Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Байгаль орчныг хамгаалах . Агаар мандал. Хот суурин газрын агаарын чанарыг хянах журам.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  17.2.3.16   -   1988   7  х

Энэ стандарт одоо байгаа болон шинээр байгуулах хот суурин газрын агаарын чанарыг хянах журмыг тогтооно.

 

            Стандарт нь үйлдвэрийн газрын нутаг дэвсгэрийн орчны агаарын чанарыг хянах журамд хамаарахгүй. Энэ стандарт ЭЗХТЗ-ийн 1925-79 стандартын сорьц авах тоо, үргэлжлэх хугацаа ба аргын хэсэгтэй тохирно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль хамгаалал. Агаар мандал. Агаар дахь азотын давхар ислийн хэмжээг тодорхойлох фотокалориметрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  17.2.5.11   -   1988   5  х

Энэ стандарт хот, суурины агаар дахь азотын давхар ислийг тодорхойлох фотокалориметрийн аргыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Агаар мандал. Агаар дахь хүхэрлэг хийн хэмжээг тодорхойлох фотоколориметрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  17.2.5.12   -   1988   7  х

Энэ стандарт хот, суурины агаар дахь хүхэрлэг хийн хэмжээг тодорхойлох фотоколориметрийн аргыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль хамгаалал. Хийн мандлын агаарт байгаа хөөний агуулгыг тодорхойлох фотометрийн арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3295   -   1991   3  х

АФА-В-18 шүүлтүүрээр агаарт байгаа хөөг шүүж, шүүгдсэн хөөг дихлорэтанд угаахад органик бодис нь дихлорэтанд уусаж тоос болон бусад эрдэслэг хэсэг нь уусмалын ёроолд тунаж хөө нь дихлорэтанд суспенз үүсгэнэ. Үүссэн суспензийн дотор байгаа хөөний хэмжээг колориметрээр хэмжиж тодорхойлно.

 

            Энэ аргаар агаар дахь хөөний агуулга 0,02 мг–аас их байхад тодорхойлно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль хамгаалал. Хийн мандлын агаарт байгаа ванади ба түүний нэгдлийг тодорхойлох колориметрийн арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3296   -   1991   4  х

Энэ стандарт нь Ванадийн нэгдлүүдийг тодорхойлох колориметрийн аргыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль орчны хамгаалал. Агаар мандал. Сорьц авахад тавих ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3384   -   1982   3  х

Энэ стандарт нь агаарын чанар буюу агаар бохирдуулагч бодисын хэмжээг хянах, тодорхойлохын тулд сорьц авах аргад тавих шаардлагыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль орчны хамгаалал. Агаар мандал. Агаар дахь хүхэрт устөрөгчийг азот хүчлийн мөнгөөр тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3600   -   1983   4  х

            Энэ стандарт агаар дахь хүхэрт устөрөгчийг азот хүчлийн мөнгөөр тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль хамгаалал. Агаар мандал. Тоосны хэмжээг тодорхойлох жингийн арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4048   -   1988   2  х

Энэ стандарт нь хот, суурин, үйлдвэр, албан байгууллагын ариун цэврийн хамгаалалтын бүсийн агаар дахь нэг удаагийн буюу хоногийн дундаж тоосны хэмжээг 0,04--өөс 10 мг/м3 хүртэлх үед

 

 тодорхойлох жингийн аргыг тогтооно.

 

            Аргын үндэслэл нь тодорхой хэмжээний агаарыг тусгай шүүлтүүрээр нэвтрүүлэхэд түүнд тогтож үлдсэн тоосны жинг тодорхойлоход оршино.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Агаарын чанар. Хүрээлэн буй орчны агаар дахь хий төлөвт хүхэрт нэгдлийн агууламжийг тодорхойлох арга. Дээж бэлтгэх төхөөрөмж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4219   -   2002   5  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь хий төлөвт хүхэрлэг нэгдэл, тухайлбал хүхрийн хоёрч ислийг тодорхойлох зориулалтын хүрээлэн буй орчны агаарын дээж авах тоног төхөөрөмжинд тавигдах ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

 

 

Стандартын нэр: Байгаль орчин. Орчны агаар. Азотын давхар ислийн масс агууламжийг тодорхойлох. Сайжруулсан, Грисс-Зайльцманы арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6768   -   2005   9  х

Энэхүү Олон улсын стандарт нь орчны агаар дахь азотын давхар ислийн агууламжийг тодорхойлох Грисс-Зайлцманы аргыг тогтооно.

 

 

Энэ аргаар орчны болон тасалгааны агаар дахь азотын давхар ислийн 0,003 мг/м3 -аас 2 мг/м3 хүртэлх агууламжийг тодорхойлж болох ба сорьц авалтын үргэлжлэх хугацаа 10 мин-аас 2 цаг байна.

 

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7712
Нийт хуудас үзсэн : 23235027
Хэрэглэгчдийн анхааралд