Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Усны чанар. Нийт цианид тодорхойлох титриметрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5789   -   2007   4  х
Энэхүү стандарт нь усанд 0,1 мг/л-ээс их хэмжээгээр агуулагдах нийт цианидын хэмжээг титриметрийн аргаар тодорхойлоход хамаарна
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Усны чанар. Мангани (Mn)-ийн агууламжийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5790   -   2007   4  х

Энэхүү стандартын байгалийн болон ундны усанд агуулагдах манган (Mn)-ийн агууламжийг тодорхойлох атом шингээлтийн спектрометрийн арга нь манган 0,005 мг/л-ээс их хэмжээтэй агуулагдах үед, фотометрийн арга нь 0,05-10 мг/л хэмжээтэй агуулагдах  үед тодорхойлоход хамаарна. 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Усны чанар. Биндэр (Be)-ийн агууламжийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5791   -   2007   7  х

Энэхүү стандарт нь байгалийн болон ундны усанд агуулагдах биндэр (Be)-ийн агууламжийг атом шингээлтийн спектрометрийн аргаар биндэр 0,005 мг/л-ээс их хэмжээтэй агуулагдах үед, колориметрийн аргаар 0,05 мг/л-ээс их хэмжээтэй агуулагдах үед, фотометрийн аргаар 0,04-1,4 мг/л хэмжээтэй агуулагдах үед тодорхойлоход хамаарна. 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Усны чанар. Ууссан анионыг ион солилцооны шингэний хроматографаар тодорхойлох4-р хэсэг: Бохирдол багатай усанд хлорат, хлорид, хлоритыг то
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  10304-4   -   2007   16  х

Энэхүү стандарт нь хлорат, хлорид, хлорит зэрэг ууссан анионыг бохирдол багатай усанд (тухайлбал ундны ус, түүхий ус, усан бассейний ус) тодорхойлох аргад хамаарна. 1-р хүснэгтэд өгөгдсөн тодорхойлох хязгаар нь сорьц бэлтгэх урьдчилсан боловсруулалтыг (тухайлбал сорьцыг шингэлэх) хийж, цахилгаан дамжуулалтын детектор (ЦДД), хэт ягаан туяаны детектор (ХЯТД) эсвэл амперметрийн детекторыг (АД) ашиглан хэмжилт хийсэн тохиолдолд ашиглах боломжтой болно.

 

 

Стандартын нэр: Усны чанар. Cонгосон элементүүдийг индукцийн холбоотой плазмын оптик цацаргалтын спектрометрийн аргаар тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  11885   -   2011   28  х
Энэхүү олон улсын стандартаар бүх төрлийн ус (гүний, гадаргуугийн, түүхий, ундны болон хаягдал бохир ус)-д хөнгөнцагаан, сурьма (хэврэг цагаан), хүнцэл (мышьяк), бари, берилли, висмут, бор, кадми, кальци, хром, кобальт, зэс, галли, инди, төмөр, хар тугалга, лити, магни, манган, молибден, никель, фосфор, кали, селен, цахиур, мөнгө, натри, стронци, хүхэр, цагаан тугалга, титан, вольфрам, ванади, цайр болон циркони зэрэг элементүүдийн ууссан, уусаагүй (умбуур байдалтай) болон нийт агууламжийг тодорхойлно. 
Стандартын нэр: Байгаль орчны хамгаалал Усан дах зэсийн хатуулгыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0017-1-5-9   -   1979   3  х

Энэ стандарт нь усан дахь зэсийн диэтилдитио-карбаминаттай фотоколориметрийн аргаар тодорхойлоход хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Усны чанар. Төмрийн агууламжийг 1,10-фенантролин хэрэглэн тодорхойлох спектрометрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6332   -   2006   7  х

Энэхүү стандарт нь байгалийн болон бохир усан дахь төмрийн агууламжийг 1,10-фенантролиныг хэрэглэн тодорхойлох спектрометрийн аргыг тогтоодог.  Энэ арга нь

 

 

a)     нийт төмөр (уусдаг ба уусдаггүй төмрийн нийлбэр):

 

 

1)     шууд тодорхойлох;

 

 

2)     задласны дараа тодорхойлох;

 

 

b)     нийт уусдаг төмөр (II ба III валенттай уусдаг төмрийн нийлбэр);

 

 

c)      II валенттай уусдаг төмрийг тус тус тодорхойлно.

 

 

Стандартын нэр: Усны чанар. Аммонийн агууламжийг тодорхойлох.1-р хэсэг. Хялбар ажиллагаатай спектрометрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7150-1   -   2006   10  х

MNS ISO 7150 тоот стандартын энэ хэсэгт усан дахь аммони тодорхойлох хялбар ажиллагаатай спектрометрийн аргыг заана..

 

 

 

 

 

ТАЙЛБАР: ISO 7150/2 тоот стандартад аммони тодорхойлох автомат спектрометрийн аргыг бичсэн. 

 

 

Стандартын нэр: Усны чанар Усны цахилгаан дамжуулах чанарыг тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7888   -   1999   9  х
Энэхүү стандартаар бүх төрлийн усны хувийн цахилгаан дамжуулах чанарыг
хэмжих аргыг тогтооно.
Хувийн цахилгаан дамжуулах чанарыг усны чанар хяналтад ашиглаж болно:
- гадаргуугийн ус
- ус дамжуулах төхөөрөмж ба цэвэрлэх байгууламжийн үйлдвэрийн ус
- урсгал ус
Энэ аргаар ионы төрх байдлыг тодорхойлох шинжилгээг шалгах боломжтой.
Зарим нэг тохиолдолд бодит утга шаардлагатай байдаг бол өөр тохиолдолд
зөвхөн харьцангуй өөрчлөлтийг нь сонирхдог.
Стандартын нэр: Ундны ус. Хлоридын агуулгыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4424   -   2005   4  х

Энэ стандарт нь ундны усны хлоридын агуулгыг тодорхойлох аргад хамаарна.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 24270886
Хэрэглэгчдийн анхааралд