Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Усны чанар. Өнгө тодорхойлох ба шалгах
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7887   -   2000   9  х

Энэхүү стандартад өнгийг шалгах гурван аргыг тодорхойлно.

 

 

2-р хэсэг шилэн саванд буй усны дээжийг нүдээрээ ажиглан харагдах өнгийг шалгах аргад хамаарна. Энэ нь зөвхөн урьдчилсан мэдээлэл (тухайлбал, талбайн ажилд хэрэглэгдэх)  өгнө. Зөвхөн харагдах өнгийг мэдээлнэ.

 

 

3-р хэсэг оптикийн багаж ашиглан усны дээжийн жинхэнэ  өнгийг тодорхойлох аргад хамаарна. Түүхий (байгалийн), ундны ба үл мэдэг өнгөтэй  үйлдвэрийн усанд энэ аргыг хэрэглэж болно. Саад бологч нөлөөллийг 3.3-аас үз.

 

 

4-р хэсэг Гексахлорплатинатын стандарт уусмалтай  нүдэн баримжааны аргаар харьцуулан  өнгийг тодорхойлох аргад хамаарна.  Энэ аргыг  түүхий  ба ундны усанд  хэрэглэж болно.  Саад бологч нөлөөллийг 4.2-аас үз.  

 

 

Гүн өнгөтэй  усны  дээжний өнгийг  тодорхойлох ба шалгахын  өмнө тодорхой нөхцөлд шингэлэх шаардлагатай. Үр дүнг илтгэхдээ  ашигласан аргыг заавал иш татах шаардлагатай.

 

 

Стандартын нэр: Байгаль орчин. Усны чанар.Умбуур бодисыг шилэн судалт шүүлтүүрээр шүүж тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  11923   -   2001   8  х

Олон улсын энэхүү стандарт нь түүхий ус, хаягдал болон бохир усан дахь умбуур бодисуудыг шилэн судалт шүүлтүүрээр тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

Тодорхойлох хамгийн доод хязгаар нь ойролцоогоор 2мл/л. Харин дээд хязгаар нь тогтоогдоогүй байна.                                                                                                                       

 

 

ТАЙЛБАР

 

1  Усны дээж үргэлж  тогтвортой биш , учир  нь умбуур бодисын агууламж нь дээжийг хадгалах хугацаа, тээвэрлэлт, рН-ийн хэмжээ болон бусад хүчин зүйлээс хамаарна. Тогтворгүй дээжний шинжилгээний үр дүнг болгоомжтой авч үзэх хэрэгтэй.

 

 

Стандартын нэр: Rida count ялтас ашиглан хаягдал усанд нийт нянгийн тоо, E.coli, Salmonella тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6560   -   2015   6  х
Энэхүү стандарт нь ахуйн болон үйлдвэрийн хаягдал усанд нийт нянгийн тоо, E.coli, Salmonella нянгийн бохирдлыг Rida count ялтас ашиглан эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдалд нян судлалын хяналтын шинжилгээг хийх лабораториудад хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7712
Нийт хуудас үзсэн : 23235220
Хэрэглэгчдийн анхааралд