Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Хөдөлмөр хамгааллын стандартын систем
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  12.104   -   1994   4  х

 Энэ стандарт үйлдвэрлэлийн болон хадгалалт, тээвэрлэлтийн явцад тэсрэх аюултай орчныг үүсгэхүйц бодис, материалын тэсрэлтийн аюулгүй байдлыг хангах, ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Тэсрэх бодисын шингээх чадвар тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4301   -   1996   2  х

Энэ стандартаар уул уурхайн болон барилгын материалын үйлдвэрт хэрэглэх энгийн тэсрэх бодисын шингээх чадварыг тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эмульсийн тэсрэх бодис. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4408   -   2011   6  х

Энэхүү стандарт нь уул уурхайн үйлдвэрлэлдэмульсийн тэсрэх бодис (цаашид энэ стандартад ЭТБ гэнэ) үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, шошголох, аюулгүй байдлын шаардлагыг тогтооход хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Үйлдвэрлэлийн тэсрэх бодис. Мөхлөгийн бүтцийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6070   -   2010   2  х

Энэхүү стандартын зорилго нь үйлдвэрлэлийн зориулалтаар холбогдох стандартын дагуу үйлдвэрлэн гаргаж буй тэсрэх бодисын мөхлөгийн бүтцийг тодорхойлох аргыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Үйлдвэрлэлийн тэсрэх бодис. Нягтыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6072   -   2010   2  х

Энэхүү стандартын зорилго нь үйлдвэрлэлийн зориулалтаар холбогдох стандартын дагуу үйлдвэрлэн гаргаж буй тэсрэх бодисын нягтыг тодорхойлоход оршино.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Үйлдвэрлэлийн тэсрэх бодис. Бутрамтгай чанарыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6071   -   2010   3  х

Энэхүү стандарт нь холбогдох стандартын дагуу үйлдвэрлэлийн зориулалтаар үйлдвэрлэсэн мөхлөгт, талстат, үрлэн тэсрэх бодисын бутрамтгай чанарыг тодорхойлох аргыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Үйлдвэрийн тэсрэх бодис. Чийглэг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4306   -   1996   4  х

Энэхүү стандарт нь үйлдвэрлэлийн  тэсрэх бодисын чийглэгийг тодорхойлоход хамаарах бөгөөд

- Нитроэфир агуулаагүй тэсрэх бодисын чийглэгийг хэт улаан гэрлийн хурдан хатаах багажаар тодорхойлох,

 Нитроэфир агуулаагүй тэсрэх бодисын чийглэгийг хатаах шүүгээнд тодорхойлох

- Нитроэфир агуулсан тэсрэх бодисын чийглэгийг вакуумын эксикаторт тодорхойлох аргуудыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Үйлдвэрийн тэсрэх бодис. Чийглэг тодорхойлох арга Substance explosive of production.Definition of moisture
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4302   -   1996   4  х
Энэхүү стандарт нь үйлдвэрлэлийн  тэсрэх бодисын чийглэгийг тодорхойлоход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7712
Нийт хуудас үзсэн : 23235056
Хэрэглэгчдийн анхааралд