуйн нэгж, байгууллага үйл ажиллагаандаа мөрдлөгө болгоно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. 6-р хэсэг: Цистерн вагон. Нээлхий.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  12561-6   -   2016   10  х
1. Хамрах хүрээ Энэхүү стандарт нь аюултай ачаа тээвэрлэхэд ашиглагддаг цистерн вагоны нээлхийд хамааралтай. Эдгээр төхөөрөмжүүдийг ашиглах аюулгүй ажиллагааны үйлдэлүүд нь Аюултай ачаа тээвэрлэх Олон Улсын дүрэм/RID/-ийн шаардагуудыг хангасан байх ба үүнийг энэ стандартад тусгаагүй болно. Энэхүү стандартад лац тэмдэг тэмдэглэгээний болон элэгддэг эд ангиудын хэмжээсүүдийг тодорхойлсоноос гадна дараах эд ангиудын чухал хэмжээг мөн тодорхойлов. Бүх хэмжээсийг мм-ээр илэрхийлнэ. Үүнд: -Хий тээвэрлэх цистерн вагонд зориулагдсан нэг төгсгөлд байрлах нээлхий -Цистерний дээд хэсэгт байрлах хий тээвэрлэх цистерн вагонд зориулагдсан нээлхий /холбох хэрэгсэлийн тохируулга орно/ -Цистерний дээд хэсэгт байрлах шингэн бодис тээвэрлэх цистерн вагонд зориулагдсан боолтоор холбосон нээлхий -Цистерний дээд хэсэгт байрлах шингэн бодис тээвэрлэх цистерн вагонд зориулагдсан нугастай боолттой нээлхий Түргэн үйлдэлээр хааж нээх нээлхийнүүдийг зөвшөөрдөг ба гэвч үүнийг энэ стандартад тусгаагүй болно. Энэхүү стандартыг 2010 оны 1 сарын 1-нээс хойш үйлдвэрлэсэн шинэ цистерн вагонд хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Хөдөлмөр хамгаалал.Үйлдвэрлэлийн аюултай ба хортой хүчин зүйлүүд. Ангилал.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  12.0.003   -   1981   3  х

Энэ стандарт нь тогтоогдсон нөхцлийг зөрчсөний  улмаас аюултай эсвэл хортой болох үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлүүдэд хамаарах бөгөөд эдгээр хүчин зүйлийн ангиллыг тогтооно.

 

 

Энэ стандартаар тогтоосон  үйлдвэрлэлийн аюултай ба хортой хүчин зүйлийн ангиллыг улс ардын аж ахуйн нийт салбарт хэрэглэж буй бүх төрлийн бичиг баримт, шинжлэх ухаан, техник, сургалтын болон лавлах ном хэвлэлд албан ёсоор хэрэглэвэл зохино.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6458   -   2014   14  х
1.1 Энэхүү стандартаар химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүнийг
хадгалах агуулахад тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно.
1.2 Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний болон судалгаа шинжилгээний
хүрээлэн, хяналт шинжилгээний лаборатори, их, дээд, дунд сургууль, эмнэлгийн
агуулахаас бусад химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүн хадгалах
агуулахад тавих шаардлагыг энэхүү стандартаар зохицуулна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. 4-р хэсэг: Цистерн вагон. Шингэн бүтээгдэхүүнийг дээд талаас нь дүүргэх ба юүлэх төхөөрөмж.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  12561-4   -   2016   5  х
1.Хамрах хүрээ Энэхүү стандарт нь шингэн байдалтайгаар тээвэрлэдэг дээд хэсгээр нь дүүргэх эсвэл юүлэх ажиллагаатай Аюултай ачаа тээвэрлэх Олон Улсын дүрэм /RID/-ийн шингэн бодис тээвэрлэх цистерн вагоны дээд хэсгийн төхөөрөмжүүдэд хэрэглэнэ. Эдгээр тоног төхөөрөмжүүдийн аюулгүй ажиллагаа нь Аюултай ачаа тээвэрлэх Олон Улсын дүрэм /RID/-ийн шаардлагуудад хамаарах ба энэ стандартад тусгаагүй болно. Энэхүү стандарт нь цистерн вагоны дээд хэсэгт суурилуулах тоног төхөөрөмжийн төрөл болон тэдгээрийн холболтын чухал хэмжээсүүдийг тодорхойлов Энэхүү стандартыг 2010 оны 1 сарын 1-с хойш үйлдвэрлэсэн цистерн вагонд хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. 5-р хэсэг: Цистерн вагон. Шингэн бүтээгдэхүүнийг юүлэх ба дүүргэх үед уурыг буцааж гаргах төхөөрөмж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  12561-5   -   2016   4  х
1. Хамрах хүрээ Энэхүү стандарт нь Аюултай ачаа тээвэрлэх Олон Улсын дүрэм /RID/-д шингэн бодист хэрэглэгддэг зөвхөн доод хэсгээр нь юүлж, нээлхийгээр нь дүүргэх зориулалттайгаар цистерн вагонд суурилуулсан дээд талын төхөөрөмжүүдийн онцлог шинж болон шаардлагуудыг тодорхойлов. Эдгээр төхөөрөмжүүдийн аюулгүйн заавар нь болох Аюултай ачаа тээвэрлэх Олон Улсын дүрэм /RID/-ийн шаардлагыг хангасан байх ба уг стандартад тусгаагүй болно. Энэхүү стандарт нь цистерн вагоны холболтын тохируулга болон шаардлагатай чухал хэмжээсүүдийг тодорхойлов. Энэхүү стандарт нь 2010 оны 1 сарын 1-нээс хойш үйлдвэрлэгдсэн шинэ цистерн вагонд хамаарагдана.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25653999
Хэрэглэгчдийн анхааралд