Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Цємийн энерги - Тайлбар толь
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  921   -   2007   441  х
Олон улсын энэ стандарт нь цємийн энергийн салбарын нэр томъёо ба тодорхойлолтыг  англи, франц, орос ба монгол хэл дээр толилуулж байна.
Стандартын нэр: Цацрагийн хамгаалалт.Идэвхжүүлсэн нүүрс ашиглан орон байрны агаарт радон тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5625   -   2006   3  х

Энэхүү стандарт нь ажлын байр, орон сууц, тусгаарлагдсан байрны агаарт агуулагдаж буй цацраг идэвхт радоныг идэвхжүүлсэн нүүрс  ашиглан  тодорхойлоход хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цацрагийн хамгаалалт.Лабораторийн гамма спектрометрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5626   -   2006   5  х

Энэ стандарт нь гадаад орчин (хөрс, уулын чулуулга, нүүрс, үнс), ашигт малтмалын хүдэр, баяжмал, барилгын материал, хүнсний бүтээгдэхүүн зэрэг төрөл бүрийн дээжинд байгалийн болон үүсмэл цацраг идэвхт изотопуудын  хувийн идэвхийг лабораторийн гамма спектрометрийн үнэмлэхүй аргаар тодорхойлоход хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цацрагийн хамгаалалт.Орон байрны агаар дахь радоны зөвшөөрөгдөх хэмжээ.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5627   -   2006   2  х
2. ХАМРАХ ХҮРЭЭ Энэ стандарт нь цацрагтай ажиллагчдын хувьд ажлын байрны агаар дахь радоны зөвшөөрөгдэх хэмжээ болон нийт хүн амын хувьд амьдрах, ажиллах байрны агаар дахь радоны зөвшөөрөгдөх хэмжээг тус тус тогтооход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цацрагийн хамгаалалт.Усан дахь радоны хэмжээг тодорхойлох шингэн сцинтилляцийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5628   -   2006   4  х

Энэ стандарт нь гадаргын болон газрын доорх усан дахь радоны эзлэхүүний идэвхийг шингэн сцинтилляцийн спектрометрийн аргаар тодорхойлоход хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цацрагийн хамгаалалт.Усан дахь радон тодорхойлох цөмийн мөрийн хатуу биет детекторын арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5629   -   2006   2  х

Энэ стандарт нь гадаргын болон газар доорх усан дахь радоны хэмжээг цөмийн мөрийн хатуу биет детектороор тодорхойлоход хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цацрагийн хамгаалалт.Гадаргын бохирдолтын байж болох хэмжээ.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5630   -   2006   3  х

Энэ стандарт нь  цацраг идэвхт бодистой  гардан ажиллагчид, нийт хүн амын болон цацрагийн шарлагийн тунг аль болох багасгах үндсэн зорилтыг хангах үүднээс цацраг идэвхт задгай бодистой  ажиллагчдын арьс, хувцас, ажлын байр болон тээврийн хэрэгслийн гадаргын бохирдолтын  байж болох  хэмжээг тогтооход хамаарна. Цацраг идэвхт задгай бодистой ажилладаг бокс, татах шүүгээний дотор тал болон  түүний дотор байгаа тоноглолын  гадаргын бохирдолтын хэмжээ энэ стандартад  хамаарахгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цацрагийн хамгаалалт.Цөмийн цацрагийн тунгийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5631   -   2006   4  х
2 ХАМРАХ ХҮРЭЭ Энэ стандарт нь цацрагтай ажиллагчид болон хүн амын жилд авах цацрагийн тунгийн хэмжээг зөвшөөрөгдөх утгатай харьцуулан үнэлэхэд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цацрагийн хамгаалалт.Усан дахь радоны хэмжээг тодорхойлох гамма спектрометрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5632   -   2006   3  х

Энэ арга нь ундны болон рашаан усанд (газрын доорх ус) радоны хэмжээг тодорхойлоход хамаарна

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цацрагийн хамгаалалт. Термолюминесценцийн дозиметрийн арга (ТЛД)
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5518   -   2005   5  х

1. Зорилго

 

 

Энэ стандартын зорилго нь ионжуулагч цацрагын шингээгдсэн тунг термолюминесценцийн дозиметр (ТЛД)-ийн аргаар хэмжихэд тавих шаардлагыг тогтооход оршино.

 

 

2. Хамрах хүрээ

 

 

Энэхүү стандарт нь термолюминесценцийн дозиметрийн аргыг ашиглан ионжуулагч цацрагийн эх үүсгүүртэй  ажиллагсадад хувийн дозиметрийн хяналт хийх, цацрагийн эмчилгээний тун хэмжих, цацрагийн судалгаа, цацрагийн мониторинг хийхэд хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7712
Нийт хуудас үзсэн : 23235173
Хэрэглэгчдийн анхааралд