Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4585   -   2016   4  х

2. Хамрах хүрээ  

2.1. Энэхүүстандарт хот, суурин газрын агаарын чанар болон оронбайрны доторх орчны агаарын чанарыг хянах, үнэлэхэдхамаарна. 

2.2. Эн‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎эхүү стандартад зохих журам, аргачлалын дагуу тогтоосон ажлын байрны агаарын чанарын үзүүлэлт хамаарахгүй болно.

  

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын бүсийн агаар дахь хорт бодисын концентрацыг хэмжих аргачлалд тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4991   -   2000   10  х

Энэ  стандарт нь  ажлын бүсийн агаар дахь  хорт бодисын концентрацын  хэмжээг хэмжих арга,  багаж төхөөрөмж,  урвалж,  сав,  сорьц авах,  хэмжилт хийх   үр дүнг тооцож  боловсруулахад тавигдах нэгдсэн шаардлагыг тогтооно.

 

Энэ стандарт нь илрүүлэгч хоолой, автоматаар хий задлан шинжлэгч (газанализатор)-ийн тусламжтайгаар химийн хорт бодисын концентрацыг тодорхойлох, радио идэвхт бодис болон бактерийн бохирдол хэмжих аргад хамаарахгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ.Агаарт байгаа хлорфосыг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3289   -   1991   2  х

 Хлорфосыг шүлтээр үйлчилж хлорын ионыг салгаад, салгасан хлорын ионыг азот хүчлийн мөнгөний уусмалаар үйлчлэхэд  үүссэн цагаан тунадасыг колориметрийн аргаар тодорхойлоход үндэслэгдэнэ.

Энэ аргыг 1м3 агаарт 0.001 мг-аас

 

 доошгүй хлорфос байх нөхцөлд  хэрэглэнэ.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ.Агаарт байгаа мөнгөн усны уурыг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3290   -   1991   2  х

Мөнгөн усны уурыг кали иодын уусмалд шингээж үүссэн комплекс давсыг зэстэй нэгдүүлэхэд үүссэн тунадасны улаан шаргал өнгийг колориметрийн аргаар тодорхойлоход үндэслэнэ.

 

3 агаарт 0.0001 мг-аас доошгүй мөнгөн ус

 

 байх нөхцөлд  хэрэглэнэ.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ.Агаарт байгаа гурав ба зургаан валенттай хромын нэгдлийг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3291   -   1991   4  х

Зургаан валенттай хром нь дифенилкарбозидтай нэгдэж, ягаанаас улаан өнгийн нэгдэл үүсгэнэ.

 

Гурав валенттай  хромыг марганц хүчлийн калиар исэлдүүлж, зургаан  валенттай хром болгосны дараа дифенилкарбозидоор зургаан валенттай хромыг тодорхойлно. Энэ аргаар шинжлэгдэх эзлэхүүнд 1.5 мкг-аас доошгүй хром байхад тодорхойлогдоно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ.Тоосон дах цахиурын давхар исэл, түүний нэгдлийг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3292   -   1991   4  х

Цахиурын давхар исэл түүний нэгдлүүдийг бикарбонат  натри буюу кали тэдгээрийн хлоридтой нэгдүүлэхэд цахиур хүчлийн шүлтлэг, уусдаг давс үүснэ. Үүссэн давс нь молебдат аммонитай урвалд орж цахиурт  молебдины хөх өнгөтэй нэгдэл үүсгэдэг. Үүссэн хөх өнгийг колориметрийн аргаар тодорхойлоход үндэслэгдэнэ.

Энэ аргыг 2 мг-аас багагүй цахиурын давхар исэл байх нөхцөлд хэрэглэнэ.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Агаарын чанар. Ерөнхий ухагдахуун. Хэмжих нэгж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4226   -   2000   2  х

Энэхүү стандарт нь агаарын чанарын хэмжилтүүдийн  үр дүнг мэдээлэхдээ ашиглах  нэгжүүд болон тэмдэглээг тогтооно. Олон улсын нэгжийн системийг ерөнхий зөвлөмж  болгон  хэрэглэх ба ISO 1000:1992 (SI units and recommendations for the use of their  multiples and of certain other units)  тоот стандартыг иш татна. 

 

 

Стандартын нэр: Агаарын чанар. Температур, даралт, чийглэгийн өгөгдлийг боловсруулах
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8756   -   2000   5  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь дээж авах үеийн температур, даралт, чийглэгийн өөрчлөлтөнд агаарын чанарын хэмжилтүүдийг тохируулах аргачлалыг тодорхойлно.

 

 

Түүнчлэн үр дүнг мэдээлэхдээ ашиглах температур, даралт, чийглэгийн хяналтын нөхцөлийг тусгайлан тодорхойлно.

 

 

Энэ аргачлал ба хяналтын нөхцөлүүд нь байнгын үүсгэгчтэй цацаргалтын хэмжилтүүд, орчны болон ажлын байранд хийсэн хэмжилт, агаарын чанарын хэмжилтийн аргуудад тохиромжтой.

 

Стандартын нэр: Байгаль орчин. Агаарын чанар. Нийтлэг үндэслэл. Тайлбар толь
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4225   -   2001   8  х

Олон улсын энэхүү стандарт нь агаарын чанарыг тодорхойлохын тулд хий, уур, эгэл хэсгүүдийг хэмжих болсон дээж авахтай холбоотойгоор нийтлэг хэрэглэдэг нэр томьёог сонгон авч ямар утга санаа илэрхийлж байгааг нь англи, франц хэл дээр тайлбарласан болно.

 

Эдгээр нэр томьёог англи цагаан толгойн дарааллаар байрлуулсан.

 

Стандартын нэр: Агаарын чанарын ерөнхий асуудал.Нарийн ширхэгтэй тоосыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5365   -   2004   4  х

Энэхүү стандартыг тоосны хэмжээ, ширхэглэгийг хянах зорилгоор нарийн ширхэгтэй тоосыг тодорхойлох сорьцыг агаараас авч, шинжилгээг хийхэд хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25653903
Хэрэглэгчдийн анхааралд