Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Барилга байгууламжийн гал унтраах ус түгээгүүрийн цогцолбор. Техникийн шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5247   -   2003   3  х

1.1  Энэ стандарт нь төвлөрсөн ус хангамж бүхий төв, орон нутгийн нийгэм, ахуй,

 

соёл, үйлчилгээ, үйлдвэрийн газрын барилга, байгууламжийн гал унтраах ус

 

хангамж, тэдгээрийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтад хамаарна.

 

 

1.2  Энэ стандартыг  барилгын гал унтраах ус хангамжийг төлөвлөх, зураг төслийг

 

хянах,  үйл ажиллагааны нь  түвшинг тогтооход хэрэглэнэ.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Гал түймэртэй тэмцэх. Гал түймэр унтраах даралтын хоолой. Техникийн шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6576   -   2016   7  х
1. Хамрах хүрээ 1.1 Энэхүү стандартаар гал түймэр унтраах даралтын хоолой, тэдгээрийн төрөл, ангилал, техникийн шаардлагыг тогтооно. 1.2 Энэхүү стандартыг төрийн ба төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн нь илүүдэл даралтгүй үед хавтгай хэлбэрт шилждэг, галын голомтонд гал унтраах бодисыг дамжуулан хүргэх зориулалттай гал түймэр унтраах даралтын хоолойг ашиглахад хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Галын техник. Зөөврийн гал унтраагуур. Туршилтын аргачлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6413   -   2013   49  х
Энэхүү стандарт нь нийт жин нь 20кг-аас ихгүй А, В, С, Е ангиллын галыг унтраах зориулалттай зөөврийн гал унтраагуур (цаашид гал унтраагуур)-д хамаарна. Энэхүү стандартаар зөөврийн гал унтраагуурын үндсэн үзүүлэлт болон туршилтын аргачлалыг тодорхойлсон болно. 5.10, 7.12 зүйлийн 8, 10, 11 болон Б, Г хавсралтууд нь сонгон хэрэглэх бусад зүйл, заалтууд нь заавал мөрдөх стандартад хамарна. Стандарт нь тусгай зориулалтын (агаар, ойн хээрийн бүсэд гарсан гал түймрийг унтраах зориулалттай гал унтраагуур болон D ангиллын гал түймрийг унтраах зориулалттай) гал унтраагуурт хамаарахгүй.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Гал унтраах хөөс үүсгэгчийн чанарыг туршилтын аргаар тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6007   -   2009   6  х

Уг стандарт нь зөвхөн гал унтраах зориулалтаар ашиглах хөөс үүсгэгч шингэний чанарын шаардлагыг туршилтын аргаар тодорхойлоход хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Гал унтраах хөөс үүсгэгч,үзүүлэлт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6009   -   2009   6  х

Энэхүү стандартын зорилго нь гал унтраах хөөс үүсгэгчийн чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлоход оршино.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7712
Нийт хуудас үзсэн : 23234898
Хэрэглэгчдийн анхааралд