Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй.Шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5002   -   2000   6  х

Энэ  стандартаар  шуугианы  ангилал,  эрүүл ахуйн  норм,  аюулгүй  ажиллагааны ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Шуугиан хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5003   -   2000   3  х

Энэ стандарт нь  өмчийн  бүх  хэлбэрийн  аж ахуйн  нэгж,  байгууллагын  ажлын байрны бүсэд шуугианы хэмжилт хийхэд тавигдах ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөдөлмөр хамгаалал.Шуугиан.Орон сууц, иргэний барилгын шуугианы байж болох түвшин.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  12.1.009   -   1985   3  х

Энэ стандарт нь орон сууц, иргэний барилгад байж болох шуугианы түвшинг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөдөлмөр хамгааллын стандартын систем.Хэт өндөр дуу.Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  12.1.016   -   1988   5  х

Стандартаар  ажлын байрны хэт өндөр дууны үзүүлэлт, зөвшөөрөгдөх төвшин, хэт өндөр дууг хянах, түүний нөлөөллөөс хамгаалах  аргад тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

 

 

Өвчнийг эмчлэх, оношлоход хэт өндөр дууны хэлбэлзлийг хэрэглэсэн тохиолдолд үүсгэгч  болж байгаа эмнэлгийн төхөөрөмжинд энэ стандарт хамаарахгүй.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөдөлмөр хамгаалал.Шуугианаас хамгаалах хэрэгсэл ба аргууд. Ангилал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  12.4.005   -   1985   3  х

Энэ стандарт нь үйлдвэрлэлийн байр, туслах өрөө тасалгаа, орон сууц, нийгэм ахуйн барилгын өрөө тасалгаан доторхи, түүнчлэн хот, суурин, үйлдвэрийн орчны нутаг дэвсгэр дээрх ажлын байранд  шуугианаас хамгаалах  зорилгоор  хэрэглэж байгаа хэрэгсэл, аргуудад хамаарна.

 

Шуугианаас хамгаалах  хэрэгсэл, аргуудын ерөнхий ангилалыг энэ стандартаар тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөдөлмөр хамгааллын стандартын систем.Хэт өндөр дуу.Ажлын байранд дууны даралтыг хэмжих арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  12.1.017   0   1988   5  х

Энэ стандарт хэт өндөр дуу үүсгэгч  багаж төхөөрөмжтэй  харьцах буюу хэт өндөр дууны үйлчлэл бүхий орчинд байнга ажилладаг ажилчдын ажлын байрны агаар орчинд 11.2 кГц-ээс дээш давтамжтай дууны хэлбэлзлийг хэмжих аргыг тогтооно.

 

Стандарт нь дамжуулах хэрэгслээр  хэт өндөр дуу нэвтрэхэд түүний  төвшинг хэмжиж  тодорхойлоход хамаарахгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7712
Нийт хуудас үзсэн : 23235190
Хэрэглэгчдийн анхааралд