Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: DWDM дамжуулах байгууламжийн ерөнхий шаардлага, хэмжилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5593   -   2006   14  х

Шилэн кабелийн дамжуулах системийг  ашиглан  улс   хооронд, олон улсын транзит ачаалал ба хот хооронд, хотын доторх мэдээлэл холбооны  бүх төрлийн   үйлчилгээ  явуулж  буй байгууллагууд  сүлжээг өөрчлөх болон  шинээр   байгуулахад  энэ стандартыг мөрдөнө.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газрын VSАТ станц. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5469   -   2005   9  х

Сансарын холбооны VSAT систем ашиглан С (), Ku зурваст олон улсын болон орон нутгийн телефон холбоо, өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ явуулахад энэхүү стандартыг мөрдөнө.  

 

Энэ стандарт нь С (VC1, VC2, VC3, VC4, VCx гэсэн 5 ангилал) зурвас болон Ku (VK1, VK2, VK3, VK4, VK5, VKx) зурваст ажиллах газрын VSAT станцад тавих ерөнхий шаардагыг тогтооно. 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: STM-1 ба STM-4 (… STM-N) дамжуулах байгууламжийн Ерөнхий шаардлага ба хэмжилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5470   -   2005   17  х

Шилэн кабель болон тоон радио релейний шугам ашиглан 

 

-        улс   хооронд

 

-        хот хооронд

 

-        хотын доторхи  

 

мэдээлэл, харилцаа холбооны  бүх төрлийн   үйлчилгээ  үзүүлж буй байгууллагууд  гадна сүлжээг өөрчлөх, өргөтгөх, шинээр   байгуулахад  мөрдөнө.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: PDH, SDH тоон дамжуулах төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтүүд ба хэмжилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5361   -   2004   19  х

Энэхүү стандарт нь улс, хот хооронд болон хотын доторхи цахилгаан холбооны үндсэн сүлжээний тоон дамжуулах системийн техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд болон хэмжилтийн үзүүлэлтүүдийг тогтооно.

 

 

 

 

 

Шилэн кабель болон тоон радио релейний шугам ашиглан улс, хот хооронд, хотын дотор телефон холбоо, үүрэн телефон,  факс, өгөгдөл, интернетийн үйлчилгээ явуулж буй системд хамаарч, тэдгээрийг өөрчлөх болон өргөтгөхөд мөрдөнө.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Кабелийн цахилгааны үзүүлэлт Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5281   -   2003   5  х

Телефоны кабелийн суурилуулалт, ашиглалт, өргөтгөх, засвар үйлчилгээ хийх явцад цахилгааны үзүүлэлтийн хэмжил хийхэд энэхүү стандартыг мөрдөнө.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7706
Нийт хуудас үзсэн : 23227208
Хэрэглэгчдийн анхааралд