Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй Ажлын байрны агаар дахь хар тугалгын агууламж, ажлын байранд тавигдах шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5803   -   2007   2  х

Энэ стандарт  нь хар тугалгатай харьцан ажилладаг өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувийн хэвшлийн ажлын байрны агаар дахь хар тугалгын агууламжийг тогтоох, ажилтан, иргэнийг хар тугалгын ямар нэгэн нөлөөлөлд өртөж өвчлөхөөс хамгаалахад баримтлах ерөнхий шаардлага болно.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН СТАНДАРТЫН СИСТЕМ. Ажлын байрны агаарт байгаа хар тугалгыг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0012-079   -   1991   3  х
Сульфат хар тугалга нь цуу хүчлийн аммонтай нэгдэхэд цуу хүчлийн хар тугалга үүсгэж, цуу хүчлийн хар тугалга нь хром хүчлийн калитай нэгдэхэд үүсдэг тунадасны хэмжээг нефлометрээр тодорхойлоход үндэслэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ажлын байрны агаар. Агаарын ширхэглэгт тоосонцор дах металл ба металл төстийн агууламжийг индукцийн холбоот плазм бүхий атомын цацаргалт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  15202-1   -   2014   15  х
1 Энэхүү стандарт нь индукцийн холбоот плазм бүхий атомын цацаргалтын
спектрометрээр агаарын ширхэглэгт тоосонцор дахметалл болон металл төстийг
тодорхойлохын тулд агаараас дээж авахад хамаарна.
2 Энэхүү арга нь орчны температурт агаарт дэгдсэн мөнгөн усны уурын дээж
авахад тохиромжгүй юм. Харин металл болон металл төстийн органик бус
нэгдлүүдийн тогтвортой хий, тухайлбал хүнцлийн гидрид, эсвэл орчны
температурт уур хэлбэрээр оршдог металл болон металл төстийн органик бус
нэгдлүүдийг (хүнцлийн гуравч исэл As2O3) тодорхойлоход ашиглана.
3 Энэхүү арга нь ISO 7708-д тодорхойлсон агаар дах тоосонцрын амьсгал
авалтын болон амьсгалын фракцыг цуглуулах хувийн дээж авалт ба статик дээж
авалтыг хийхэд ашиглана.
Стандартын нэр: Агаарын чанар- Үе шатаар ялгах оптик микроскопоор агаар дахь органик бус ширхэглэгийн тоон концентрацыг тодорхойлох-Хальсан шүүлтүүрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8672   -   2015   28  х
Энэхүү Олон улсын стандарт нь ажлын байрны агаар дахь органик бус ширхэглэгийн тоон концентрацыг үе шатаар ялгах оптик микроскопоор 6.3.4-т заасны дагуу тоолох аргын тусгайлан заав.
Стандартын нэр: Орчны агаар–Асбестийн ширхэглэгийг тодорхойлох - Нэвт дамжуулах электрон микроскопын арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  10312   -   2015   28  х
Энэхүү Олон улсын стандарт нь нэвт дамжуулах электрон микроскоп ашиглан орчны агаар дахь асбестлаг бүтцүүдийн концентрацыг тодорхойлох лавлагаа арга бөгөөд асбестийн ширхэглэгийн бүтцүүдийн урт, өргөн ба талуудын харьцааг хэмжих аргачлалуудыг багтаасан. Уг аргыг ашиглан асбестлаг ширхэглэгүүдийн төрөл(үүд)-ийг тодорхойлох боломжтой. Гэхдээ нэг төрлийн амфибол эрдэсийн бүлэгт багтах асбестлаг болон асбестлаг бус ширхэглэгүүдийг ялгах боломжгүй.
Стандартын нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны агаар дахь хорт бодисыг индикаторын гуурсаар тодорхойлоход тавих ерө
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5028   -   2001   2  х

Энэ стандарт өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажлын байрны агаарт байгаа хорт бодисыг индикаторын гуурсаар тодорхойлох үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгоно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН СТАНДАРТЫН СИСТЕМ.Ажлын байрны агаарт байгаа ксантогеныг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  12.059   -   1991   2  х

Ксантоген  нь иодтой урвалд орж иодат кали буюу  хоёрч ксантогеныг үүсгэдэг аргад үндэслэнэ.

 

 

 Энэ аргыг 1 дм3 агаарт 0.15 мг-аас

 

багагүй ксантоген байх нөхцөлд  хэрэглэнэ.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН СТАНДАРТЫН СИСТЕМ.Ажлын байрны агаарт байгаа хүхрийн хүчлийг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  12.060   -   1991   3  х

Хүхрийн хүчил нь барихлортой нэгдэхэд үүсдэг сульфат  барийн тунадасыг нефлометрийн аргаар тодорхойлоход үндэслэнэ.

Энэ аргыг 1 м3 агаарт 0.15 мг-аас

 

 багагүй хүхрийн хүчил байх нөхцөлд хэрэглэнэ.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН СТАНДАРТЫН СИСТЕМ.Ажлын байрны агаарт байгаа ацетоныг хүчлийг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  12.061   -   1991   2  х

Ацетон нь шүлтлэг орчинд нэгдэхэд үүсдэг иодформын тунадасыг нефлометрийн аргаар тодорхойлоход үндэслэнэ.

 

 

1.2. Энэ аргыг 1 м3 агаарт 1 мг-аас багагүй

 

 ацетон байх нөхцөлд хэрэглэнэ.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН СТАНДАРТЫН СИСТЕМ.Ажлын байрны агаарт байгаа аммиакийг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  12.062   -   1991   2  х

Аммиак нь несслерийн урвалжтай харилцан үйлчлэхэд үүсдэг улаан шаргал нэгдлийн өнгийг колориметрийн аргаар тодорхойлоход үндэслэнэ.

 

 

1.2. Энэ аргыг 1 м3 агаарт 1 мг-аас багагүй

 

 аммиак байх нөхцөлд хэрэглэнэ.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25652664
Хэрэглэгчдийн анхааралд